Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
MİRASÇILARIN VERGİ BOYUTU
 
İrfan ARABACI
Diğer Yazıları

         Vergi mükellefiyetini gerektiren bir işle iştigal etmesinden dolayı Gelir Vergisi mükellefi olan bir kişinin ölümü halinde vergisel sorumlulukları mirasçılarına geçer. Günümüzde mirasçıların bu sorumluluklarını yerine getirmedikleri ve bu nedenle cezalı duruma düştükleri sıkça görülmektedir.          

 

         Vergi sorumluluğu ölüm ile birlikte son bulmaz. Her ne kadar Vergi Usul Kanunu ölüm halini “işi bırakma” olarak tarif etse de; mükellefiyet yani vergisel sorumluluk mirası reddetmemiş mirasçılar tarafından devam edeceğinden bu durumun 1 aylık süre içinde Vergi Dairesine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde her bir mirasçı adına ayrı ayrı usulsüzlük cezası kesilmektedir.

 

         Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden dolayı gelir vergisi mükellefi olan bir kişinin ölümü halinde yukarıda da belirtildiği üzere mükellefiyet ile ilgili sorumluluk mirası reddetmemiş kanuni veya atanmış mirasçılara geçer.

 

         Ancak burada bilinmesi gereken en önemli husus; ölen kişinin vergi borcu var ise mirasçıların sorumluluğunun miras hisseleri oranında olduğudur. Bir başka anlatımla mirasçılar ölen kişinin bütün vergi borçlarından dolayı sorumlu tutulamazlar. Sadece kendilerine intigal eden miras hisseleri oranında vergi borcundan sorumlu olurlar. Ölen mükellefin tüm vergi borçları, veraset ilamı esas alınarak her bir mirasçıya düşen miras payı oranında hesaplanır ve her bir mirasçı için ayrı ayrı tebliğ ve tahakkuk ettirilerek takibi yapılır. Yine cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca mükellefin ölümü halinde, ölen mükellefin fiil ve işlemlerinden kaynaklanan usulsüzlük, özel usulsüzlük, vergi ziyaı vb. vergi cezaları kesilmez, mükellefin ölmeden önce vergi kanunlarına uygun hareket etmemesi dolayısıyla kesilen cezalar var ise bunlarda iptal edilir. Gecikme zammı ve gecikme faizleri ise ceza niteliğinde olmadıklarından mirasçılardan istenir.

 

         Ölen mükellefin ölüm tarihine kadar faaliyette bulunduğu döneme ait (kıst dönem) verilmemiş beyannamelerinin verilmesi ve beyan edilen matraha göre hesaplanan vergilerin ödenmesi mirasçılara geçen ödevlerdendir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde, KDV ve Muhtasar gibi beyannameler ise ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde mirasçılar tarafından verilir ve hesaplanan vergileri de yine bu süre içinde ödenir. İşi terk ettikten sonra geçici vergi ödenmemesi kuralınca, ölen mükellefin ölüm tarihi itibariyle içinde bulunulan geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez.

 

         Mirasçılar hür iradeleriyle ölen kişiye ait işletmenin faaliyetinin kendileri tarafından aynen devam ettirilmesi yönünde karar alırlarsa, söz konusu işletme; bir bütün halinde aktifiyle pasifiyle ve iktisadi kıymetler de işletmede kayıtlı değerleriyle birlikte mirasçılara geçer. Bu işlem Gelir Vergisi Kanununa göre değer artış kazancı sayılmaz ve vergi hesaplanmaz. Diğer taraftan bu şeklide yapılan işlemler için Katma Değer Vergisi de hesaplanmaz. 

 

         Diğer taraftan işletmeyi devir alan yani işe devam eden mirasçılar, ölen şahıs adına bastırılmış veya onaylatılmış defter ve belgeleri hesap dönemi sonuna kadar kullanabilirler. Hesap döneminin son ayında mirasçılar, yeni hesap dönemi için kendi adlarına defter tasdik ettirmek ve usulüne uygun olarak belgelerini anlaşmalı matbaalara bastırmak veya notere tasdik ettirmek zorundadırlar.

 

         Bir başka hususta; ölen kişi 3100 sayılı kanun gereği Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) kullanıyor ise mirasçılar, bu ödeme kaydedici cihazları miras yoluyla devir aldıkları işletmede mali hafızasını değiştirmeden mali bilgileri tespit ettirerek ve cihaz üzerindeki mükellefiyet bilgilerini düzelttirip yeni levha çıkartarak kullanmaya devam ederler.

 

         Ölüm ne kadar gerçekse işletmenin mirasçılar tarafından devam ettirilmesi de o kadar gerçektir. Bu nedenle mirasçılar, vergisel sorumluluklarını bilip ona göre hareket ederlerse cezalı duruma düşmekten kurtulurlar.

 

 

İRFAN ARABACI 

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMINDA KDV UYGULAMASI
18.06.2020
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   10
Bugünkü Ziyaret :  8527
Toplam Ziyaret :  12442398

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn