Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
DENEME SÜRESİ VARMIDIR YOKMUDUR ?
 
İrfan ARABACI
Diğer Yazıları

Merhaba Sayın Okurlar,

 

Bundan böyle elimizden geldiğince sizlere SSK ve Vergi mevzuatı konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Bu arada sizlerden gelecek soru ve önerilere de açık olduğumuzu belirtmek istiyorum.

 

Bu ilk yazımızda işçi ve işverenlerimizi ilgilendiren bir konuya değineceğim. SSK mevzuatında ve İş Kanununda DENEME SÜRESİ varmıdır  yokmudur buna bakacağız.

 

Gerek Vergi denetimlerinde ve gerekse SSK müfettişlerinin yaptıkları denetimlerde yeni işe alınan işçilerin sigorta girişinin yapılmadığı sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bununda nedeni “Deneme Süresi” gibi yanlış bilgilerdir.

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda  “Deneme Süresi” diye bir uygulama yoktur. 506 sayılı SSK Kanununun 6.maddesine göre çalıştırılanlar  işe alınmalarıyla kendiliğinden “sigortalı” olurlar. Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar. Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz.

 

SSK Kanununun 9.maddesine göre ise İşveren, çalıştıracağı kimseleri işe başlatmadan önce örneği Kurumca hazırlanacak işe giriş bildirgeleriyle Kurum’a doğrudan bildirmekle veya bu belgeleri iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak kimseler için işe başlatıldığı gün Kuruma veya iadeli taahhütlü olarak postaya verilen işe giriş bildirgeleri ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçiler için en geç bir ay içinde Kurum’a verilen veya iadeli taahhütlü olarak gönderilen işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır. Dışişleri Bakanlığının sigortalı olarak yurt dışı göreve atanan personeli için işe giriş bildirgeleri ise, kuruma en geç üç ay içinde gönderilir. Görüleceği üzere işveren çalıştıracağı kimseleri işe başlatmadan önce SSK’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

Yine aynı yasanın 140.maddesine göre çalıştırılan işçilerin deneme süresini kullanıyoruz bahanesiyle SSK’ya bildirilmemesi asgari ücrete endeksli olarak idari para cezaları uygulanmasına sebeptir. 2006 yılında uygulanacak idari para cezası (SSK işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde) her bir işçi için 531 YTL ‘dır.

 

DENEME SÜRESİ 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir. 4857 sayılı iş kanunun 15.maddesine göre taraflarca iş sözleşmesine DENEME SÜRESİ konulabilir. Ancak bu süre en fazla 2 ay olabilir. Deneme süresi toplu iş sözleşmelerine bağlı  olarak 4 aya kadar uzatılabilir. DENEME SÜRESİ içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Yalnız işçinin ücret ve diğer hakları gasp edilemez.

 

DENEME SÜRESİ’NİN AMAÇ VE NİTELİKLERİNİ ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ;

 

A- Yeni işe başlayan işçinin işyeri ve çalışma koşullarına alışabilmesi, çevresine uyum sağlayabilmesi; İşvereninde işçinin mesleki yeteneğini, iş disiplinini ve diğer özelliklerini öğrenebilmesi için bir süreye ihtiyaç vardır. 4857 sayılı iş yasası deneme süresini bunun için getirmiştir.

 

B- İş sözleşmesi yapılırken işçi ve işveren karşılıklı olarak DENEME SÜRESİ belirleyip belirlememekle tamamen serbesttirler. İş Kanunu taraflara böyle bir mecburiyet getirmiş değildir. Yapılan her hizmet sözleşmesine deneme süresi konulacak diye bir şart yoktur. İşçinin, işe yeni alınmış olması deneme süresinin varlığı için bir delil sayılmaz ve taraflarca böyle şartın kabul edildiği anlamına gelmez.

 

C- İşçi ve işveren kendi aralarında yapacakları bir anlaşma ile deneme süresini daha kısa tutabilirler.Ancak kanunda belirtilen süreyi aşamazlar. Kanunda belirtilen yasal sınırların üstündeki deneme süresi geçersiz sayılır.

 

D- Deneme süresinin başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı gün değil, işçinin işe fiilen başladığı gündür. Deneme süresi başladıktan sonra işçinin hastalanması veya çalışamaması gibi benzer durumlarda deneme süresi  amacına ulaşmamış sayılır ve deneme süresi kesilir. Ancak kesilen süre deneme süresinin sonuna ilave edilir. Yani kesilen süre kadar deneme süresi uzatılır. Yalnız bu durumun taraflarca yapılacak olan sözleşmeye ilave bir madde olarak yazılması gerekir.   

 

E- Hizmet sözleşmesinde deneme süresinin bulunması tarafların işçi ve işveren niteliğini etkilemez. İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. Deneme süresi içinde işçinin sigortası yaptırılmak zorundadır.

 

F - Deneme süresi sözlü olarak da belirlenebilir ancak bu hususun taraflarca ispatı zordur. İspat edilememesi halinde iş sözleşmesinin belirsiz süreli yapıldığı sonucuna varılır. Böyle bir durumda hizmet akdi, bildirim öneli ve tazminat şartlarına uyularak feshedilebilir.

 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. DENEME SÜRESİ 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İş Kanununa göre bu böyledir.

SSK mevzuatında DENEME SÜRESİ diye bir şey  yoktur.  İşçiler işe alınmalarıyla birlikte  sigortalı olurlar.

 

Bir başka yazımızda görüşmek dileğiyle,

 

İRFAN ARABACI

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 1 Yorum
 
1
HUZUR

2016-09-21
Elinize, kaleminize sağlık. Deneme süresi çok tartışmalara sebep olan bir konudur. Bir çok işveren sizinde değindiğiniz gibi deneme süresi diye işe alınan işçileri epeyce bir süre sigorta yapmıyor. İşçi yönünden bakıldığında bu bir hak kaybıdır. Yazınız açıklayıcı olmuş. Teşekkürler.
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMINDA KDV UYGULAMASI
18.06.2020
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   5
Bugünkü Ziyaret :  1073
Toplam Ziyaret :  12443953

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn