Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
TEBLİGATI BASİTE ALMAYIN
 
İrfan ARABACI
Diğer Yazıları

Kamu kuruluşlarının vatandaş üzerinde yaptırım gücünü kullanabilmesi için vatandaşın durumdan haberdar edilmesi gerekir. Başka bir anlatımla; kişilere yönelik yapılan işlemlerin hukuki sonuç doğurabilmesi için muhatabın yani vatandaşın konuya vakıf olması yani haberinin olması gerekir. Aksi halde vatandaş haberi olmadığı bir durumdan sorumlu tutulamaz. İşte burada tebliğ önem arz etmektedir.

 

Tebliğ, 7201 sayılı Tebligat Kanununda düzenlenmiştir. İlgili mevzuata göre idari süreler tebliğ tarihinden itibaren başlar. Süreler bakımından esas olan tebliğin düzenlendiği tarih değil, tebellüğ(1) edildiği tarihtir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, bir alacağın takibi için icra dairesinden gönderilen ödeme emrine karşı itiraz ve mal bildiriminde bulunma süresi yedi gündür. Bu yedi günlük süre, tebliğin düzenlendiği tarihte değil, tebellüğ edildiği tarihte başlar. Eğer vatandaş yedi gün içinde itiraz veya mal bildiriminde bulunmaz ise hem borç kesinleşir, hem de mal bildirinde bulunulmadığı için hapis cezası ile karşı karşıya kalınır.

 

Tebligat kişinin kendisine yapılabileceği gibi kişi adına başka birine veya kuruma da yapılabilir. Ancak burada bazı hususlar önemlidir.

Şöyle ki;

 

Tebligat yapılacak evrakın kişinin ev adresine yapılması halinde öncelikle muhatabın kendisine imza karşılığı tebliğ edilmesi gerekir. Şayet muhatap evde değilse kişinin kendisi ile aynı evi paylaştığı eş, çocuk, kardeş, anne, baba ve hizmetçisine de tebligat yapılabilir. Tebligatı alan kişi eş, çocuk, kardeş, anne, baba veya hizmetçiden biri ise bu kişiler tebligatı asıl muhatabına ulaştırmakta mesuldurlar. Ulaştırmaz iseler de tebligat geçerlidir ve bu durum tebliğ yapan kurumu bağlamaz. Hemen belirtelim ki konut dışında başka bir şahsa yani komşuya yapılan tebligatın hükmü yoktur. Tebligatın hukuki sonuç doğurabilmesi için muhatabın ya kendisine yada aynı konutta oturduğu kişilere yapılması gerekir.

 

Tüzel kişiliğe haiz şirketlerde ise tebliğ, şirketin kanuni yetkililerine, temsilcilerine veya bunların şirket dışında olmaları halinde orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılabilir. Bu durumda evrakı alan şirket çalışanı muhatabına ulaştırmayı unutsa veya tebliğ evrakını kaybetse dahi tebliğ yapılmış sayılır. Bu nedenle şirket yetkililerinin çalışanları bilgilendirmeleri ve gerekli uyarılarda bulunmaları önemlidir. Aksi halde hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Burada da şirket yetkililerinin veya çalışanlarının dışında başka birine veya başka bir yere yapılan tebligat geçerli değildir.

 

Ancak bir hususu da belirtmekte yarar var. Tebligat yapılacak adreslerin güncel olmaması durumunda tebligatı yapacak kurum adres kayıt sisteminden de yararlanır. Böyle bir durumda kendisine tebligat yapılacak kimse adreste bulunamazsa bile tebligat yapılabilir. Çünkü adres kayıt sistemindeki adres esastır. Muhatap o adreste hiç oturmamış olsa bile memur tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine yada  zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder. Tebliğ edilecek evrakı teslim alanın adresini içeren ihbarnameyi de gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılmaktadır.

 

Bazı durumlarda da muhatap tebliği almak istemeyebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda memur, yukarıda açıkladığımız şekilde o yerin muhtar veya ihtiyar heyetinden birine yada zabıta amirlerine imza karşılığı tebligatı bırakır.

 

Şunun unutulmaması gerekir. Tebliğ, 7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtildiği şekliyle yapılır. Aksi halde hükmü yoktur.

 

Hayatınızın can sıkıcı tebliğlere maruz kalmaması dileklerimle……

 

İRFAN ARABACI

01.05.2015
 

(1) tebellüğ: Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN, KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARI İÇİN KDV TEVKİFATI UYGULANMAYACAK
31.03.2020
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7020-sayili-kanun-2017
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   13
Bugünkü Ziyaret :  4330
Toplam Ziyaret :  10523528

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn