Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
 
İrfan ARABACI
Diğer Yazıları

Bu güne kadar çeşitli isimler altında uygulanan “ücretlilere vergi iadesi” sistemi, 04.04.2007 tarih    ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 31.12.2006 tarihi itibariyle kaldırılmış ve bunun yerine 01.01.2008 tarihinde uygulanacak olan “asgari geçim indirimi” adı altında yeni bir sistem getirilmiştir.

 

Yeni getirilen asgari geçim indirimi uygulamasının başlangıç tarihi  01.01.2008 olduğundan bu uygulamanın sağlayacağı vergi avantajı 2008 ve müteakip yıllar için olacaktır. Dolayısıyla ücretlilerin 2007 yılında elde edecekleri ücret gelirleri için herhangi bir vergi avantajı söz konusu değildir.


Asgari geçim indirimi mevcut hukuki düzenleme çerçevesinde ücret matrahı üzerinden indirim konusu yapılarak uygulanmayacaktır. Çünkü yeniden düzenlenen Gelir Vergisi Kanunu’nun 32'nci maddesi uyarınca asgari geçim indirimi, o yıl için geçerli olan asgari ücret dikkate alınarak belirlenen oranların yüzde 15’le çarpımı sonucu bulunacak rakamların hesaplanan Gelir Vergisi'nden indirilmesi suretiyle uygulanacaktır.

 

Buna göre asgari geçim indirimi ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarlarının mükellefin yani ücretlinin kendisi için yüzde 50’si,  çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10’u,  çocukların her biri için ayrı ayrı ve iki çocukla sınırlı olmak üzere yüzde 7.5’i,  iki çocuktan fazla çocuk bulunması halinde üçüncü çocuk da dahil olmak üzere diğer çocukların her biri için yüzde 5’i olarak hesaplanacaktır.

Bu durumda evli ve eşi çalışmayan iki çocuk sahibi bir ücretlinin yararlanabileceği asgari geçim indirimi kendisi için asgari ücretin yüzde 50’si, eşi için yüzde 10’u ve iki çocuğundan her biri için yüzde 7,5 olmak üzere toplam asgari ücretin yüzde (50+10+7.5 x 2=) 75’i olarak hesaplanacaktır. Bulunan bu oranla ilgili yılda geçerli olan asgari ücret çapılacak ve bulunacak rakam da yüzde 15 ile çarpılmak suretiyle elde edilecek miktar söz konusu ücretlinin ücreti üzerinden doğrudan hesaplanacak Gelir Vergisi'nden indirilmek suretiyle uygulama gerçekleştirilecektir.

 

Mevcut düzenleme çerçevesinde evli ve eşi çalışmayan 7 çocuklu bir kişinin yararlanabileceği indirim tutarı asgari ücretin tamamı üzerinden yüzde 15 oranında hesaplanacak olan miktar olacaktır. Bu miktar söz konusu kişinin ücreti üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi'nden indirilmek suretiyle uygulama gerçekleştirilecektir.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun asgari geçim indirimi ile ilgili düzenlemesi içersinde eşe ait yüzde 10’luk indirim oranı uygulamasında öngörülen iki koşuldan birisi eşin çalışmaması, ikinci koşul ise herhangi bir gelirinin bulunmamasıdır. Buna göre asgari geçim indirimi uygulamasında eşin çalışmamasının yanında ayrıca eşin herhangi bir gelirinin bulunmadığında bilinmesi, bir başka anlatımla kanıtlanması gerekmektedir.

 

İndirim uygulanmasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsilde olup da 25 yaşını doldurmamış çocukları, ”eş” tabiri ise aralarında kanunen evlilik bağı bulunan kişileri kapsamaktadır. Bu bağlamda nafaka verilenlere, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle yani çalışanlarla oturanlar için de indirim hakkından yararlanılacaktır.

 

Ayrıca indirim tutarının belirlenmesi sırasında mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınacak, indirim ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanacaktır. Boşanan eşler için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır.

 

Mevcut düzenleme gereği olarak Bakanlar Kurulu indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması koşuluyla asgari geçim indirimi için uygulanması öngörülen oranları artırmaya veya kanuni orana kadar indirmeye yetkili bulunmaktadır.

 

İRFAN ARABACI

20.05.2007


 

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMINDA KDV UYGULAMASI
18.06.2020
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   2
Bugünkü Ziyaret :  364
Toplam Ziyaret :  13372020

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn