Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
5520 SAYILI (YENİ) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
 
İrfan ARABACI
Diğer Yazıları

Sevgili Okuyucular;

İlk yazımdan itibaren sizlerden gelen soru, görüş ve önerilerinizi dikkate alarak cevap verneye çalışıyorum. Bu kez yine tarafıma gelen istek üzerine 21.06.2006 tarihinde 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nu ele alacağım.

 

Bilindiği üzere bu yıl içerisinde kamuoyunu sıkça meşgul eden ve ha çıktı, ha çıkacak denilen tamamıyla yeniden yazılmış bulunan yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nihayet 13.06.2006 tarihinde kabul edilerek ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanarak 21.06.2006 tarihinde 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Kurumlar Vergisi; vergi reformu olarak nitelendirilerek hayatımıza 1949 yılında girmiştir. Kurumlar Vergisi özellikle dar mükellef kurumların vergilendirilmesinde önemli ölçüde yetersiz kalması nedeniyle ilk defa 1960 yılında önemli değişikliğe uğramıştır. Bu önemli değişikliğin ardından günümüze kadar gelişen ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla onlarca kez değişiklik görmüş ve artık günümüzde uygulayıcılar açısından takip edilmesi güç hale gelmiştir.

 

Bu bağlamda Kurumlar Vergisi’nin yeniden yazılması zorunlu hale gelmiştir. Nitekim 2006 yılı içinde yazımı yeniden gerçekleşmiştir. Amaç daha geniş tabanlı, düşük oranlı, kurumlaşmayı özendiren, yaşanabilir bir vergi ortamı sağlanmasıdır.

 

Yeni kanunda en önemli değişiklik Kurumlar Vergisi oranında yapılmıştır. Bu oran 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32.maddesinde düzenlenmiş ve 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere % 30 dan % 20’ye indirilmiştir. Ancak bu oran indirilirken Yatırım indirimi istisnası da kaldırılmıştır. Kanımızca Kurumlar Vergisi oranının indirilmesi olumlu bir gelişmedir. Ancak Yatırım indirimi istisnasının kaldırılması ekonomi için, üretim yapan, istihdam yaratan, ihracat yapan sektörlerde büyük bir kayıp olacaktır.

 

Eski kanunda sorunlu olan bazı müesseselerin yerine daha uygulanabilir düzenlemeler getirilmiştir. Örneğin; örtülü sermaye uygulamasında bu güne kadar başarı sağlanamamıştır. İdare ile mükellef arasında daima sorun olan bu uygulamanın yerine daha uygulanabilir bir sistem getirilmiştir.

 

Yeni Kurumlar Vergisi’nde bir başka önemli değişiklikte muafiyetler, istisnalar ve  beyanname verme sürelerinde olmuştur. Beyan süresi, dördüncü ayın birinci gününden başlamak üzere yirmibeşinci günü akşamına kadardır şeklinde değiştirilmiştir. (Bu süre önceki kanunda onbeşinci günü akşamına kadardı)  Yine; yeni kanunda Madde sayısı azaltılmıştır. Ancak madde sayısındaki azalma bir çok hükmün ortadan kaldırıldığı anlamına gelmez. Var olan bir çok hüküm tek bir madde haline getirilerek madde sayısı azaltılmıştır. Yeni Kanun dört kısım,  38 ana ve bir geçici maddeden oluşmuştur.  

 

5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi kanunu’nun kısımları ve konu başlıkları şöyledir.

 

Birinci Kısım: Mükellefiyet

1-3 Maddeler Konu ve Mükellefiyet

4-5 Maddeler Muafiyet ve İstisnalar

 

İkinci Kısım: Tam Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi

6-13 Maddeler Matrahın Tayini

14-15 Maddeler Beyan

16.Madde Verginin Tarhı

17-20 Maddeler Tasfiye, Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi

21.Madde Verginin Ödenmesi

 

Üçüncü Kısım: Dar Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi

22-23 Maddeler Matrahın Tayini

24-25 Maddeler Beyan

26-27 Maddeler Özel Beyan

28-29 Maddeler Verginin Tarhı ve Ödenmesi

30-31 Maddeler Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname

 

Dördüncü Kısım: Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler

32-36 Maddeler Ortak Hükümler

Geçici Madde 1

37.Madde Yürürlük

38.Madde Yürütme

 

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda  en önemli değişikliklere baktığımızda dikkatimizi çeken maddelerden bir tanesi 7.madde yani Kontrol edilen yabancı kurum kazancı ve bir diğer madde  13.maddesi yani Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağılımı maddeleridir. Bu maddelerde yapılan düzenlemelerle uluslararası ilişkilere bağlı olarak vergilendirme rejimimizi etkileyen olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve bu tür gelişmelerin kontrol altına alınması amaçlanmış bulunmaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki; transfer fiyatlandırması ile ilgili usulleri Bakanlar Kurulu belirler. Bu hüküm 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

En tabi olarak Kurumlar Vergisi oranının % 20 ye inmesiyle birlikte kanunun 32.maddesinde yer aldığı üzere kurum kazancı üzerinde hesaplanan geçici vergi oranı da % 20 olarak değişmiştir.

 

Yeni bir yazımızda buluşmak ümidiyle esen kalın.

İRFAN ARABACI
25.06.2007


YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN, KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARI İÇİN KDV TEVKİFATI UYGULANMAYACAK
31.03.2020
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7020-sayili-kanun-2017
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   7
Bugünkü Ziyaret :  3242
Toplam Ziyaret :  11653898

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn