Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
7256 Sayılı Kanun (2020)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
 
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
Diğer Yazıları

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı sağlayan; 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda değişiklik yapan 10.08.2016 tarih ve 6740 sayılı Kanun, 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir

 

İşverenler, 45 yaş altı tüm çalışanlarını zorunlu olarak BES’e dahil edecek, ancak çalışanlar isterlerse tebliğden itibaren 2 ay içinde cayma hakkını kullanarak sistemden çıkabilecekler.

 

Ancak, yasanın yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2017’den sonra işverenin çalışana BES kesintisinin yapılacağını tebliğ ettiği tarihten itibaren iki ay içinde sistemden çıkma, yani cayma hakkının kullanılması lazım. Aksi halde zamanında başvurulmadığı için hak düşürücü bir durum söz konusu olur, sistemden çıkma imkânı kalmaz ve kesinti devam eder.

 

Türkiye genelinde 50 kişinin üzerinde çalışanı bulunan işletmeler, yeni işe alım yaptıklarında otomatik olarak çalışanını BES’e dahil edecek.Sistem tüm çalışanları değil, sadece yeni çalışanları kapsayacak. Mevcut çalışanın işten ayrılıp başka bir işe girmesi durumunda, yeni girdiği işletme 50 kişinin üzerinde çalışana sahip ise BES’e başvurulacak.

 

Yeni BES uygulaması ilk olarak 1.000 ve üzeri çalışanı olan özel şirketlerden başlayacak, Nisan ayında ise kamu çalışanları devreye girecek. Böylece, 2017’nin sonuna kadar sosyal güvenlik kapsamında olan 20,4 milyon çalışanın %29’u bireysel emeklilik ile tasarruf edecek.

 

Otomatik katılımda tüm işlemleri işveren, anlaştığı emeklilik şirketi ile birlikte yürütecek. Çalışanın ise maaşından her ay belli bir miktar kesilip, tasarruf için emeklilik planlarına aktarılacak.

 

- Kimleri kapsıyor ? Cayma hakkı var mı?

 

Kamu veya özel sektör kapsamında  bir işyerinde çalışan ve 45 yaş altındaki çalışanları kapsamaktadır. Tüm İşverenler, 45 yaş altı tüm çalışanlarını zorunlu olarak BES’e dahil edecek, ancak çalışanlar isterlerse tebliğden itibaren 2 ay içinde cayma hakkını kullanarak sistemden çıkabilecekler.

 

Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir.

 

- Sisteme geçiş çalışan sayısına göre kademeli olarak aşağıdaki tarihlerde gerçekleşecek.

 

1.000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler                              1 Ocak -1 Nisan 2017 tarihleri arası

249-1.000 çalışanı olan işletmeler ile kamu şirketleri       1 Nisan-1 Eylül 2017 tarihleri arası

100-249 çalışanı olan işletmeler                                       1 Eylül-1 Ocak 2018 tarihleri arası

50-100 çalışanı olan işletmeler                                         1 Ocak 2018'den itibaren

 

- İşveren ve/veya   Devletin katkısı olacak mı?

 

İşverenin sisteme herhangi bir maddi katkısı olmayacak yalnızca Devlet katkısı olacaktır.

 

İşveren, çalışanını zamanında otomatik katılıma dahil etmek, katkı payını tam ve vaktinde aracı şirket aracılığı ile ödemekle yükümlüdür.İşveren yükümlülüğünü yerine getirmez ise çalışanın birikimlerinden doğan para kaybını  karşılamak durumunda kalacaktır.

 

Ayrıca işverenin yapacağı her bir ihlal için Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından para cezası kesilecektir.

 

İşveren çalıştığı BES aracı kurumunu ilk 2 yıl çalıştıktan sonra değiştirebilir.

 

Devlet Katkısı üç farklı şekilde katılımcıların sistemde kalmasını teşvik amaçlı olacaktır.

 

Birincisi; her ay ödenen katkı payına ilave %25 oranında katkı yapılacak. Örneğin; 100 TL  BES ödemesi için 25 TL devlet katkısı yapılacak ve toplamda 125 TL sisteme aktarılmış olacak.

 

İkincisi; cayma hakkını kullanmayıp sistemde kalanlara ilave 2.aydan sonra 1.000 TL katkı sağlanacak.

 

Üçüncüsü; emeklilik hakkını elde eden çalışanların, birikimlerini sistemden çekmeyip  en az 10 yıllık gelir sigortasına yatırmaları halinde, toplam birikimin  %5’i kadar daha ek katkı sağlanacak.

 

- Çalışanın kendi isteği veya işveren tarafından işten ayrılması durumunda kesintiler ne olacak?

 

* Çalışan başka bir işyerine geçmez ise çalışanın isteği doğrultusunda emeklilik planı eski işyerinden devam edecek.

 

* Çalışan başka bir işyerine geçer ve o işyeri de otomatik katılım kapsamında ise emeklilik planındaki tüm birikimleri yeni işyerinde aktarılacak. Eğer yeni işyeri otomatik katılım kapsamında değilse çalışan isterse eski işyerindeki planına devam edebilir istemez ise ara verebilir.

 

Çalışanı işten ayrılması durumunda bildirim işveren tarafından BES aracı kurumuna yapılacak.

 

Sistemde en az 10 yıl kalan ve 56 yaş koşulunu sağlayan çalışanlar emekliliğe hak kazanacak.

İşverenlere maaşlardan yapılacak kesintilerin emeklilik şirketlerine aktarımı için süre tanınmayacak.

 

1.000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler 2017'nin ilk maaşlarından kesintileri yapıp aynı ay içinde emeklilik şirketine aktarmak zorunda. 250 ve üzeri çalışanı olan işletmeler de Nisan ayına ait maaşlarını yatırırken kesintileri yapmış ve emeklilik şirketine aktarmış olmak durumundalar.

 

Maaşlardan ne kadar BES kesintisi yapılacak?

 

Her bir çalışanın, prime esas kazancının yüzde 3'üne karşılık gelen tutar her ay  BES'e aktarılacak.

 

Otomatik katılımda en düşük kesinti tutarı aylık 50 TL , en yüksek kesinti tutarı ise 321 TL olacak.

 

Örneğin:

 

Asgari ücretli çalışan için, (1647 TL Brüt)  maaştan aylık 50TL, yıllık  600 TL kesinti yapılacak.

 

Aylık prime esas kazanç, 3.000 TL ise maaştan aylık 90 TL kesinti yapılacak.

 

10.705 TL ve daha fazla ücret alan çalışanlardan 321 TL kesinti yapılacak.

 

17.12.2016

Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ

SMMM

 

 

 

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
TİCARİ TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI - 2021
30.10.2021
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
/7256_SAYILI_YAPILANDIRMA_KANUNU/7256_sayili_kanun.htm
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Bağımsız Denetim Sorgulama
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   2
Bugünkü Ziyaret :  188
Toplam Ziyaret :  15172755

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn