VERGİ TÜRÜ KODLARI

VERGi KODU
VERGi ADI
0001
 YILLIK GELİR VERGİSİ
0002
 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
0003
 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0004
 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
0005
 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
0006
 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
0007
 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
0010
 KURUMLAR VERGİSİ
0011
 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI
0012
 GELİR VERGİSİ (GMSI)
0014
 BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ
0015
 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0017
 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0046
 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
0020
 MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
0021
 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
0022
 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
0023
 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
0024
 5811 TÜRKİYE'DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
0025
 YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
0027
 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
0032
 GELİR GEÇİCİ VERGİ
0033
 KURUM GEÇİCİ VERGİ
0040
 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
0048
 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0049
 HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
0050
 KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0051
 DİĞER ÜCRETLER
0053
 KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
0056
 OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
0057
 RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ
0060
 MÜLGA MADEN FONU
0061
 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0062
 MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
0067
 G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
0071
 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0073
 KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0074
 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0075
 ALKOLLÜ İÇECEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0076
 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0077
 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0091
 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
0092
 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
0093
 SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
0094
 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
1013
 EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
1018
 MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
1020
 FON PAYI
1026
 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
1027
 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
1028
 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
1030
 PİŞMANLIK ZAMMI
1034
 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ
1037
 TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
1042
 E.KATKI PAYI
1043
 ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
1046
 TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
1047
 DAMGA VERGİSİ
1048
 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
1049
 NOTERLER TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN DAMGA VERGİSİ
1050
 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
1051
 VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
1052
 5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
1053
 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
1055
 DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
1060
 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI
1061
 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI
1067
 VERGİ YARGI HARÇLARI
1070
 6552 S.K. Yİ-ÜFE TUTARI
1071
 6552 S.K. KATSAYI TUTARI
1072
 6552 S.K. GEÇ ÖDEME ZAMMI
1084
 GECİKME FAİZİ
1085
 PARA CEZASI FAİZİ
1086
 GECİKME ZAMMI
1087
 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
1088
 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
1089
 ALINAN DİĞER FAİZLER
1090
 KANUNİ FAİZ
1091
 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
1092
 HESAPLANAN FAİZ
1093
 6111 KATSAYI TUTARI
1094
 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ FAİZ
1095
 SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
1096
 KONUT FONU
1097
 DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ FAİZİ
3024
 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
3061
 CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
3073
 USULSÜZLÜK CEZASI
3074
 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076
 KUSUR CEZASI
3077
 AĞIR KUSUR CEZASI
3078
 KAÇAKÇILIK CEZASI
3080
 VERGİ ZİYAI CEZASI
3099
 VUK 112/4,5 MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN FAİZ
4001
 EK GELİR VERGİSİ
4003
 EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
4004
 EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
4005
 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
4006
 FAİZ VERGİSİ
4007
 EK EMLAK VERGİSİ
4008
 GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
4009
 ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS HARCI
4010
 EK KURUMLAR VERGİSİ
4011
 KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
4012
 KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
4014
 MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
4015
 TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI
4016
 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4021
 4705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
4023
 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
4024
 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
4025
 YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
4030
 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
4034
 MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
4035
 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
4036
 4962 S. TAŞIT VERGİSİ
4037
 TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
4040
 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
4041
 GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4042
 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
4043
 GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4044
 GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4046
 AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI
4047
 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
4048
 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
4049
 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
4050
 TEKEL SAFİ HASILAT
4060
 TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
4061
 İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
4063
 NOTER HARÇLARI
4070
 G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASAR V.
4071
 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
4072
 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4073
 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
4074
 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
4077
 MÜNFERİT KURUM E. D. V.
4078
 NET AKTİF VERGİSİ
4079
 KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
4080
 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4081
 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4101
 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
4103
 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4107
 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
4110
 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
4112
 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
4114
 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ
4115
 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
4121
 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122
 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123
 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124
 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125
 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
4126
 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127
 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
4128
 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
4130
 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
4140
 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
4150
 KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ)
4151
 KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ
4171
 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI
4178
GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
4201
 6111 MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4203
 6111 MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret)
4204
 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
4205
 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
4206
 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
4207
 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
4208
 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
4210
 6111 MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4211
 6111 MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4215
 6111 MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI
4216
 6111 MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
4217
 6111 MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
4218
 6111 MADDE 7/2c MATRAH ARTIRIMI
4220
 6111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK KDV BEYANNAMESİ
4222
 6111 SAYILI KANUNUN 11/2 MADDESİNE GÖRE BEYAN
4223
 6552 SAYILI KANUNUN 74.MADDESİNE GÖRE BEYAN
4811
 4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT
9000
 İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
9001
 EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
9002
 NÜFUS PARA CEZASI
9003
 SEÇİM PARA CEZASI
9004
 ASKERLİK PARA CEZASI
9005
 ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
9006
 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
9007
 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9008
 TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
9009
 TURİZM PARA CEZASI
9010
 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
9011
 ÇEVRE İDARİ PARA CEZASI
9012
 ESNAF S.HARÇ
9013
 GÜMRÜK VERGİSİ
9014
 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
9015
 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
9016
 BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9017
 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
9018
 YILLIK TONAJ HARCI
9019
 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9020
 MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
9021
 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
9022
 KUR FARKI HESABI
9023
 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9024
 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
9025
 İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
9026
 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9027
 ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ
9028
 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
9029
 DİPLOMA HARCI
9030
 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9031
 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9032
 EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
9033
 TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu)
9034
 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9035
 TAŞIT ALIM VERGİSİ
9036
 YİYECEK BEDELLERİ
9037
 TEMİNAT O. YAPILAN THS.
9038
 İADELERDEN ALACAKLILAR
9039
 HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
9040
 MERA FONU
9041
 MERA FONU PARA CEZASI
9042
 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
9043
 MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
9044
 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSİLAT
9045
 TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
9046
 ÖZEL HESAP GELİRLERİ
9047
 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
9048
 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
9049
 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
9050
 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9051
 DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
9052
 TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9053
 ECRİMİSİL GELİRLERİ
9054
 DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
9055
 TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9056
 DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9057
 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
9058
 PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059
 TİCARET SİCİL HARCI
9060
 MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061
 OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
9062
 TAPU HARÇLARI
9063
 YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
9064
 PASAPORT HARCI
9065
 TRAFİK HARÇLARI
9066
 YARGI HARÇLARI
9067
 İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
9068
 GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
9069
 DİĞER HARÇLAR
9070
 NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ
9071
 TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
9072
 İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
9073
 YEM ANALİZ ÜCRETİ
9074
 ŞEKER FİYAT FARKI
9075
 AKARYAKIT FİYAT FARKI
9076
 BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
9077
 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
9078
 GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
9079
 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
9080
 DİĞER PARA CEZALARI
9081
 ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
9082
 FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
9083
 SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
9084
 İSTİHSAL VERGİSİ
9085
 TRAFİK CEZALARI
9086
 HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
9087
 TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
9088
 ÇIRAKLIK FONU
9089
 2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090
 ÇEŞİTLİ GELİRLER
9091
 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
9092
 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
9093
 RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
9094
 EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
9095
 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
9096
 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
9097
 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
9098
 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
9099
 KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
9100
 DEFTER TASDİK HARÇLARI
9101
 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9102
 GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
9103
 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
9104
 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
9105
 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
9106
 4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
9107
 ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
9108
 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
9109
 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9110
 93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
9111
 ORKÖY FONU GELİRLERİ
9112
 2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
9113
 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
9114
 YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
9115
 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
9116
 HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
9117
 EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
9118
 TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
9119
 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
9120
 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
9121
 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
9122
 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
9123
 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
9124
 KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
9125
 AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
9126
 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
9127
 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
9128
 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
9129
 4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
9130
 YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
9131
 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
9132
 KLAVUZLUK VE ROMÖRKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
9133
 MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
9134
 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKUL MALLAR İÇİN)
9135
 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKUL MALLAR İÇİN)
9136
 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI
9137
 GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
9138
 KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
9139
 YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI
9140
 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
9185
 HESAPLANAN TRAFİK CEZASI FAİZİ
9141
 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI
9142
 BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI
9143
 TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ
9144
 5809 S.K YETKİLENDİRME ÜCRETİ(KULLANIM HAKKI)
9145
 SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI
9146
 MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
9147
 MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
9148
 4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
9149
 KİRLETİLEN ÇEVRENİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN GENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
9150
 TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONU
9151
 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI
9152
 5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR
9153
 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
9154
 KİMLİK ADRES PAYLAŞIM SİSTEMİNDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI
9155
 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
9156
 ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGESİ
9158
 3039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU İPC
9159
 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI
9160
 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI
9161
 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI)
9162
 KADASTRO HARÇLARI
9163
 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA VESİKALARI HARCI
9164
 PASAPORT SATIŞ BEDELİ
9165
 KONSOLOSLUK HARCI
9166
 KARAR VE İLAM HARCI
9167
 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 (%25 KÖY PAYI) İL ÖZEL İDARE PAYI
9168
 KAMU İHALE KANUNU 53. MADDE
9169
 MADEN RUHSAT HARCI
9170
 BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
9171
 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
9172
 ASKERİ KANTİN VE SOSYAL TESİSLERDE VERİLEN AÇIĞIN GERİ ALINMASI
9173
 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ
9174
 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
9175
 SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
9176
 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI
9177
 5070 SK.13.MADDESİNE GÖRE SİĞORTA ŞİRKETLERİNE KESİLEN İPC
9178
 5070 SK. GÖRE ELEKTRONİK SERTİFİKA SAĞLAYICILARINA KESİLEN İPC
9179
 6183 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİ
9180
 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
9181
 6111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK ÖTV BEYANNAMESİ
9182
 5996 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLEN İPC.
9183
 BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ SURETİYLE ALINAN GELİR VERGİSİ (İCRA DAİRELERİ)
9184
 DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ(İCRA DAİRELERİ)
9187
 TİCARİ AMAÇLA TOPLU İNTERNET KULLANIMI SAĞLAYANLARA KESİLEN İPC
9188
 ERİŞİM SAĞLAYICILARINA KESİLEN İDARİ PARA CEZASI
9189
 5809 S.K. YETKİLENDİRME ÜCRETİ(İDARİ ÜCRET)
9190
 ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
9192
 YABANCILARA VERİLECEK İKAMET TEZKERESİ HARCI
9193
 BES STOPAJ MÜKERRER ÖDEMELERİNİN GERİ ALINMASI
9194
 HAK KAZANILMAYAN DEVLET KATKISI(4632 Sayılı Kanun)
9195
 HAKSIZ OLARAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN DEVLET KATKISI(4632 SAYILI KANUN)
9196
 EXIMBANK IRAK KREDİ PROGRAMI ANA PARA
9197
 6113 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVİR TAHAKKUKLARI
9198
 MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
9200
 DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ
9201
 DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ
9202
 DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI
9203
 DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
9204
 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR İDARE PAYI
9205
 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9206
 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TEBLİGAT MASRAFI
9207
 İKAMETGAH TEZKERESİ DEFTER SATIŞ BEDELİ
9208
 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYI
9211
 ÇEVRE İPC DÖNÜŞÜM GELİRLERİ
9212
 ÇEVRE KATKI PAYI (2872 Sayılı Kn. 18.Md.)
9213
 GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT.
9214
 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN DİSİPLİN PARA CEZASI
9220
 6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM
9221
 DİĞER HİZMET GELİRLERİ
9223
 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU MAKTU
9224
 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU NİSBİ
9225
 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER MAKTU
9226
 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER NİSBİ
9227
 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
9228
 BAĞIMSIZ DENETCİ YETKİLENDİRME BELGESİ
9229
 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
9231
 ÇEVRE İPC KARAYOLLARI PAYI
9232
 ÇEVRE KATKI PAYI KURUM DÖNÜŞÜM GELİRİ
9246
 ASBIS MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
9247
 ASBIS MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
9262
 TAPU HARCI MEVZUUNA GİREN İŞLEMLERLE İLGİLİ TESCİL VE ŞERHLERİN TERKİNİNDEN ALINAN HARÇ
9301
 GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN İ.P.C
9302
 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI
9303
 6183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C.
9304
 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI
9305
 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC
9306
 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
9307
 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9308
 SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN IPC.
9309
 TURİZM PARA CEZASI
9310
 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C
9311
 TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.)
9312
 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9313
 6112 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RTÜK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI
9314
 ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN İPC
9315
 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9999
 TEMİNATEN YAPILAN TAHSİLAT
9316
 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
9317
 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
9318
 5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
9319
 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI
9324
 YERALTI SULARI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLEN İ.P.C.
9325
 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİGİN ÖNLENMESİ İPC 6222 SK. MD.23
9341
 MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER)
9901
 ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU

 

 

  www.MaliForum.Com                                                                                                                                                            "Türkiye'nin Mevzuat Bilgi Bankası"