www.MaliForum.Com

 

      İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından İktibas Edilmiştir.

..:: BİLDİRİM VE SÜRELER ::..

BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY

BİLDİRİM SÜRESİ

DAYANAĞI

İŞE BAŞLAMA

GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

İŞİ BIRAKMA

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

NAKİL

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

ÖLÜM

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

TASFİYE VE İFLAS

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA

Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN

3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME

SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN

3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ

KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ

30 GÜN

3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ

İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ

İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY

3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM YÖNERGESİ

TEKRAR Ö.K.C. KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM YÖNERGESİ

AKARYAKIT POMPALARININ
Ö.K.C. BAĞLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA TARiHLERi

a) Erişme Kontrollü Karayolları (Otoyolları Genel Müdürlüğünün yol ağında Devlet yolu olarak belirlenen yollar ve Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisindeki akaryakıt istasyonlarında (satış hasılatlarına bakılmaksızın)

01.05.2004 tarihinden itibaren

b) Diğer akaryakıt istasyonlarında bir önceki dönem akaryakıt satışları toplamı:

- 5 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.08.2004 tarihinden itibaren

- 3 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.01.2005 tarihinden itibaren
- 1 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.06.2005 tarihinden itibaren
- 1 Trilyon liranın altında kalan mükellefler için 01.01.2006 tarihinden itibaren

c) 01.08.2004 tarihinden sonra işe başlayan mükelleflerde ise işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başlayacaktır.

Dileyen mükellefler bu tarihleri beklemeksizin de akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatıp kullanabileceklerdir.
Buna göre, 58 No.lu Genel Tebliğin 5. bölümünde yer alan akaryakıt istasyonu işletmecilerinin kanuni defterlerine yapacakları kayıtlar ve düzenleyecekleri belgelere ilişkin 01.05.2004 tarihi, 01.08.2004 olarak değiştirilmiştir.
 

3100 S.K. 59 NOLU
TEBLİĞ

 

 

 www.MaliForum.Com                                                         "Türkiye'nin Mevzuat Bilgi Bankası"