www.MaliForum.Com

 

 

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MEVZUATI

 

 

 

 

 

 
Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 
 5615 Sayılı  04.04.2007
 
Asgari Geçim İndirimi ile İlgili
Gelir Vergisi Genel Tebliği

 
 Seri No: 265  04.12.2007
 
5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Asgari Geçim İndirimi ve Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması ile İlgili Gelir Vergisi Sirküleri
 
 Sıra No: 69  23.06.2008
 
5084 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir Vergisi
Stopajı Teşvikinden Yararlanan İşverenlerce İstihdam Edilen Ücretlilerin Asgari Geçim İndirimi ile İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği

 
 Seri No: 267  24.06.2008
 
Asgari Geçim İndirimi
 
 İrfan ARABACI  20.05.2007
 
Asgari Geçim İndiriminden Kim ne Kadar Alacak
 
 G.Banu ERDAL  28.12.2007
 
2009 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 
   01.01.2009
 
2010 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 
   01.01.2010
 
2011 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 
   
 01.01.2011
 
 
2012 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 
   01.01.2012
 
2013 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 
   01.01.2013
 
2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 

 
 01.01.2014
 
2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 
   01.01.2015
 
01.05.2015 Tarihinden Geçerli Yeni Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
(6645 SK. 8. Maddesi ile Yapılan Düzenleme)
 

 
 PDF Dosyası  01.05.2015
 
2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 
   01.01.2016
 
2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 
   01.01.2017
 
2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 
   01.01.2018
 
2019 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 
   01.01.2019
 
2020 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 
   01.01.2020
 
2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ Tutarları)
 
   01.01.2021
 
Asgari Geçim İndimi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 
   
 
Aile Durumu Bildirimi
 
 PDF Dosyası  
 
Aile Durumu Bildirimi
 
 Excel Dosyası  
 
Aile Durumu Bildirimi
 
 Word Dosyası  
 
Asgari Geçim İndirimine ait Bordro
 
 PDF Dosyası  
 
Excel Formatında Hazırlanmış
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE AİT BORDRO (ÖRNEK)

 
 İrfan ARABACI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
 

 

 

 www.MaliForum.Com                                                    "Türkiye'nin Mevzuat Bilgi Bankası"