Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
2015 YILI PRATİK BİLGİLER KISA KISA
 
İrfan ARABACI
Diğer Yazıları

2015 YILI SOSYAL GÜVENLİK VE VERGİ MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Durmayan, akıp giden bir zaman kavramında yaşıyoruz. Her yılbaşında hayat sayfamızdan bir yaprak daha düşüyor ve yeni yıla yepyeni umutlarla giriyoruz. Bu umutlarla beraber akıp giden zaman kavramı içinde yaşantımızda bazı şeylerde değişmektedir. Bu yazımda günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız ve pratik bilgiler diye adlandırdığımız Sosyal Güvenlik ve Vergi Mevzuatı yönünden 2015 yılı değişikliklerini açıklamaya çalışacağım. Mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler 2014 Aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Bu değişiklikler kısaca şöyledir.

 

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

1 - Asgari Ücret :

01.01.2015 - 30.06.2015 tarihleri arasında

Asgari (brüt) ücret aylık 1.201,50 TL, günlük 40,05 TL.

01.07.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında

Asgari (brüt) ücret aylık 1.273,50 TL, günlük 42,45 TL.

 

2 - Sigorta Primlerine, İşsizlik Sigortası Primine ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları:

Özel Sektör İçin:

 

01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arasında;

 

Günlük alt sınır                  =        40,05 TL.

Aylık alt sınır                     =    1.201,50 TL.

Günlük üst sınır                 =      260,33 TL.

Aylık üst sınır                    =    7.809,90 TL.

 

01.07.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında;

 

Günlük alt sınır                  =        42,45 TL.

Aylık alt sınır                     =    1.273,50 TL.

Günlük üst sınır                 =      275,93 TL.

Aylık üst sınır                    =    8.277,90 TL.

 

VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

1 - Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi:

V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2015 tarihinden itibaren  800,- TL.den  880,- TL.ye yükseltilmiştir. (30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 442 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

 

2 - Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had:

V.U.K.’nun 313, maddesi uyarınca değeri  800,- TL.yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere  880,- TL. ye yükseltilmiştir. (30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 442 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

 

3 - Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük 12,00 TL.lik istisna tutarı 01.01.2015 tarihinden itibaren 13,00 TL.ye yükseltilmiştir. (30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 287 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

 

4 – Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 880 TL, ikinci derece engelliler için 440 TL, üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir. (30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 287 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

 

5 - Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife:

 

2015 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. (30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 287 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

 

12.000 TL’ ye kadar                                                                                                 %15

29.000 TL’ nin 12.000 TL’ si için 1.800 TL, fazlası                                                  %20

66.000 TL’ nin 29.000 TL’ si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL nin
29.000 TL’ si için 5.200 TL), fazlası                                                                         %27

66.000 TL’ den fazlasının 66.000 TL’ si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde
106.000 TL’ den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası                           %35

 

6 - Özel Usulsüzlük Cezaları:

a) VUK-353/1.maddesine göre; Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.01.2015 tarihinden itibaren 200,- TL.’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10’u nisbetinde Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 106.000,-TL’ yi geçemez. (30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 442 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

 

b) V.U.K. 353/2 maddesine göre; Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 2015 yılında 200,- TL. Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Ancak herbir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 10.600,- TL, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 106.000,- TL’yi aşamaz. (30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 442 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

 

7 - Yeniden Değerleme Oranı:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. (15.11.2014 Tarih, 29176 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 441 sıra no.lu V.U.K. Genel Tebliği)

 

8 - Gayrimenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna :

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2014 yılı için 3.300,- TL. sı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. 2015 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı ise 3.600,- TL. olarak tespit edilmiştir. (30.12.2014 Tarih, 29221 sayılı Resmi Gazete, 287 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

 

Binaların işyeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2014 yılı  için 27.000,- TL.yi (G.V. 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ancak bu rakamın aşılması halinde tümü için beyanname verilecektir.  (G.V. Kanununun 86/c maddesi)

 

Binaların işyeri (Stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2015 yılı için beyan sınırı ise 29.000,- TL olarak dikkate alınacaktır.

 

9 -  Damga Vergisi Uygulaması:

01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamalar aşağıdaki gibidir. (Beyannameler ve hesap özetleri aşağıdaki tutarlarda damga vergisine tabi olacaktır.)

 

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri                                             : 45,30 TL.

- Kurumlar Vergisi Beyannameleri                                              : 60,50 TL.

- Muhtasar Beyannameler                                                          : 29,90 TL.

- KDV Beyannameleri                                                                 : 29,90 TL.

- Diğerleri                                                                                   : 29,90 TL.

- Belediyelere Verilen Beyannameler                                         : 22,30 TL.

- Sosyal Sigorta Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri    : 22,30 TL.

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler                               : 60,50 TL.

- Bilançolar                                                                                 : 35,00 TL.

- Gelir Tabloları                                                                          : 16,90 TL.

- İşletme Hesabı Özetleri                                                              :16,90 TL.

 

(30.12.2014 Tarih, 29221 sayılı Resmi Gazete, 58 Sayılı D.V. Genel Tebliği)

 

10 - Gelir Vergisi Tevkifat (Stopaj) Oranları Değişen İşlemler

01.01.2007 tarihinde geçerli olmak üzere, aşağıda yazılı mal ve hizmet teslimlerinde uygulanacak stopaj oranları;

 

(Bu oranlar halen geçerlidir ve yeni bir değişiklik yapılmamıştır.)

 

a - Yaptıkları serbest meslek işleri  dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);  Diğerlerinden (Mali müşavir, Avukat, Doktor v.b) % 20

b - 42 nci madde kapsamına giren işler (Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri) dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3

c - Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden    % 20

d - 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması (İşyeri kirası v.b.)  karşılığı yapılan ödemelerden % 20

e - Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20

f - Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden     % 20

g - Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; Hurda mal alımları için % 2

 

(29.12.2006 tarih, 26391 sayılı Resmi Gazete, Bakanlar Kurulu 20.12.2006 tarih, 2006/11449 sayılı kararı)

 

Yapılan değişiklikler sadece yukarıda kısaca açıkladığımız oranlarla sınırlı değildir. Hayatımızı etkileyen başka değişikliklerde vardır. Bütün detaylar için www.maliforum.com adlı sitemize ve ilgili tebliğlere bakabilirsiniz.

Yeni bir yazımızda buluşmak dileğiyle,

 

İRFAN ARABACI

06.01.2015


YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMINDA KDV UYGULAMASI
18.06.2020
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7020-sayili-kanun-2017
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   8
Bugünkü Ziyaret :  949
Toplam Ziyaret :  12443829

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn