Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
BAŞKASI ADINA DÜZENLENEN ELEKTRİK, SU, TELEFON VE DOĞALGAZ FATURASI GİDER YAZILABİLİR (Mİ)
 
İrfan ARABACI
Diğer Yazıları

Sevgili okurlar,

Bu yazımızda yıllardır zihinleri meşgul eden bir hususa açıklık getirmeye çalışacağız.

Vergi mükelleflerinin ve iş sahiplerinin kiraladıkları iş yerine ait fakat kendi adlarına olmayan elektrik, su, telefon ve doğalgaz faturalarının gider olarak kullanılıp kullanılmayacağı bir çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmaların asıl sebebi kayıtlı abone ile bu hizmeti alan kişilerin farklı olmasıdır. Kira sözleşmelerinde elektrik, su, telefon ve doğalgaz ödemelerinin kiracıya ait olduğu belirtilse de aboneliklerinin mal sahibi veya önceki kiracıya ait olması ülkemizde olağan bir durum haline gelmiştir. Zaman zamanda kiracılar ile mal sahipleri aboneliklerin mal sahibi üzerinde kalması yönünde fikir birliğine varmaktadırlar. Buna neden olarak ta aboneliklerdeki formalitelerin uzunluğu gösterilmektedir.

 

Sonuçta kiralanan iş yerine ait elektrik, su, telefon ve doğalgaz gibi giderler vardır ve kiracı vergi mükellefleri bu tür mal ve hizmet faturalarını işletmelerinde gider olarak yazabilecekler midir? Ayrıca bu giderlere ait KDV tutarlarını indirim konusu yapabilecekler midir? İşte tereddütler burada başlamaktadır.

 

Danıştay 9. Dairesi vermiş olduğu “Dnş.9.D. 12.05.1994 E.1993/2595, K.1994/2333” sayılı kararıyla bu tereddütleri ortadan kaldırmıştır.

 

Danıştay bahsi geçen bu kararında ‘’Satın alınan emtiaya ait KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için emtiaya ait alış faturasının mükellef adına düzenlenmesi gerekmekte ise de KDV, vergiye tabi bir malın teslimi veya hizmetin ifası sırasında yüklenilen KDV’nin malı veya hizmeti alana yansıtılması esasına dayandığından, 213 sayılı V.U.K.’nun 3. maddesinde açıklanan hüküm de göz önünde bulundurulduğunda, fatura başka bir şahıs adına düzenlense dahi bu fatura veya benzeri vesikada gösterilen KDV’nin, malın veya hizmetin gerçek alıcısı tarafından indirim konusu yapılabileceği sonucuna varıldığı, aksi bir düşüncenin indirilemeyen KDV’nin mükellefin üzerinde kalma sonucunu doğuracağı, bunun ise KDV’nin yansıtılabilirliği ilkesine ters düşeceği...’’ yönünde görüş bildirmiştir.

 

Danıştay’ın bu konudaki kararından sonra Maliye Bakanlığı tarafından 2004 yılında verilen bir özelgede de şu görüşlere yer verişmiştir.  “...faaliyetleri ile ilgili olarak ödediği telefon, su, doğalgaz elektrik bedellerine ait faturaların başka şahıslar adına kayıtlı olmakla beraber bunları vegilendirme döneminde kullanıldığı ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsiki (kesin delillerle ispatı) halinde, ilgili yılda gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.” (Maliye Bakanlığı’nın B.07.4.GEL.0.34.11/GVK-40/1 Sayılı Özelgesi)

Danıştay kararı ve Maliye Bakanlığı özelgesinden çıkan sonuç şudur.

İşyerinde kullanılan ve abonelik kaydı başkasının adına olan elektrik, su, telefon ve doğalgaz faturaları gider yazılabilir ve bu vesikalar üzerinde gösterilen KDV indirim konusu yapılabilir. Ancak burada en önemli unsur bu giderlerin iş yerinde kullanıldığının ispatıdır. Nitekim Vergi Usul Kanununda var olan  ‘’vergiyi doğudan olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir’’ şeklindeki madde gereğince vergi mükellefleri, yukarıda sözünü ettiğimiz giderlerin gerçek kullanıcıları olduklarını ispatlamakla yükümlüdürler. Bu ispat; kira kontratı ile veya faturada yazılı olan adreslerle kendi adreslerinin aynı olduğunu gösteren diğer belgelerle yapılabilir. 

 

Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Abonelik kaydı başkaları adına olan elektrik, su, telefon ve doğalgaz faturalarında gösterilen KDV,  bu mal ve hizmetlerin gerçek kullanıcısı olan vergi mükellefleri tarafından indirim konusu yapılabilmekte ve ayrıca bu fatura bedelleri gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılabilmektedir.

 

İRFAN ARABACI

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMINDA KDV UYGULAMASI
18.06.2020
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7020-sayili-kanun-2017
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   3
Bugünkü Ziyaret :  616
Toplam Ziyaret :  13372272

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn