BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA ŞARTLARI

19 Mart 2016 tarihli ve 29658 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 2012/4213 Sayılı Karar'da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan şartlar yeniden belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu kararı yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.  

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre;  

a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası 

b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk lirası  

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü

Bakanlar Kurulu Kararı; 01 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Diğer taraftan,  

 • Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.
   

 • Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.
   

 • Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.

Yukarıdaki hükümlerden hareketle bağımsız denetime 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle girilip girilmediğinin tespitinde;

 • Finansal tablolar açısından 2014 ve 2015 finansal tabloları,
   

 • Çalışan sayısı bakımından ise 2014 ve 2015 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı

dikkate alınacaktır.

=============================================================================================================================================  

19 Mart 2016 tarihli ve 29658 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İçin TIKLAYINIZ...

01 Şubat 2015 tarihli ve 29254 Sayılı Resmi Gazete'de
Yayımlanan 2014/7149 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İçin TIKLAYINIZ...

23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İçin TIKLAYINIZ...
 


 

 

 www.MaliForum.Com                                                                                                                                                                  "Türkiye'nin Mevzuat Bilgi Bankası"