www.MaliForum.Com

 

DEFTER TASDİK ZAMANI
(V.U.K. MADDE:221)

TASDİK HALLERİ

TASDİK ZAMANI

DAYANAĞI

ÖTEDEN BERİ İŞE DEVAM EDENLER

DEFTERİ KULLANACAĞI YILDAN ÖNCE GELEN SON AYDA(ARALIK AYI İÇERSİNDE)

V.U.K. 221. MADDESİ VE
İŞLEM YÖNERGESİ

HESAP DÖNEMİ MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT EDİLENLER DEFTERİN KULLANILACAĞI HESAP DÖNEMİNDEN ÖNCE GELEN SON AYDA  

YENİ İŞE BAŞLAYANLAR

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE
(İŞE BAŞLANILAN GÜN TASDİK ETTİRİLİRSE CEZA KESİLMEZ.)

V.U.K. 221. MADDESİ VE
İŞLEM YÖNERGESİ

YENİ İŞE BAŞLAYAN, SINIF DEĞİŞTİREN VE YENİ MÜKELLEFİYETE GİRENLER

İŞE BAŞLAMA, SINIF DEĞİŞTİRME VE YENİ MÜKELLEFİYETE GİRME TARİHİNDEN ÖNCE; VERGİ MUAFİYETİ KALKANLAR, MUAFLIKTAN ÇIKMA TARİHİNDEN BAŞLAYARAK ON GÜN İÇİNDE

V.U.K. 221. MADDESİ VE
İŞLEM YÖNERGESİ

TASDİKE TABİ DEFTERLERİN DOLMASI NEDENİYLE VEYA SAİR SEBEPLE YENİ DEFTER TASDİK ETTİRME

YENİ DEFTER KULLANMAYA MECBUR OLANLARIN BUNLARI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

V.U.K. 221. MADDESİ VE
İŞLEM YÖNERGESİ


NOT: 
DEFTERLER İŞ YERİNİN BULUNDUĞU, İŞ YERİ OLMAYANLAR İKAMETGAHININ BULUNDUĞU YERDEKİ NOTERLERE TASDİK
         ETTİRİLİR. ŞUBE İŞYERİNİN DEFTERLERİ MERKEZ İŞ YERİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ NOTERLERE TASDİK ETTİRİLEBİLİR.
        ANCAK MERKEZ İŞ YERİNİN DEFTERLERİ ŞUBE İŞ YERİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ NOTERLERE TASDİK ETTİRİLEMEZ.

ANCAK DEFTERLER ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA ŞİRKET MERKEZİNİN BULUNDUĞU YER TİCARET SİCİLİ MEMURU VEYA NOTER TARAFINDAN TASTİK EDİLİR.

   


 

 

 www.MaliForum.Com                                                         "Türkiye'nin Mevzuat Bilgi Bankası"