İŞ KANUNU MEVZUATI

 
    1475 Sayılı İş Kanunu (mülga)

    4857 Sayılı İş Kanunu

    5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

    6715 Sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca Hazırlanan Yönetmelikler

    İş Kanununda Çalışma Süreleri

    Günlük ve Haftalık Çalışma Süreleri

    Kıdem Tazminatı

    Eşi Doğum Yapan İşçi Babaya Doğum İzni
 

01.09.1971

10.06.2003

26.05.2008

20.05.2016

 

 

23.04.2015