www.MaliForum.Com

"Güncel Mevzuat ve Forum Sitesi"

 

2007 YILI
 

VERGİ TAKVİMİ

 

04.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 5615 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve
371 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile yapılan değişiklikler
dikkate alınarak hazırlanmıştır.

   

OCAK 2007

 

8 Ocak 2007

•  Aralık 2006 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

 

10 Ocak 2007

•  16-31 Aralık 2006 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

 

12 Ocak 2007

•  16-31 Aralık 2006 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

15 Ocak 2007

•  Aralık 2006 Dönemine ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Aralık 2006 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

22 Ocak 2007

•  Aralık 2006 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ekim - Kasım - Aralık 2006 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•  Aralık 2006 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Aralık 2006 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

23 Ocak 2007

•  Aralık 2006 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ekim - Kasım - Aralık 2006 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24 Ocak 2007

•  1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Ocak 2007

•  1-15 Ocak Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

 

26 Ocak 2007

•  Aralık 2006 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Ekim - Kasım - Aralık 2006 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

•  Ekim - Kasım - Aralık 2006 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine ait Damga Vergisinin Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi

31 Ocak 2007

•  Aralık 2006 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Yıllık Harçların Ödenmesi

•  Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

•  SSK (Aralık 2006) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

 

ŞUBAT 2007

 

7 Şubat 2007

•  Ocak 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

 

9 Şubat 2007

•  16-31 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

12 Şubat 2007

•  16-31 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Ekim-Kasım-Aralık 2006 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Beyanı

14 Şubat 2007

•  Ekim-Kasım-Aralık 2006 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Beyanı

 

15 Şubat 2007

•  Ocak 2007 Dönemine ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ocak 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

19 Şubat 2007

•  Ekim-Kasım-Aralık 2006 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Ödenmesi

•  Ekim-Kasım-Aralık 2006 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Ödenmesi

20 Şubat 2007

•  Ocak 2007 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ocak 2007 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Ocak 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

23 Şubat 2007

•  Ocak 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

26 Şubat 2007

•  Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi Beyanı

•  Ocak 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine ait Damga Vergisinin Ödenmesi

•  1-15 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  1-15 Şubat Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi

28 Şubat 2007

•  Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi
1. Taksit Ödemesi

•  Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1.Taksit Ödemesi

•  Ocak 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  SSK (Ocak 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Şubat 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

 

MART 2007

 

7 Mart 2007

•  Şubat 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

 

9 Mart 2007

•  16-28 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

12 Mart 2007

•  16-28 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

 

15 Mart 2007

•  Şubat 2007 Dönemine ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Şubat 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

20 Mart 2007

•  Şubat 2007 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Şubat 2007 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Şubat 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

23 Mart 2007

•  Şubat 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

26 Mart 2007

•  2006 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

•  Şubat 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine ait Damga Vergisinin Ödenmesi

•  1-15 Mart Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  1-15 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi

 

 

NİSAN 2007

 

2 Nisan 2007

•  2006 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

•  SSK (Şubat 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Mart 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  2006 Yılına Ait Envanter Defterinin Kapanış Tasdiki

•  Şubat 2007 Dönemine ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

9 Nisan 2007

•  Mart 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

 

10 Nisan 2007

•  16-31 Mart 2007 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  16-31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

16 Nisan 2007

•  Mart 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

20 Nisan 2007

•  Mart 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

24 Nisan 2007

•  Mart 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ocak - Şubat - Mart 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mart 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

•  Mart 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mart 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Mart 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Nisan 2007

•  1-15 Nisan 2007 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  1-15 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  2006 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

26 Nisan 2007

•  Mart 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi

30 Nisan 2007

•  SSK (Mart 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Nisan 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  2006 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Ödemesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

 

MAYIS 2007

 

7 Mayıs 2007

•  Nisan 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

9 Mayıs 2007

•  16–30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

10 Mayıs 2007

•  16–30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

14 Mayıs 2007

•  2007 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı

•  2007 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı

15 Mayıs 2007

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Nisan 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

17 Mayıs 2007

•  2007 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi

 

21 Mayıs 2007

•  Nisan 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mayıs 2007

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Nisan 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

•  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

24 Mayıs 2007

•  1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

25 Mayıs 2007

•  1-15 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

28 Mayıs 2007

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

•  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

31 Mayıs 2007

•  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik (Konut Dışı Binalar İçin) Vergilerinin 1. Taksit Ödemesi

•  Vergi Levhası Tasdiki

•  Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergilerinin Beyanı ve Ödemesi

•  SSK (Nisan 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Mayıs 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

 

HAZİRAN 2007

 

7 Haziran 2007

•  Mayıs 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

11 Haziran 2007

•  16-31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  16-31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

15 Haziran 2007

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Mayıs 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

20 Haziran 2007

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

25 Haziran 2007

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

•  1-15 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Haziran 2007

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

•  1-15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

 

 

TEMMUZ 2007

 

2 Temmuz 2007

•  SSK (Mayıs 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi
2. Taksit Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

9 Temmuz 2007

•  Haziran 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

10 Temmuz 2007

•  16-30 Haziran Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  16-30 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Temmuz 2007

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Haziran 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

20 Temmuz 2007

•  Haziran 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Temmuz 2007

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Nisan  - Mayıs - Haziran 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Beyanı

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Haziran 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Temmuz 2007

•  1-15 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

25 Temmuz 2007

•  1-15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

26 Temmuz 2007

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Temmuz 2007

•  SSK (Haziran 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Temmuz 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•  2006 Yılına Ait Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

AĞUSTOS 2007

 

7 Ağustos 2007

•  Temmuz 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

9 Ağustos 2007

•  16-31 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

10 Ağustos 2007

•  16-31 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

14 Ağustos 2007

•  2007 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı

•  2007 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı

15 Ağustos 2007

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Temmuz 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

17 Ağustos 2007

•  2007 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi

 

20 Ağustos 2007

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

23 Ağustos 2007

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

reG95hdfO11737r3Xvfuvde9+691 0fpx78evdAj8iO6sb8fenN+dt5PaW69+0uyMJLmKraGx8VLmtz5alSRIpVo6GGOTRDGjl5ZpdMEU alnZRz7Kd63RNm2y73J7aSZYk1aEGpmHyH+EnAHHqRPan29vPdLn3lrkay3yy2ybcbgRLdXkght4 moSNTkipJFFRauzEBQT1rBUm6/jr8rcZ2V8mvjN2Rtv+Wj2t8fN6zVe06TJdh7dwOye1KbeFStZW 7o3713hqeCs2rl8vlnFFW5KIZahqNYE4lUMEgVbnZOYUvt92G/j2LcbKU6KyKqTBzUu8YA0lj2s4 1qfOvl2Pm2T3X9krrlD2f94OUbv3e5I5p24LctHZTzXe3NaroW3s76UslzFFH+rDbsbaZKExFCQW uk+B3x7yebmxvzE+SHSnV2zPlzncLltpVW+usctQ1eE33siqekkxfYc9BtrI12zP49vGhGv72jJa ehdLiMNoEocobK8zJzPvm1W8XMrqUMkRBWRDSkhCkpqcfiXitOHDrnx95j3UtNtju/YT2k9w953D 2KtriK6Wz3CN1ms7xQwksQ88aXfg2r4EMoASYNliNRLR/N7+cOY2bTzfCDp7FVdf213LsuKrz25q GtRxs7a+Uy0OL/hpxcMQqajJbjWULqWoieGkZ5Akn09kXuRzZLaA8qbZEW3K6iqzA/ArECmkZq3r UUWpoepf+4j93Pb9+lT7xnP16kXI+wbgVht3Sn1VzHEZPE8QnSscFK0KMHkCqWTj1Y/8E/i7tr4g /Gbrvp3AwR/xGkxw3DvXJjmbOb43CkdfuLJTyBY9dqp/DHZVAjiWwHPsc8p7BBy3sVltkI7wupz/ ABO2WJ/PA+Q6xL+8n7zbv77+8HNXPu5yH6R5fAtI/KGzgqkEajP4RqbJOpjk9HAAt7EnUEde9+69 1737r3XvfuvdVXfzTv5g1F8IupKbFbNegyXfXZ9LkqHr7HVOiph2pjYl+2yPYWYoLnzQYuaYR46C ULFW1ym/kip54zHvuBzknKm3BLYht3uARGP4BwMhHyrRQfib1AYdZpfcu+61c/eL55lvd/WWL2y2 aSN751qrXLnujson8mkALTutWihIppeWJho0bt3bubfm589vXeu4Mtund26cnU5nce5c7WzZDL5f J1kjy1NZX1lQzyTSOzWAuAq2VQFFveJ1zcz3c8t1dzNJcOaszGpZjmpPr869fR/sWybPyzs+2cvc u7XBZbFZQrFBBCgSOGNAAqKgoAAPzJySSerxf5SP8rPcPfW6dsfJLvjA1GH6J2tlafN7M2rmaOWn rO4M1jpfNQVUlLOEePrzG10SSSysLZWSPwoDB5WaWfbn2+m3a5t993iIptKMGRCKeMw4cf8AQwck 07+A7a9c5PvzffR2v2y2XefaP203Nbj3KvIWiu7mJgU2uGQUdQwrW+dCQqg1t1PiMRJoUX40/wAp NvVX80WH42bUyKZFYPjhlD2FBj3gahxu9cfn6Lcu0qKveNS7ZTCbU/iF4mIEMWZQjlmAl8b/AG7c /jYrd9VLE+JSlBIGDoD81TVjy1/b1zGl9mN1g+5pJ7ub1aeEW5tjFi0gbXJaPA9vdOlceHNc+BRh 8TWreQBNmXsd9Yhde9+691737r3XR+nvR691rffzB6DN/wAu/wCaG0/n71Ztqrze1O0KDKUncWys ZNFjaXPZjFUVNT5uaprnpKsY+p3BjJKWoE7LM8lZTBY4T+43uEecUm5M5otucdvgLwXCkTIDQMQB qzQ01Chrk1FAOPXWn7rV1t33qfu97992DnTeEt962aWNtru5A0jQxSOzQhUDL4iwSCRNAKKsUhLy fCOrwOp9xdTfJrYXTnyLx+09uZebK7bo91bHzGWxmLy24NnSZukX+IUOPy8lM1Tj62mkLwT+IxEu huo+nuVtvn27fbPbN6S2jYsgeMsFLJqGQDxB8jTrnNzxtXPHs/zPz77UXO+XcEcN21tdxRSSxwXQ hbsd4gwWRGFHTVqFDgnj1UJ/ME6m2N8dflvD/MJ7Z2t/p/2TuTrqn6U2r0E3X9ZuurqO08jjXxWF kp9wVIqNt7OxdTiaWfTUywVtbUzVtRFT0bsnl9xtzlt9psnMa85bjB9baPD4CW/hlz4xFFox7EBA OSCxLEBTx6zt+65zxzH7r+x0n3WeSN5HK/MVpuzbtc719clsq7dHIJJQ0C6Z7qRZGSsavDCixRPL OoYJ0BPTOwt29j7w6E2T8t+0Nn/BHbeI7J29u74h/DfpTO0ez+wkqad6vJVON7DwFLQ5HJQ4ndEQ 1iozdQmRnq3lUCnaQxMU7XZ3N9cbRa8xX8W0QrOr2dlAwSSuSRIoBNH9ZDqJqAFJp1JfuBzNsfKe w+53MPsbyZf+5e7XG0T2vM/NW7wvdWOltMavYzM0cZltzgx2iNAkYQlpQmsbOCAqoW5NgBcm7GwA ux/Lf1Pudx5+nXHgmpJpx65+99a697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/ de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917 r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve /de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de69791 7r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuv e/de66P1H++/p799g691q7fzysTFsvqXqnsjb9PVZzdeW7ixuT687EweSrZ8vt/E7A6qrMga/E5G vfNVmOii3bWSZMq8xlM2OknVlMgaOO+cl8G0tp0UtL4tVYHICxk1BNSKMdQ+yvWc/wB1N23rmLmP Zrq7EO2DbdFxAygJI096mpCqFAweFRAcAAShSCAQxWf+E3+/oqD5Ld6bMyuQpPut79aUecx8leGn y+VzOI3B9xlo6OpbVJGZKSrNVVlmtOyqxuy39kft3Mqblfws2XjBzxJBzT8jU9S39+raZLnkbkjc reJvp7S8eNgpoqo6AJVcAgFdKEVIBIoAety8D3MHXL3rv37r3Xvfuvde9+691737r3VQ381j5fZb 4mbN2zn67qGbe+2s89bicDveOmjWPYG9qqkqoYc01fLX1VHNWU+PZjTY2rx8UNfJ9atQrIQfzZvT bLbxSvaa4WNA38DUNGrwPyUgV9aY6yY+7j7UW/utvV9tdtvxttzhUSPE1NE8AZaxsKK6qT8cqOzI vwxliD1VDvv5Wb8/mE/ytdxZDtXZGC7U/wBEeV3hD21FtjP4/ZO9aLcOy8PHlOlO7qugrNx0tNjd vw5BpJc5RU8lUZ39EKuhZSGW3WbmLlZ5LqJZvBLeIAdLalFY5TkCnmwBNeAHWRcftttPsZ94vb7D YNwu9tG6x25s2eJri2KTsVv9vDKjSFqAJbyyKgUZdge4a29L2bLW9PUXXeYkzmTzeG3JQ5zZO61z VXRRbfwFdQ6N17OqMVpebI4TMVoSppo3miionBCQ+on2BnuS9ikLkl1aqtXgCO5aeYPl6dZnJy7H Dzfc73EkCW80JSeHwwweWNqwzqxoEkRaqxAYuKHXgdIvH11XQ1UdbRTvR1kBkaKopyEkh80bxOEs NKB4pWU/ghiPZFMWXvVu7/Vx/L5dSvZRQXVt9Ncwq8DAVU5rQ1Hz40Ip1kjpqivYUVLRVeSrK4PT U+NoIZJq7IVNQjqtHRQRq0ktTUMSqqoJJPsqlVpKoqFmPADifQDqTNs3C2sIfrLu6jgs4AHeSRlR I1Wnc7MQqqMVJIHqevpBfy8tv7j2r8J/jTt7dmcwO4s/ieqds0uQye2nMmIdxSB46aByzFp6CJlg m/pMjC3vKLleGWHl/aIp5VeRYVqV4cOH5cD8x185v3gdwsN196vcrcts26a1sZ92ndI5fjALfEcD D/GtOKkGp6Ob7P8AqHeve/de697917r3v3Xuve/de6qc/ni/9uwfkd/2uPj3/wDBOdM+4193/wDp 3fMX2Qf9pMPWbn93L/4mb7M/6bdP+7LuXWl1/wB1EP8Aym//AMp3vGb/AJZ//Nn/ACddjP8AiJ/1 M/8Ata6//9Acv5UP/ZXP8pP/AMND5Gf++G7v94e+3X/TxeUv+adz/wBWZ+vol+9//wCImfek/wCe vlz/ALT9s63hveYXXztde9+691737r3XvfuvdYaiZKeCeokDmOCKSZxGjSOUiQuwSNAXkcqvCgXJ 4HvTMFUseAHV44zLJHEpGpmAFTQVJpknAHqeqRvkVsfYfd9cfnD8afnDSfHnuDeGzK7pjYdf2dur Gbe68hqNlbnyGP3bjW2juZYqvH7phqvLBVB6eoED+KaSGwBMVb5Z2e7SHmzYuahZbnJEYIzK4WPs chxobIetQcGmCR10T9qeZOZfbi2H3cfd/wC7m/NXIdhfput4m320k98Rd26SW0gurclHtyul4yHT WNcaScaFA6M+KmX+TfyWwm1fnp8D9rpuOmxFbvqP5VfH3cNPtvpftmgxM0FVSyb1xW2Kup2xuTJ5 +vniVqigko6+oaRjPF4lJAc2jl6Tft9jg5v5Rj+oCmT6u3YLBMFyPECkqxY0ypDHzFOp39yfevb/ AGd9odx3r7sv3lrz90POlmeW97gafddteUFWFpJcotxBHCisQkyywIFHhvrIrssZXJbd2FtLIZet +0wW1Nmbeqq+p8EMdPRYjA7fxzzyJT08QSOGmoqCkskaAAKoUD6e5xdobO3eRqJbxJU4oFVR5AcA Bw65D2VpunM++Wtjb+Jc73uF0qLUkvLPO4ALMclndsk8SanrWi+N+5Ou/kF8nOld7ZjblH2L3X8n u8ew+8expoDS1lX1R0B1XjpqPonbVVLK/jpds1kqpXyRxXmlqZFjkFxb3Bexz2e88wbXdSwCfdb+ 7lnkOKw28IpAufwn4sZJweuvnu3tHNXtd7O+4PL1ju0m0+3nJvLljs9gDqRdy3vcnD7xcKBlrhRW FS3asal14162gR+T7nzrjd1y9+691737r3Xvfuvdceb2/wB5/wBh/re9cajr3WgT/NW7nzHdHzq7 1yWQrnqsRsXc03WG04FleWio9v7KJxqtQxuzCBcnXrPWSqLBp5mYgFrDD33C3SXdebd3d3rFDIYk zgLGaY9K5Y08yevp7+5PyBYe333bfba0tLcJfblZjcLkkAM093399PiMaaIlPEIiitAOj0/yov5X +D7TxdL8vvlTDRYboXbTVec2ZtTckkeNx++1wDySVe8d2z1pihpeu8VPTSBEkKrkXiYtamX90W+3 vIUO4xrzLzAAuzJVkRsCTTxd68IwR5/FTOOONv32vvk7lyXezexPsrJJP7m3gWG6ubcGR7LxwNFr ahKlr6QMpJUEwBlC/qnsMb83P57uHxNBl+pPg5iqZvsoJdvnu7L4uKn29iaWlT7IDrHaU0UQrjTQ R2pa2sjjo4wFZIJQAvs65r92440l27lSMYGn6hhRABj9JMV/osQFHEA9RP8Ad1/u1L+/ubHnr7x1 6/6jCf8AdEUhaeR27/8AdjcgnRqJrJFEzSt3BpEJr1M/kN/Fzsms3Z2F83O1oMxJBvXE5Tb/AF7m N1NU1W4d8ZLPZWLIbv7DWrrnatmoJvt2pI6pwVrnqJmRisd2v7Rcv37XN5zZuOrTKpWNny0hYgvJ 60NKVPxEmmB0n/vL/ejlK32Plb7unJMsAl26eOe+itgFgtI4YylrYlVGgONQkMa0MKxxhhqeg2dv c89cduve/de697917r3v3Xuq+/5nWLxv+yhb73zWbA/0j1fUmV2p2bQbeVaaQyQ7e3Dj49xNPBVR yRVmMm2nW18VZCRZqaRm/sD2DefI0/q3eXbWnjNbskoX/SsNVQeIKFgR6Gvl1lF9zq8u/wDX25Z5 bt+Z/wB0wb5Dc7e85LChngcwaWUgpILlIWiYZEiqPxHosX8r/tfrPB9jd+fGHq3cFHlOpIKjFfIH 47U9PVNLFhuuOy4o6jc+xcfC0fkixmw96GampmkYPNBIJFBQg+yDkLcbGK93jYdvmDbdUXFtQ4EU vxxj5RyVArxGeHUxffI5I5v3LlL2x95OctqeDnllk2TfSygGW/28lbe8kNaGS9tNMkgUUV1Kk6gR 1bR2NtKp3zsbdW1aDO121MvmsDmMdg93YlYv41tLN1+Nq6LHblwskyP4cniJqkSxMulhYgEXv7ka 9tmu7S4t0lMcrowV14oSCAy14EE1B6wc5T32LlrmPZd7utsivrC2uopJrWWvhXMSSK728oBGqOUL pYGoNQaGnWqv3f0h/LJ+GG4cZie5O/8A5Kd0fNbbW/MBvvcG4et8rkf9JtXuWiAzdDj6qfIQ1dFg aPK0zxTPUT1dXWyRgMsgR9PvHzddp5E5Xmji3Teb+65qjlWRmiY+KXAqASQQoYEEkkseNc9drPbr 3G++D94Lar2+5A9r+UOX/u83m2TWcEF/Gn7uS3f9F5FCMrTPGwZRGkUUSsSChZdXWyl8U/k91Z8u umtv9ydR1+TqduZOatxFdQZ6l+x3FgNwYWc0WXwmepNcixZKjqI/UyM0cqsHUkMPc58vb9t/Mm1w 7ntrsYGJUhhRlZcMrD1B/b1yL96/ZznP2K5/3TkDni2hTdYVSVHhbXBNDKNcU0LUBMbKcAgMpBUg EdGP9nfUTde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfu vde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691 737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvf uvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+69 1737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3XvfuvddEA/UX/Pv3Xuq hv50vXfWG6PiPWb47A3I+2sx1jWbryWxPEcSk258vuXrXee38xtCCfN6cfBU123J6mvhuyyyz4yO GE+aWMewxzZBbSbY0076Xj1FeHcSjArnFdNSPmAOsifuzbvv9n7iW+1bNY+Pb3vgCf4iIliuoJI5 mCAsVWXRG9B2pKzGiqeta3+Qfm6nFfzBNpxiV0xuS693rja6Nh5ENRV0cC4thGKOrkWoaojK60MF l1B5NHpMb8jlk5gjVfhMbV88H/Bn7Os9vvhpZy+x994xQXY3C3MfrUE6wDUV7c0NfktcjfLX6e5v 65Add+/de697917oLe5ezJOouvM7vmm2RvTsnI404+jxGxOvsXHlt27ozOYr6bF4nE4qCompaKna prqtBJU1M0NLTR6pJZEjVmCHcbw2FpLcrbSTOKAJGKsxJoAK0GSeJIA4k06FfJXLEXOHMm3bDc8w 2O02cuoyXd45S3gjjUu8jlVZ2oqnSiKzu1FVSSOkPn+wuxsDtQdlzbI3jmaTN7MwZxfR+3dtYybs nBbyyNP95kos5umXcL7chixgb7aQlPtYpEMnmdSqlmS5uo4RdmCRg8a0hVRrVzk1bVTHA4oONT0a 2GycsbhuR5cXerW3eC8m17nPLILWW2Q6U8K2EPjFpKeIo1eIwITQpqetZ/8AmM/JH58/K/48bv2H tj4c9s7P+NWH3dgqut7Y3nBk8Z2VujF7fSomqafcuzpKbA0MWNgz9MTUViU8tK8cceiAhxMIt5l3 PmXeNtnt4timj2pXBMj4kYLWupcCmoZNKEUoM166IewnIH3ePbHnjl/e7/3j23cvcW4tZFSzt1D2 MEspVV0z97eI0bDQjdykuWkUppOvRh+9uytpJUJ1/mKDr2jrsLuHblbSbLwuLxyZfbm7sfR4/c2B z1fX0+VzO58HmEoxKaXJ1dZBTTySNSrAGCqBrXcbpBSBxGhUghFABVgKg1qWBpXuJAJOmnWZ+/8A t/y3uJV98spL+5SaOZXuZHkKSwszRSRKpSOF01adUCRl1CiXxCCSBaxpAEijXTHEqIiA3EcaAIqh jc8Ktvr9Pby0MRAGB0nl1fUB2PcSa/OvRzuv8t15v74qdudfbrwu28F2F0zVYztnqnseKLD4jMZ3 F5fIU+394dN5fwU6ZfetVm6iZcvjaiomlONeCaKNUhIHtYpt7jaLu1mRVubfvR8AkMaGKlKsT8QN TSh8ugT9Nv2we63Lm+7bd3M/L2+BrS8taSSRwyRR+JFfBmYpAigeCyIqLJqWtWBPRdNn5+bam8No bupo5Z6raG69u7spKeGtmx8k9ZtvL0eao4Pv6U/c0kc9VRorvH6/GWA+vsKJJ9PcwT0qyOG8+Kmo 4Z8uskp9vXfNg3vYJJdEd9ZzWzNoEmlZkMbHQ3axCsaBsVofLrf/AP5RfY+8e2/g/wBddjby2zh9 qz7vz2+c5hMbgBKmHfbmQ3TkajF1ePgnaSeCmqQ7EK7Mx5N+feRnJNzPe8vWl3cRKhkZ2AXhpLGn HI/n1wg+9tsGz8q++fNXLezbrPeRWMdvBJLNTWZY4EVwSpoSKAVAHpQdWZ+xZ1jX1737r3Xvfuvd e9+691737r3VTn88X/t2D8jv+1x8e/8A4Jzpn3Gvu/8A9O75i+yD/tJh6zc/u5f/ABM32Z/026f9 2XcutLr/ALqIf+U3/wDlO94zf8s//mz/AJOuxn/ET/qZ/wDa11//0Ry/lQ/9lc/yk/8Aw0PkZ/74 bu/3h77df9PF5S/5p3P/AFZn6+iX73//AIiZ96T/AJ6+XP8AtP2zreG95hdfO11737r3XvfuvddH 6e/de6A/5Abr2pt3rrJYrdPeGM+Ps2+n/uRtrsiuye1sXXYzceZp5xRxbefeUVRgKjcUsMMppY5Y pCXW6oWA9lO83Nvb2Lx3G6rZGbsWUlQQxGApcFdXGlQc+XUi+12yb5uvNlrfbL7czc0x7aPq7iwS O5kSS3iZdRnFqROsAYr4jKy4NCwBPWs38rvhVhPjz8hdq1O/Pjl3N80fibQ9HVm2djnaeXzOWz2D 7nz+RzGe3ZuzfNRtL7R6TcG88xl6erasIpvu1VNCytAqNBHMPK0Oy7zbG82W63Tl1bQqmgsWE7Fm d5NFKM5YMWoK0FK0z2A9kfvDbj7qe1e9w8s+7PL/ALe+9snMaXF59TFDHDNtUEcUFtbWa3OrVBaR RPEIqyeGS2poxIWWP/Kpx3yM6J+b3VfRkGT3tt/b29Oq97b++QHQe4a7O12D6jxwWvbrdchBnTU1 GK3ZNCaMrz9wVl8czqJGjHvb5N82nmvb9oEkqQy2zyXFuxYrCM+FXVUh6UwM5oSK06v99W69p/cr 7unOnuO9nt11um3b1aWWyb1AkKTbo/YL8xmHSslsD4oNewFS0anQrG0v+ad3JtPEbg6E6fy+Xk+z qsruXtLsTEQPLAlPs3aeEq1ws9bUzJHipjnM/qx0VLJMXYTtI0RjXUB/7g7pbwy7PtssvYWaWQDy RFOmtRTubtAJ860p1hh9y7kDe7/avc3nywsV8dIbfbrGVqNqurmZfFCKCZB4MFJ2kVaDQFDhzToD /wCUt1F1rg/k18ruwNq/bVDVG1OqaraeMpKCd8d1xtns3G1W9KjYVFnTGKGsqsOsdJBURQsfB49J A/JT7c7dYRb9zHe2+SY4dIoaRJKC/hhuBK0AIHDh1JH35Oe+b9y9n/ZPlfey6hL7cluZHdQ9/cbf Itot60NdapLWR0Zx36q1Plf8SAQCQL3sL2JI+tgSLke5j9M9cv8AjU+nSaxW9NqZzPbk2thtxYfK 7j2dJj4t14XH5CnqshtybLUorsbBmaaB3fH1FbRMJo0lCu0RDWsQfaeO6t5Zp7eOdWnjprUEEqWy KgcKjIr0bXvL+97btm0bzuG03EO1X4c20roypOI20SGJiAJFR+1itQGqK1HSoH09qeijrv37r3XE /wDIz/xX/Ye/efXs+XWjL2B8Rcj2n/N/3d8ZszHX0GI3z8gM5ncjVD9mvfrOogrew8rkqab0pDU1 +zKOYU0h9InkThr6TibfctNuPuVcbDIGWKa8Zj6+FQyEg/NK0PrTr6Q+V/fW05M+4hsXvBt7RS32 2crwwxr8SDcAyWMUbDzVLtk1rx0K2RxFqH89vtTdGytg/HP4R9K4qsxmI7USb7zam0KZ45sttnZM +39t7M67x9HSKJWoMll8pCxgj4kSiCSehjeQPdzcbi1s9j5V2uMrHccUQcUjKqkYAzQkjA4haHHW Ff8AdqclbNzFzP7sfeK9wr6Oa+2UjTc3TAiK4u1mnur53ao1pFGw1tlWm1KdQFHn4IfyK+vdnYvb vZvzEij3/vqZKTLUfTVNOV6+2oSqTQ0e8JIGE2+MzEbCenZ0xMbXjMdTYS+3eUfaWyto4b/mYCa7 wwgH9mn+n85G9R8A4Ubj0X/eY/vJuad/vt15O9hHO18tqWifdWH+O3PFWa1BqLSI/gkoblhRg8NS nWxRQY+gxVDSYzGUVJjsbj6aGioMfQ08NJRUVHTRrDT0tJSwJHBT00ESBURFCqoAAA9zUiJGqoiB UAoABQADgAPQdcp7m5ub24nvLy4eW7lcu7uxZ3ZjVmZmJLMxJJJJJOT1L936Y697917rpjZSeeAT x9eOeLXPv3WwKmnSX2pvTae+sOc/s3cmG3PhRW12NbJ4TIU+Qo48ji6p6LJY+WenkdYqygrImimi a0iOCCAfaeC6t7qIzW06yQ1IqpBFQaEV8iDxHl0b73y/vnLd8Nr3/abiz3Hw0k8OVGRzHIodHAYC qOhDKwwRkEjqXuTA4zde3c9tfOUy1uF3JhcrgcvRsutKrGZehnoK6nYc6lmpZ3X/AGPu88UdxDNb yqDE6lWHqrCh/kemNo3O92Tdts3nbZjHuFpcRzRMMaZInDo32hlB60y+so+t/j71RQ5jbs9fme08 Z2Zkd/4LL4qKfE7jpNtdf9rzbKyfW+WxKrHl4m27gKBsyKWNStQGF0JYXxh2/wCg2TbVlhJbcBcG RSMMFjlKGJhx7VGug4+nX0A84tzb7pc8XFjuscdvyXNs6WM0UhWW3e4vttF3HfxSn9IieZxamRqF CD3AKetybZG7MLvzZ+2N6bdyC5XBboweNzWKyCRTQLWUeQpY6iKYwVEcM0DOH9SOiuhuCAR7yatb iK7tre6hfVDIgYHhUEDyOR/n64D8x7HuHLW/7zy/u1qYdysrmSGSOoOl0YgjUpIPDBBIIoQeqTv5 rmzc/wBY7o2/3vsvuDov4nbX7Bxx2b3R3pk+uG3F33ncti6IQ7T29sXI4HbWc3pl5ajblNNClJR1 OLjjSlJmqQjACLfcK1lsLiHd7XcrTboJl0TXBj1XDECirGVVnbsBGkFAADVuuh/3Jd/2znHZd09t eYOQuZeeN62ub6radnjv/A2aGORq3M94k1xDaRBbhkYyyx3DM0gEcWoEkKv5C+4d9U8/yX6421Nu fdfxYwO56HcvWHZW79iQ7Hze499bmqK2TfCy0kOUznFVHTU1Wadq6t+28wGtCxjUu9oZ7sNvljAz ycvJIHildPDZpHJ8TFWwaA01GlfLh0Nf7zHa+WpY/aLmzd0s7L3oubN7fcNvtbw3cVvZ26oLSjGO H4S0kYcQxeJp+FgAx2MRz7mz59coeu/fuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+6917 37r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfu vde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691 737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvf uvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+69 1737r3XvfuvdVffzV6uk2B0HS9+T9E7X+R1L1ZXvjt59Xb6xed3BtKu6l3VlttZnsTNyYfGCbEUe 5cB/cLH1GNzGTgnpcVaeyO0/jcO8yN9PZi++kWcRGjI1SCjFS5oMahpGktgZ9aGdfYOF975tPJw5 puNmfcBqhuoGjSVLuKOaO2TW1JGhk+pkSWGFg8tUqQqFlqN/lzdA/F346/LzH9gbe7LzONm7Ken3 18Smgy9Hlf8ATj8e+4sVJRt15VYDLYwR0O9em9z07R5wU9V/HFSnDtAsDM7BbYLDbrDdhNHcENJ3 QmoPiROPgIP4o2w34vyr1kV74c48/wDOntvJtl/tEckG3/4vuysmj6DcrRwRcrIjAtFfRH/F9YaA 6mVW8QADayX6f77/AH309yWPt6wA679+690mNz7rw+0oMbU5mWpjjy+bxW3qEU1JPVtJk8zUrSUU biBWEMJla7yOVRB9T7amnSARlwe5gopnJ/1fl0Y7dtlzuj3S25QCGB5XLsFARBU5PmcBRxLEAdI/ tWv3nR02xqfZWRx+Nrsl2fsKjzk1eaVnn2cmfpazd+PoIqvSktdkcBTTwoVPljDl0BdQCxeGYC2W CQKTMla0yoNWHzLAEeo6MeXobCQ71JuFnJMke3zlAoYhJWQpFI5UjSsbsHqaqWAVgQadCsPp7WdB 3qiv/hQO6j4NNXUe867B5LD9obMZcBjM3QY59yRZGoloaimyFKaaTM19NQ00zT+KlnpgP1S+RBoM e+5B/wB0AZZysizJgMBWuM+ZpxxT51GOs4vuCox962gl2ZJ7aba7n9V4mcQ6AGBVtQjVmI01dXrw XSTq60e5YyALqQhJCnQwUfkAErY8fgEce4RtzgV4euRX5DrrrflWaWOveBwxWnAk0JPHHAU6b6im lSCKqMZFNPNNTxvdSHmgAaRLX1DQGH1Fv6ezaCtPlnoAXbKLiSGv6qAMcGlDw+X7Pzp16GzCO/Gk avxa4upsT+km/wCPaaQAEg8T0b7eWLRgSstGBIFMj+E4Paa1PAigz06xTQQET1Alamp7TzrTyLDU SQwXkkSCWUSJHMwWyuVIU8249lE1FJYjANTTjT0HUi7f40qtDbSKl1IpVGYEqrMNIYgEE0rWgYGv n19Ff+Vth6bBfy/vivj6Oihx9KOq8NUU9HA1QyQRVjT1SI0lUqTSyWluzFRqa5At7yW5SUJy3s4A ABhBp9uf29fP195GQSe+XuXRmYruciklQhYrRS2kE0qQTxPzPR/fYk6hDr3v3Xuve/de697917r3 v3XuqnP54v8A27B+R3/a4+Pf/wAE50z7jX3f/wCnd8xfZB/2kw9Zuf3cv/iZvsz/AKbdP+7LuXWl 1/3UQ/8AKb//ACne8Zv+Wf8A82f8nXYz/iJ/1M/+1rr/0hy/lQ/9lc/yk/8Aw0PkZ/74bu/3h77d f9PF5S/5p3P/AFZn6+iX73//AIiZ96T/AJ6+XP8AtP2zreG95hdfO11737r3XvfuvddH6H37r3VU v83T4l9ofKz487WXpqOmy/YvTXY+L7Vwmy62eOGm3umLxeUxlZg6dqqWKiTMCHImal8zKkrRtAXQ SlhHnuPy7fcxbLAu2Ua9tZxMqV+OgYUziuaitAeHn1mv9xX3x5M9lPdXem9wHeDlTmDaZNtmu0BL WZkkjkSZgoLmLVHpk0AlQwkCtooaJenov5qvYG++3tlbM6n7k6d7Y+Sne20Ow+0e76mnz2xNv9e7 e2tIseWw2DXIEbegxczU1MkiUzVEtRR0q0yLIre4j2xfcK9vNztbTb7m13C+u0lln7oxEiHKivaA aAGlSVGkddKufZPuUcr8tch8xcwc77BzByRyjy1c2O3bQrQXk19Pciscs2j9YyDVIQZBGqSyNMxR h1uH4HbsGLp8PNXmDMbmodv47A5DdtTRUiZvLx0cEAqZaqsjhSYR11bEahog3iEjXC+8l4YFjWIu Q1wIwpcgampxJIHmc04V8uuCm57rJeS38drqt9mlunmS1V28GIsW0hUJIqiHQGI1aRSvWqd84e6e zD3d3rBPVRTYfvLN03x1oK/eFNMnXuythZ/KR4bJ4rNblooknxlRD/C5K6mCiV5aiawAUE+8e+a9 1vxuu7AuPCu3FsC4PhxxsdJDMBjhqHHJ67Y/dy9vuTx7de28scDLf8uWzb66WrD667vYYzLHLFA5 IkU+IIZPhCotakmnVpn8mTrzbfTXw4y8s+Rq8llBvze9fvrftdFVxY3cDbcqJsemQxL1k09UMPj8 Zj7hSq6dRIXn2P8A2vsYNr5YkJctJ40hkkNaNpNKrXNAB1hb/eA81btz/wC/likVmkNkdstEs7JC pkgE6iQpLoCr4ryPxBNaccdJDvT5Rbg7D7MynYvV28qzavTnVm0svQ7d7o/hr5TYlPFmZ4cHvXfe 0aL9vF9rdobhy/h2rsjBvJPTR5ETV8sRQ2Kfd+YJr2+kvtvumj2u3jYLPSsdG7XkQcJpWNIoEqRq q5FOj3229mdq5U5RsOVOc9gS95/3q+ie42nxBHeMYlMtpZ3T5k23boIte5bveKqSNBotkfUKi0f4 9dRbF6f64xuK2Vis9Sy7mK7z3bm961D5Lsbd+7dw08Nbltx9i5mZnqcnu6rkcLUam8VPoEEKpDGi Af7LttnttjHHaRuC/e7PmR3YVLSNxLnz9OAoAB1hp7p89cyc+c2Xl7zDe2rpZ/4rbQ2iiOwtbaBi kUFjEKLHaqBWOg1PUySFpHZiOfs26jjr3v3XuvW9+691V98lPj3jdnfNj4yfO7EUKih21WZPp7vJ 4AI2odsb527m9q7G7Gq2VNJotsbpzNLQ5aaRtFPi50nYpFSyuoB3zZY7bmnYebY17IyYZ/KiyKUj lPyRmAcnAUg4CnrMj2i907zmD7vHvF92m+uT9RdpHumzg513FnPDc3lgufjuLeKSa2RRV7hHjGp5 kUin3d8csZvT5o/EL5EZLFw5Sk6qxHbu0ZVmiEkGMzG7sJj8ltLPy6wyiegyeDlpqZxZknrQf6WM d12RLvmjlve3TUtusyH0BdQUY/YVoPmegX7c+7N5y993z339qbO8aGfe59sugQaGSK1leO5hHnR4 5leQZBSIj16PaB7FvWNfXfv3Xuve/de697917ro8A+/de6qC+XGwMF1X2BlqLqaq3btKv+SWD3Hn OyessS9XhtkdwZHbMVNVZbM9V7gpZoYdl/KTBUEMeYo6dSlNumkoZKaeOSch/ca8x2cG3Xkqbe8s Ul+jGWJaiOYoMmJuEd0o71HCYKVIJz1nf7F807nzpytY3XPFvY39vyjcwQ2G4SBZbza47gssUW4w MC13y7M5a1lcgybbJMssbpGCvRxPil8hqLtjalBsrd2RFD3rsrCwR9hbQydJPh9xtSU864/F74mw lYsdXSY3d9KIapCyoBNLIijSgPsTcu7ym42yW1w+ndol/UQgq1OAcqcgOKHhxJHAdQH72+1dxyRv dzzFsNp4vttuNwTY3UbLLAGYa5LMSqSrSWraozQk6VViatTrWe+S9Dkvjl/MI737D66ymNp9s7+7 EXqXK7By1Bkv7z46o7z2+1RvrMbFoIkbG10eSnpInfSwlWkkUgH3BW+pJsnOm73tjKvgSzeEYyDq Hjr+oYwMGtBXzAI66/e0Fzae7P3W/bXlTmyzmfd9s2k7nFexPH9O67PPps4r12PiIYwzKKjSZFIq Or3v5Ue5dz5H46ZHaW6M5VZ9th7yyWLwc1f4lqsVtvKRR5fEbaaGOGBoqbb9PUfbw611tGASSfcu e3lxPLsjW9xKXMUpAJ8lbIXywoNB8uuan32tn2a0917TfNn2yO1G57fHJMqVKSTxkxS3AJJq07Lr ahoGOKdGV+av9zMZ8Ze299b16u2x3DS9U7Oz/aWD2Nu3Dw5zDZLc+zMPXZPCvPjp4KlJ/HULZl0H XGWX6H2ec0/SxbDuV3dbfHcrbxNKqOoZSyKSuKGufl1EP3ehzBee8HI3LfLvOV5sM297hDt015bS mGWO3u5UjlpIGUrVeBqKMAfLrWf+NP8AMZ+aGzO7PjBUb57ii7P2V8gs9sXDp0diusNrYLYOI2fv /MR4JR1juLauMo2osp1dUMv31DNKz09NTurxBSGEF7FzvzPabtsLXe6fUWt48Y8ARIsapK2n9JkA oYj8Sk4AIpmvXX33d+6d933mD2695IuXeQjs/MPK9reSnd5NxuZr2W6sojMf3hBcyOHj3Fa+DMig SSOpV6gg7gy/T/fXH+v/AI+8lfz64NeZ65e/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de6979 17r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xu ve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697 917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3X uve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de69 7917r3v3Xuve/de6DnuDrzHdudT9mdVZdkjxfZWwN4bCr5ZEaRYKXdu38hgZqgIrI5anSvLqVIYM oIIIB9p7uAXNtcWzGgkRl/JgQejvlrep+W+Yti5htq+PY3kNwoGKmGRZAK/PTTNR69aDmysWnxE/ mEV3Q27d+bt2VsDqLvZMdtTctTjMnuPKbHysOVp6zbm58LtzD1cUsw3Dh6zx1jo0cVXj59dQtiVE Kxhdp34Wk1w6W0U1FahYoa4YKOIINCfMcfl1p3sy+5fsoObtq2O0ueYtx2vVMmtYoriGhWSGSVhU MhGqFTmOYaVb1uW7f/nXb7+P3ya3xtGn3z1r2p002/PFNI9Cm5cnsPCT09DUV820s/17VxUe9tsJ RyeTHCcrWwV7T0dWQIBK59uHO8+2bnND48ctl4hHDUUFK9pQ0ZaZHmDUHh1C3KH3Qts9wPbfatzi 2e927nL6KqVcxRXLhmCrcR3Cl7ebFJdNYymiWKusqBT7e/4UddAYXFNB0b1B2B2Nuc12WpWO8JaH Y22qGmoqx4sXkZaqOTMZLIR5ujVZ1iihWSn1hZPUOd7j7pbfBFXb9vlllqfj7FoDhq5JqPTh59e5 A/u6edN9vpP6489bZYbZGI9QtSbufWygvGU7EjaNjSrt38VFOqqu9v53vyp743b0/mcXSYPonb/V 2/8AF74qcHsLM57N0+8J6KRYkp95zVi4eqzeEoaSSZhjVMVNUyMPKH0raN969yd83K4290VbWKCU SERsxD08nJpqAFTpwD516zk9sPuF+0PImyc6WN5Ncb/ue87ZJaCa7ihjNsr5JtQviLFK7BR451PG B2EVNdgST+Zv8Xe4ds7F3BnOwF6IzON+SG1sb1/jOx3/AIZnt/bZxFDt7dr7wn29DWxPtbYPZ2yd xS0uLyeWb7OKok16naLiVDzxy/fQ2clxefSTfWKIxIaNIoCtrK17Y5EYgM2AfM065uL90f3m5Y3L mrbNi5YHMW2py5JJuEtoplhs5mllga1San699YXUAeSGDvZV+EKxHRHPm3/OMxe5es+3K/40btoM HvzoL5IdS0HWeU/i+QOO7c2jViWDeWfrNrq2Nm3LtXC5R3pqmhaRIZUjEzPpABDfMXuLHPaX7bLc Kt3aXsQjNTSVDh3K41KpqCvnSvWQHsX9xy623mXki391dkmuOW+ZeVdwlvk8NQ+23K6XtYUuRrEV xLHplSVQ1NXhgEk01oa3J9pfJrfEGEi21mO2O7+w935TJxZ967Obi3rmqrKPUZCqwmNhyOSmoMTt 6gjDNoULHT08QBYKvMZW8t3vE/grEZ9xmkLBiSzk5JAJNAo8x5ddE912/lH2p2SXd5d4G0ch7ZYp EbdEijtEClUSaRY4vEluGNBq1DUzElSTgDMtDkaGrrMPXVLvLi66opZqcVUlTSQ11NI1JUmDU3j1 KUKa1AJAt/h7djLo4SQmi18yQKenRdNbWBV7+0tERrlQ7OEVXcEAqXIFWxwqT0mahRfUPrySTze3 pP8Aj9fZpA1K19egPuSUcihzw66gKhRdtXpAPpPpP10ck3IP5HB97uRQ1HTW2O4IB4asfZ/sdCZ1 rsqPsbe2G2bPk6jD0OUhzc+VzVLicjnKjEYnE4LIZSsr4MLiYKrJ5KSM0qRiOGNmLSA/QH2hjtRd XS25YqrAkkAmihSSQBknhwznoTbtzHJyxsN1vtvbJPeRPCsUbSJEjySTIiK8khVEXuJLMQABTr6M PwD2lX7E+GHxq2pk8eMXXYnqbasVRQjyaoDNQrUR+VZUilSaSKVXdWUMjMVIuPeSXLsLW+x7VC60 ZYVx+XXAz3x3SDefd73E3O2neWGbdp2DMQxPeQe4YKgghSDQilOjf+zrqK+ve/de697917r3v3Xu ve/de6qc/ni/9uwfkd/2uPj3/wDBOdM+4193/wDp3fMX2Qf9pMPWbn93L/4mb7M/6bdP+7LuXWl1 /wB1EP8Aym//AMp3vGb/AJZ//Nn/ACddjP8AiJ/1M/8Ata6//9Mcv5UP/ZXP8pP/AMND5Gf++G7v 94e+3X/TxeUv+adz/wBWZ+vol+9//wCImfek/wCevlz/ALT9s63hveYXXztde9+691737r3XR+nv x+XXuqzO9P5snxI+N/c+6uj+3a/sbbm5NnR4WTLZym69zec2owzuHp85SCjyOF+9rKoxUVXGJStP ZJCVBOlrATdvcXlvY9zudq3J5kni01YRsy9y6hQrUnBHAf4Osv8A22+4/wC+nu17fbJ7i8iW203e 035lEULX0MNz+jKYW1pLoRasp01kqVzQVFRX6F/mMfDT5N7toNh9K924fdu9MnR1tfQ7Ylw259vZ qpo8bA9TXTrj9yYTEVAWngjLMCoIH+uPZhtHOvLG/XCWm17qkt0wJCFWVqDJwyg46BPub91D7wHs 9slzzL7he3VzYcvwyIj3Ilt54VaRtKDXBNKvcxoKE/y6Obkqg0mOyFUsniNLRVdSJCnkCGGnkkEh jNvIFKX03F7exQ50ozDyBz1j9ZxCe8tYCuoPKopWlasBSvz/AJcetObt/wDvhujcOzN2d2ZOlToD uruzem0d3VGz6DG4jd/97utpavfG29wnGzY+fFbfy1HHOjYupaMJcuHEhYasZdz+qnntbjdZB+57 q7dH0UD646urUoVUj8B/bXrvpyGdg2bat/2T27s3Puhy9y7aXVst08klt9NfhbO4g8QOJJomIIuI wxNANJWhoZzJfNDZ2z/h51/8XpN94DYSbx2z2ZR93dm0hyVZvDbOLgmet2xlqjDusUEe7e34Z4qa S9RBHBM7yRsoKqohfmi0tuWbPYWvEiEsconlFS6jipIxR5sDJFDkHqGrT7v3MG/+/fNHvMnLdzub 2F5t7bRt7eGtrcSEBLiJZRVjbbWQ0i9js6BVcMQWK3/lh9e93bk3L1psbsPba5PaXQmart01m1d0 0Qn2F1ZLncaa7bWSxtBBJBRZXtHcdJXQTYFPJVRbZxCzTSL9zVX9qeQrPdZ7ixs72CtvZsWKMP04 dQqhAGDK4IKZIiSppqboO/fG5p9utp2fm7mXlbd/B3vma3S2S5tnpebkIZNFxG7tV4tugZHW9bTG 24XRjjU+DDTrZVHuchTy65Fdd+99e64n6/T62v71Q+XXuteXt75k/wA5XD9r9l4bq74fUWW62w++ dzYnYeYr+q92VlXmNp43K1NHhMxNVwb1poqk5ShhScOscYZZAdC/QQxuXNHudFuN9Ft/LCtYrKwj YwuSyAkK1fEFajPAceA66pciewP3AL/kjlC/5z9+pYObp9tt5b2JNxtkWK5kiVpogps2K+G5KULM QV+I8SGVZ8zf542QpKqhrvhLt6toq2nmpKukq+nt2z01VS1ETw1FPUQS75aOaCeJ2V0YEMptY3sU Dc0e67gq/KqFCMgwvQg+X9p0L7f7v393FazxXNt94i7juI3Do67pahlZSCGUiyqGBFQRkGh8uuqL 5l/zxsdQ0WNo/hRg4aPH0tNR0kI6k3m6w01HEkNPGGffjMRFHGoBJJ4+t/fl5p910VUXlRAgAAHg yYA4f6J1a59gP7uO7ubi7uPvD3LXMrszt+87UVZiSxxZUyScDHUv/Z2v56H5+F2Fv/h1FvL/AInf nvf9a/dr/plU/wCcMn/Wzpn/AIHf+7b/APZg7n/uZ2v/AGxdY3+bX89IKSvwuwxbi3/GIt4n8j/s +v6e/Hmz3ZpjlVK/80ZP+tnXl+7v/dtlhq+8HcU/6Wdr/wBsXWxl19Xbmymw9kZTedDHjd45LaO2 q/dmNhp5aSHH7krMPRVGeooaaaSaanjpMpJLGsbuzIFsSSL+5ss2uJLO0kulC3JjUuBUUYqCwpnA NR1yg5ottnsuZuY7Pl+5M2wRX9wltIWDF7dZXWFywADFowrEgAEmoABp0sfaroh66P0Pv3Xuiy/L vrrLdndD7wwO3to4ne24qH7DcWAwlbLLj80Mng6lKyOv2DuKCro59pdkUEIeTB5JX0wVyosgMTv7 IuZLKS/2e5ght1lmFGVTUNVTWsbAgpKOKN5NSooT1MHsTzZY8ne5mw7num+z7dtMmuCaVAHh8OZS pS9gZXFzYO1FvLcirwlih1qvWsDhfkR2T0b8lMp8od3b9y2T3LFicvt/rPG73xVdhk7riwuQbafZ mxd3RR0S5HaOU2bLT0tZHFLTSuk9NUiF44549UBx71fbTvknMFxds0wVliEgKicKdEsb4qhSgYAr WoahoR12Q3D2p5R9yPaK09mtj5Zgh2hriKfcJLSVZTtJmQXO33ltVvDuY7oNJEWV1BSSEyIzRtR7 +dfb2wu1O291d9db5ipn37TJ0qvQc2x0jrtpZjf2dhpNqbm3juKLNY162n3XjmzoxlC9IWkpoaXW dTXId5t3Kz3DcZ94sZCbweB9PoyjSMAjSMGFdQ1aV08AK8ei77tnIfM3JXI2ze2nNtgg5Zf97fvk XZKXMVlCzXMFrAYZAjW0ng/UTLLRZHk0ii0BuG/lj47e3Xu4+5umt6ZbC1eW2dQbPn3Jj8HAs9FT b2iWuwm46yDPTKtfl0rpccrNrCpHIGAF7kyZyHHdWU257XdSoZIlTWFGBJlW7uLVp58D1gX98O75 c5p2n2/5/wCXrG4jsb+W6WB5TpdrQ6JoEMI7IigkIGmpZaEngBbfWUtNXUtRRVtNBWUVZTzUlZR1 UUdRS1VLURmGopqmCZWingnhdldGBVlJBBHuRmVXBRlBU4NQCCPMEHiD1gzBNNbTQ3FvM0dxGwZW UlWVlNVZWGQwIBBGQcg9FZ6f+EXxa6FrMtXdYdP7YwD5Lf8AU9oU0VTFUZum2xvarwv93qnMbJhz s+RTZKyYYtB4MZ9rAsbsFQXNw/tnKuwbQ0klhtkaFpjLmraXK6SyaidGMUSgp5dTPz594v3o9zLe xtucefLy6WLa125ipWFrm0Sbx1ivDCIzd0l79dx4jlgKsaDo1Mc8Du8STRPLHYvGkiNIgNtJdFOp Qb/kexCGBwCK9QsY5VVXaNgh4Eg0P59Zve+qde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+69 1737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xv fuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+6 91737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3X vfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+ 691737r3XvfuvddN9Pfj9nXutHf+e38aO5unvmjuT5SYqh3DB1r21UbA3JtrsbDxyDHbO7J2htrC 7VgwtbWUwT+FZ2J9tQV9CZWVqlZn8TMY5AkO87bbdW26SbkgbwZNLBh5OoAA+RqKj8+urH3SOe+V +ZPbSx9vbqSM71ZLcwy27V1S20zySmRTT4CJWjYgjQwHmVrdT8Yfh38Yfm58V9q/LfbnWPXXW/yg 752Jhq7dHbGS2Th+2YdpdmYrIQ0m8d04fr7ePj2HT7oy9XjqoSV1NQ0dUr1AlD+RF9irb9o2zfNr Tdks4ot0uEBZ9Ik0uMMVVu3Uc5ABzXy6xg509z/cP2h5+vfbO95m3Lcfb7Y7qWOGy+pls1uLZgXt 45prZhcPFGTGyo8rghCuAx6LLkv+E7+xcF1Pu+m3P8jMvkNxYM0279ub9251FVSZPF01DQ5eTeW1 KvYEXYFdT7oweXT7Wox6UlRQ5GnrYCBJJFI0LEE3tnaLZTpPubs60YOI8gAEspXWQwOCoFGB8yCe pv2z+8F5pfmjaptk5BtIoLlWt57ee8/Rd2dPprgT+BE0UsfekzyGSJoyKKjDUtFGV+Nu855dl53C dG9gL8daXsPFbN292juDrXcuB3t3O288zTRUND/dypzG183urdIRJI6PB4WanqKaNXUTMR5jEd1s d0zW0se1y/ujxQiyNGwebxGFAEqjO3EBEIIFc+fXR3YPejluCDfLG89yNrl9y3297mazgvIpLHah axkyM10sN1DaQGoZ7m8DpI5TsUHR1uy/En4v7G2x8bugdvdk7b2B2nuXr7aRotp70zO1aPLZSi2n V5atyuz8dT124se+XpZ8PtmahpZUPjCS0xCqoUe8jth2W3tdn2y2u44riSJAFcqCdIJKDuFaqpAP zGOuFXvB7obzzF7oe4HMOwT3+z225Xkjz2sc7IvjSII7tisLKjLNL4r8KsrjVknrVm/nudMdUdPf MXbs/Vu0hs+fszrqt33v6hoKCXH7dyG7H3BHQjN4CHxJRR1ORppJGyYpbIajxs4DudUD+6G27ftv MsH0Nv4ZnhMjgCil9VNSjhkfF5VoTk9dlP7vXnrnTnv2F3NOcN6+uj2jdEs7N3bXOlsICximOXKo wUW/iZCalUlVFGX+UH2d8ddj9mZGj7t+M2b7L3Pt1K/tTr/unYm3Ny7u3b11Hg4VTKjcuGxWWpqS k2Xi6aJ6hK9IWlgmJSQMrh0W+3l9tsFyUvtmM0ygypMiF3SnEMAaaBxr68R6BL77vLPO+87Na3HJ vuuu2bfdyJtV3tVzdLBa3bTHXH4RZWBupDRSDRWTgwIKtXV8y831Vub5C773D0huna2++vty1rbm xee2Z1xufq+hmyG5quqy+Tx1btbd1flszJmsdU1gSrrmqZaernLuhUXVSzeJLOXdLmWwmSS2YhgV Ro8sSSCrkknNCxOT+zqUfa3buatt9vNjsOdtuuLPmG3UxSRz3kN8QsIWNGSe3VYhEyrWOEIpjXBB JqUH2b1l1/1vtamoarsin3b2xWtiMmcHsimhy2zMBhMhRLU12I3XuCumxWRxu76GWRAIaWmrYXuQ 2hbOV8lvb2yLW513hphcqARwY4IYegBH+HoIbdzFvvMu5zXkXLv0nKaeIgluGZLiWVWKh4YlVkMJ ocu6nzBJqvQARMQ92P4Gr6W4/r+Bf2zMKivy6EFsxWTT5K3VuH8mH41UfyT+a+3oc7Uy020uqdtZ LsHOpQZmTDZiqq0mhoNv01CaSrp66op/4i2qoTRNTSRXSZSrAezzkvaxuO/RM5/RhUufn5ADgcHj inkeoR+9zz+3JXspe2dvbu17vFylqh09iKv6kpY8MqKKAQ3mDg9b/EEKU8UMEQCxQxRxRqAqqqRo EVQqBVUAD6AAf0/p7n3AoBw64qk1JPmf9Xn1n97611737r3Xvfuvde9+691737r3VTn88X/t2D8j v+1x8e//AIJzpn3Gvu//ANO75i+yD/tJh6zc/u5f/EzfZn/Tbp/3Zdy60uv+6iH/AJTf/wCU73jN /wAs/wD5s/5Ouxn/ABE/6mf/AGtdf//UHL+VD/2Vz/KT/wDDQ+Rn/vhu7/eHvt1/08XlL/mnc/8A Vmfr6Jfvf/8AiJn3pP8Anr5c/wC0/bOt4b3mF187XXvfuvde9+6910fp/wAU+vv3Xuqxv5oXfuO+ O/Te2MjgemOvu5O3e2+wcH1P1pt/f238PmcJ/HMzTVtVLX5ZMhTu9RS0OPo5Vii8iJJUSxq7KhY+ wFz9vCbJtdvJDtkFzuNxMsMSyKGUMamprxAANBUZIzSvWYf3NPbC691fcDeLTcvcDddg5F2Pa5ty 3Ceynlim8GJkURxFGAVndlLNpJWNWKgsAOibfBLMduYD515Tpr5GfHn4bdY9rbf6en33SZXoXa0O C3ljMPuCZ8fTw1NbhIKfAVtFmVgqBMgaWRPESbAqWDHKM25Q82ybVvey7ZBuMdr4gNugVwrYAJUB SGofM8D1P/3lLDkbc/u12nP/ALT+6fP+88k3W/izaPeblprWSWAB2KpMzTq0RMZU0VTq8yCBdR3v ms7tzpbtTPbZhpqjP4jYW56/FQVlJV11LLV02JqpI45qOgZKyoVwCNER1k/S/wBPcpbtLLBte4y2 4BmWFyAQSCQPQZPXPX2z2/bN29wuStt3h3XbJ9zt0lKMqMFaRQSGeqqR6tgedOtT/sreWO2b2x8S 91b9pI919U9hVG4N5ZTrmiy0tLitvnckG216ry+6atsZSmHIrJtfNSywxFpQsUcEz63Ke8d766S2 3Hl25vFEm2zFnMYJAXWF8EuaChqr1AzgA9dueUeX7vmDkj3v2XlmdrHnfalgtI79og8k/wBObg7l FbL4jApS4tFV2olWeWNdKhugZ2f0F1F2fjOlumd77ky21u9u3+4N+dkYbO19PVJQVHSGIO5JNv7e y8woRSYzE02UxtPLVVVQrQ0tDG76ZL8Flts+238W07XeTtHvFzcySgkGhgGrSrGlAoIBJOAuc9SB v/ufzzyde+4XuBy5tMF77bbDsNnYSwIy613iXwBNPEuvVJI0cjrHGhDSTMq1WnWy7/Lb2HuPa/VN RmkyFTTdY5daSj69wtXS05ye6p8eXi3X3PuHKyRDJV1d2Rm1eSgidxHT4mCnCp6uJ05Hs5oNuaUP SwcARqRl6fHMx4kyn4RwCAYz1yD+9vzNtW8c7Rbe1qj84wFmvpVY+HbB6G22qCOvholhFRZ2ALPd PLVsdWRj83459jnrEr06QHauF3ZuXrXf23Nh5il2/vTcG0Nw4La+frHqkp8FnMvi6mgoM070JFYr YqeoE6eMhtcYt7R7hDcz2N5BaOEuniZUY1opYEBsZxxx0J+S9w2PaOb+WN25msHuuX7W+gmuIU0l poYpFd4gH7aSAaDqxQmvWuov8pL+aFb1/wAyDIMx5Lf3s7iFyeSbDNBR/sPcJf623Pvnzy1f9PP/ ANBddXf+Dk+5pXH3SYqf8821/wDWrr3/AA0l/NBvz/MfyH54/vb3Hb6f9rnnn37/AFtufDw54b/e 5/8AoLrX/By/c0/9lKi/7Jtq/wCtXXf/AA0n/NB/72PV/wD6F3cn/wBeffv9bbnz/puG/wB7n/6C 69/wcv3NP/ZSov8Asm2r/rV17/hpL+aD/wB7H8h/6Fncn/1797/1tufP+m4b/e5/+gutf8HJ9zb/ ANlLi/7Jtq/61ddj+Ul/NA/72PZD/wBC3uT/AOvXv3+ttz5/03Df73P/ANBdb/4OX7mn/spUf/ZN tX/Wrrr/AIaS/mg/97Hsh/6Fvcf+P/V596/1tuff+m4b/e5/+gut/wDBy/c0/wDZSov+ybav+tXX v+Gkv5oH/eyDIW/P+/s7j/8Ar372PbfnziOeD/vc/wD0F1X/AIOT7m3/ALKZF/2TbV/1q6uq+DnQ 3a/xy6Bw/XHdnbmQ7s7Gj3BuDOZvfNfks7lEnjylTF9hjcfPuOoqsrHQUFFTJZHewkZyvB9ynynt G47Js8djuu5NdXwdmaQljx4AaiWoABg/Prnp9473L5I91/c+/wCbPbvkaLl7lM2sMMNmkcMZUxqd busCrGXd2NSBUqFrkdHA9iXqCOsNRH54JYRLJCZYpIxNAyrPDrQoJYWZXVZYybqSpAI+h96OQwr+ zq8b+HIkmgNpINDwNDWhyMHgcjrVN+dvxzwK7k3x2B8iN0SYLK9F7p2BunfWQxVCIB3Nszcu+Y8S naNDg8XTuMWN1dfxvh8/JTEU9LuTHKzxt9yGGPfN+yQie6vd6uCr2kkbyED+2RpKeKFUYDx9khGB KoqO7rth92r3Y3Rtn5d5Y9qtnW5suZLK9trNJHJ/dN1b2Zl/dzzSN+r9NekXVksg1yWM5CsPCIJG u36raHWWC+SGQ652tms1iu08n1lun4n5SfKVVHkev486uQO1Dj4fGaPI11GK2JK2JxoikkDX1JwE t0Ntt8O+PYQO8dw0T2hJIMequinkTkah5fb1kfyJDvnOO6e0trzZvVvbX2yQ7hbcyxiNWjvjDo+p EhrqRH0sYmGWAK/C3V8H8vmrzG0+9cRtha7b+5h2j0jXdo7j3ZRzZWqr63CTbhppNhpWfe09IuOz ssmRyLZCJ0Jb9sqzKAxlzkwy227xwBkkFxaGVnFaldQ8MGtKNUtqH2dc0vvSQ7fvnttfbwba6szs 3MSbdBbMI1jSVYGF6V0M2uEBIBCwP8QYA46u5/of8f6nj+vH9L+5VNBx/wBXp1zp/b1p89g7d232 F86/lB0p8jvnx8pPi9Tbc3dX5faH8W3xkINg7mwOWqZMnHiMBDTZikxeKpqOkmgmo/uY3jngayEy IV941XsMF7zbv21b5zjuFgI5CVrIfDdWqdKgEBaChWoII4Z670crbru3K33a/Zv3D9pvuxcmc5TX dikV14dmjXtvNEqxmWctE0kjOyukvhsGRxVqK1ejP/yVcdMvy++X3+jvtXsXvDojaW1cPtTDdp7/ AMhkqmfcuXk3IsuByEEOQqJI4zkcdjMhLGESKUUnhaVEMiD2fe1qf8iTmX6LcJ7vaYo1RZZCe4l8 EA8KhWI86UqBUdQ1/eF3UR9h/Yg81clbVy57l397Lcy7dZIirbxCCkyEooJ0SSQI1SymXWEZtLHr ZqX6e54HAU64+9d+/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917 r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve /de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de69791 7r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuv e/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de6ra/ myfF/wD2av4SdsbPoJ8jDu3ZONk7W2PHR101NS1+5diUtVlY8VlaQSCmyNDk8etRDokR2jldJI7S KvsP8z7d+8tmu4Vr4qrrWhpVlzQ+oOepv+7vz5/rfe6vLm5zKp266k+knqoJWK4ITUppVWVtLVBA IBDdpPRCv+E4fbH97vh1v7rCpqJGquo+4M6tJTzufLHg9+0NFvKneNW9cVMmWyFZEqH9DxMAAth7 Ifb+58Tabi1J7oZjT1o4DfsqSB9lOph+/By7+7fc/aOYI0Pg7ntcRJ8vEty0DCv8WlEY/JgetgXD 5elzVDHWUx8b+mOsoZZqSWtxVcIopKnE5RKKoq4KbKUDSBJ4hI2h/wAkWPsdo4dQR/sg+hp59YbX NtJaytFIPmDQgMp+F11AEqwyppkZ6Z6zZe3MjuCPcmUoFy+Rpjj5MYuWP8SoMJWYxqo0uSwdBViW kxOXU1kgargVKhlOnXp49ttBE0njOoZxSlchaVyAeBzxGelabxuENgdtgnMdmwYOEopkDlarIy0a Re1aIxKCldNc9KmKOOGNIoY0iijUJHFGipHGiiyqiIFVVA+gAA9v/Z0W5PHj1rif8KNuqtvZLovp Xusinp92bJ7Mh2RDKIwKrKbe3zSSxVeOaaxP2tDkKKKr0/mSMW9w17x2MLbZtm5mgnin0fMq4yPs BFfy66mf3XPN+6Qe4HuD7fdzbHuG0m7Ir2xz2jArIB/EyO0dfRj1WL/IY7t2h1h8y8t19vUUUNL3 z1/WbC2xX5GcCli3bTZOkzdJg2gm1U0sm6aajemjTTrln0JyCR7CXtXukFlvslncGi3UWhT/AEgQ wFOHcBT5mnWS394p7ebrzZ7NWfNGyxM1xy/fi5nVFGprZkaJpCwGqluzBznSqFjSuenX+fx01151 B8muv9ybCrsdtrNdg9eRxS9cbS6+o9m7c29tXbU1RQSZ0ZzFJTY3OZbM5fI+J4Y4RLFCpMjWCAnv uJZwWW7W01u4WSSL4FQKABiuocSSfTA49RV9xPmfeuZva7fNn3Sx8Xa9uv2YXMtyZppZ5gG8PwWq 0UccaV1FqM/wipalAMkaomhQqhbhUACgD+igWAUA/wBPYMhPwHrLfd0JDMeJ6aZpfDHLISB40d9R OkKQpsWv+L/7x7XvUxV9OglEKXNPWnX0Nv5Wvwq6Y+Mfx06w3ptnr/H4vuLszrPZ+a7O3vXEZHcu Vr8li6fJT4+CvledcXhFnm1LSUhjhLAMwZhf3OvLWy2W12NvLFbgXckal28ySAfU0HyGOuLnvx7s c3e4vOO92e6b5LLy1Z3862luH/RiRXZRQKFDsAKeI4L0xWmOrQvYk6gvr3v3Xuve/de697917r3v 3Xuve/de6qc/ni/9uwfkd/2uPj3/APBOdM+4193/APp3fMX2Qf8AaTD1m5/dy/8AiZvsz/pt0/7s u5daXX/dRD/ym/8A8p3vGb/ln/8ANn/J12M/4if9TP8A7Wuv/9Ucv5UP/ZXP8pP/AMND5Gf++G7v 94e+3X/TxeUv+adz/wBWZ+vol+9//wCImfek/wCevlz/ALT9s63hveYXXztde9+691737r3XR+h9 +691Wj/ND2V8XOxultg7G+Tu+dydYQ7q7c27h+oOwtqYTMZrJ7Y7YnxmanxFTULjMZkqSjxFViKa siq5a40tMImsKiCYxSKBOfrXl+92m0tN+vHgElyqwyorMUmIahwCApUMGLUFD8QND1l39zXmH3l5 T9wuZuZPZ3lu03l7LYp5d0sbmWKKO420SRLKoMkkbtKsrRNGsIkk1Cpikj1oSG/ynp/iCPlF3rTb S7r7q+QXyUocVW7dqO0O48GmLx2d2TtbLjD156/qP4/uavyVGlfT2+6rKmN5qQK0EYiJZgh7dty2 d/3UW+63V7voUr4s66QyIdJ8PuYkV82IqvAUycmvvvJ77/6zftvLvvt5y9yt7RyTpOu3bVMZHhu7 mLxY/rV8C3SNyjf2cSMElqJHLgBbtPkfm9y7d6K7Uzu0KGiy24MXsvO1NDiK6GWemyv+QzRTUDeC eCWKSohkYJIC2hrHSw9JlXe5poNp3CW3QPMsLEKa5xwwR1zu9pdv2fdvcnkvbd+uZINrm3CFXlQg NH3gh+4EEKQKqaVFRqXj1qE/InYnX0O7/illdxZvL1PRO0+uusto934nINHR1Cbel3JuzM7PzGMl FVV1NRjtybpp8ljlqpJEko8uYoWZfINGN29WlkLrl6SeVjtEUMSTqcHTqcowqTUM+pak1V6Dzx3b 9qeZeZ5Nh97LHatugT3Lvt23C52iVKsvji3torqJ1oqh7e2aCfwlBWW11yAHQdRr6fcXxw+T3zxr qzaeVrdhZjrnoXF9Z47a1a9StPhOr9oyUOU7L3JJuJTVxrmqXq+QU/2Sp5ql2lIaUsWIhWbZd/5v d7aQwzQWYiCGvbChBlbUK9wixp4nPHqEJNp92fZ37s9tb75ZR7nYbtzNJuD3KBdUu43IePb7cQdh 8FtxBfxSdEYCAhAABsE7F7nw1d8Xcj3DksNXfHzYOK2ZuHJ7Uq9w0VJla7b3XmFoJ4do74q9r0UL eE1mLgiroMO6vOYzHE41PpEx2m6RvsD7lJEbOzWJimoaisaiiSFB6ijBOPAHrlzzJ7e7hb+81ryH Z7hHzTzPPuEEdykDtEk99K6m6s1uGOdMhaF7oEJXU6nStetJSt/mTfODE793ZunAfK3szPtXnLYa kyk9bVNgava82XNXDWYbamfx0lLs566mVCksNHTVlEJNKstrHFdueua47y4uIeYp3DalBqdOitQV VgQhI8wAy+XX0SW/3R/u533LOx7Lufsns9qsYjlaMIomW5EWkrLcwOGutDVBV5Xil06mBrUbUXxM /m9/EfuHr/b9H2N2GnSHZeHx+Fw+6Nt9yVjYM1OZemWnSuxe769YcJnqbMTwvJExliqSTaSFG495 A8ue5PLe5WcKXt4LS+RVDrOdNW4VVzhqkEjIPqB1xY98PuI++fIXNG6XHKnKx5j5Qnlllt7jak8X TFq1FJLVCZoWiBCsArR/wyMM9WKYjv8A6Lz+YocBg+4+sMtnMljFzOOxOO31turr63FSSvCtfTUk GRaaenMkbAFQeVPsbx7ztM0iQw7nA0zLqCiRSSOFRmtOsUr72v8Acja7C53PcuQd4g22GYxSSSWd wiJKBUozNHQNQg0J8+qXfmt/PY656T3Puvqn467Lj7e39tiurcBl9856slxvV+Dz1FIYKylx0ePY ZvfEmMqUaObwSUFGXH7dVJZgIt5p927Habi427ZbUXN5GSrOxpErDFFp3SUPGhUejHroL93n+7Y5 q9xNn2Pnf3X5hbYuWLyNJ4rOBBJuM0DjUjOXHg2YkUhl1iaXSe+BKg9UO5f+br/MKy2azeaT5EZz FDOVdPVvicRt/aVLhcWtK6vTUWDx8uCqP4XRoqBXCPrqF/z7ylmLRJL7j86Syzy/vp11kGgVAq04 BRpNBwBpxzUk9dL7D7i33WbLbtt25vaq2n+mQr4ss9y0suoUZ5pBMviPmqkikZp4YSgHQo9B/wA6 H5fdT9jZzf3ZO4ZvkBS5nZVPtCPaW8czWba2/ipaCslyGO3DisdtakpsHFnRUStHU1UtDLV1dK5i MyWVlX7P7oczbdfTXd/N9Zri0aHbQq0NVZQgC6vUlSSMV9Ab7n/3fXsRzvynt3K/KO1LytNb7ibo 3NrElxPKHUJJBJJcs0xhKgNHGsyxRyDWI2qym/748/zs/h32Vtnqyg7X35SdT9rbyxjxbuwuSwu5 Idi7R3NSyvBNR12+auhfB47F5Mx+SiqKuoSNkZUdxIQGmLZfdPli/t9vS/vBb7hIveCraEYeRcig B4qWNKefXL73T/u7/frlHeOdLnknlp985J2+atrLHLAby6t2AIdLNXE0kkddMqRxlgQSqlQSLJcH 8lvj3uTa+f3pge7ersttLatVk6Lcm46Pe+3pcRhanDSGHJw5KtFeIKVqOVSHLEC44J9jmLfdlnt5 rqHdbdreMkMwkWileNTXFOsSdx9ovdPaN52zl7cvbreYN8vUje3gaznEsqyisZRNFW1jIp5dA7Qf zFvgtk8duLLUXys6SfH7VlnizVTJvnEQCnNOQJJKeKeeObIwFzpWSmWVJHBCkn2Vpzryk8c8i8xW hWP4j4gx/PP5dD25+6j95Kzutrsp/ZPmJbq9CmICzlOrVkBiAQhpkrIVIGSAOqPPlj/P+zuK7IOC +IO19sZ7YOGx+SoMjvXszDZeWPdmdqGSOkym2sHRZHA5HHYXDiImKWqnJyBkuYYkVTJFHMPvFLFe iHlu3jezRSC8oY628iqgqQq+pNW9B59G/ZD+6+2y95SG5e/G83ltzPcSxyJabfNGDbQrUtHcTPHN G8stQGWNAINOJHZiFCX40fz9+7sb3CJPlLi9s7j6e3VWYvHVKbF23T4DK9Xl2WjfOYWMT1dfubFy SyiWtpa+pnqABenljA8TF2xe8O7JuVOYI45NskIB8NdJi8tS5JYHiQxJ/hI4dDj3e/uxfbm85CK+ zF5eWnPtlHJIpvLhpo9xpVvBmNFS3lAGmGSGNEPCVGJ1jbZw2Xx2fxOLzuGq4shiM1jqLK4qug1e Gtx2Qp46uiq4g6o4jqKeVWFwGAPIHvIyOWOaJJY3rGwDA8agioOeuGt/YXe1317tl/AYr63leORG pVHRirqaYwwIND9leqg/5ibdfdl0Paeze1MFkNgUvV3XeTzG6d3Oaavp+xvjZvbGT0O5MntpKeAy 5TMbF7Kx+Kf+EVF5oqhRJDxUCX3G/Opsr5NxttxiMK28BZ34iS1kBDlafE0coTsOQcjBr1nf91Mc 0coXPJfMHJe5w7pLvO6xxW1r3I1jv9pIHt47glgI4rywkuR9UnY0ZKSZiKdUWdsdn9I9z/DL40dZ 9QRZeq+S3WNLhOqest0z/cY6h3pTyyR1G8KOvx9Ssi0lVjajKSVMrOZRRUUE0mtQNPuJNyv9r3Tl bYbDbg/79twsUTcA44uCDwIJr56QCeukvI/J3uL7f/eB93+cOe5II/aHeXm3LcLdaSPZsAVtXRxT WsgjWNQNJmleNNLE16uB/l1Rxbd7a6ZwOyc3W7xxVZ8TNm7c3bunO46HRFSdehWwlVtxKCWKCipd 5x7ijaGpl1TVFLjwzK4dXEmclAW+5bZDaymWM7ciu7Dyj+EqBw16uJNSFrmoPWB33ri+7cj+4O6c xbdHYXic83c9tbwyGpa+xKs+sEu1qYG1xrRUknKgrpKm+D/Yfn/X+nH9Db6+5b+wdc0fLj1rB/O/ 5q/EjtjvXdOA3F/L6qPlHtro3NVWyN/930e6J9k7kpa7Dq1RncLtr+7+LbIbqxW3YQ8ghyOVo4Vf U+iBP3WgTm/mjlzcd1ngn5NO4QWjmOScOY2BXLKulauFFSAzqPOgGeux/wB2j7vXvlyR7bbLuW0/ ekTkzduZLdbuy2hrdbyBkl7YZZ/HlCW0k50qWgtpWIotZG7Bff8AE3bnx+w3QnXWZ+MezNvbK6h3 3tnC792zQ7fxUeLORpNz4ukyNPlcySXra7OVNK8YqJ6qSWoZ1s7kj3MHLsGzRbPYybDapFts0ayI FXTUOAQT5liDkkk9cyvfDdvdLcfc3mux94uYLrcefNtvJrK4eeQyeG1vIyNFFwRIVYHQkarGAe1R XoyAvbn2edRL6V49d+/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de6979 17r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xu ve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697 917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3X uve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de6w zxxTxPBPHHNBMjxTQyoskU0UilJIpI3DK8boxBBBBHB96IBwRjqysyMrIxDg1BGCD5U+fp1qEfBj anevw9/nG99fHDr3G7il623PkN6733DsyGo2lh5t4db456jObG3BiJN5j7FVoa3d6xhKSqoqmanL Dz6IgvuKNkivtp5uv9vtgTbNqZl7QWQZUjVQfi8iCR50HXSb3d3Pk/3K+7JyRztvU8Q36LwLaO40 zOLe4ZStwknghmo3gfiVlDMCFq1erB/jR8wO9++P5kXceB6O3Zsqq+F+D39Xbf3Ri87TYumrKnde 39pU+FzGV2fX43a8WWjqt77u+6yFDFU1M38VjxM9QtSKZXiU52vddw3HmW/Sxmj/AHEkhVgQKlgt CUIH42qaEmulmrTHUS+4/ttyXyL7Dcoyc4bFej3fubRJoZo2YRrbyz6lS5R53Dm2h8OJnjijWNri GEp4gMhEyu/mMdg9y/zMdnfCL490dLt3ZvWVduTJfI3dm89ribM52La2MhrKzbOzKaqrkfG4zzZK kifISQRTSyTq0BMQ/c03NF5fc4W/L22DRbQ6jcMy1LBRXSlTgVIq1K5FMcXk+7py5yV917dvfL3A lN1vu7fTxbNBbzkRQmd2AnuSi/qSaYpSsIcoukiTuwt1IIsLf7D2P6/PrCvqsD+cfsOg35/Lv+Q0 VRQLWV+19vUW88FMMe+Qqcfl9vZOkq4a2kSJHmglSHWpkS2hWJPF/YH9xrRbzk/eBpBdEDripBUg /l9vWXf3FuZLjlz7z/tk0dyUtry5e1mGvQrxzxspViSAwJodJqCQBTrST6uPUsfVHdmd3BuXKbL7 32fVdb74+Oufx8+SRcpkcdnlp91bWiWiR6NMoaOpiyNPVOVaD7U+rQzA45bU1h+79ymmlMW6RmN4 GBPdRqOuMVyGB8qenXdD3Di50/rzyFt22bXHfe3t7Ff2u8wuEPhq8Qa3uG1UbwwVaFlAo3iUpqp1 L+WvzC7g+Y259mbu7fzuQyWZ2jsvG7VShXJTybaFdQxCnrdz4TANGKfbuU3PFFHJlVhaRKmpjEi6 AdAPd136836W2uL+QmRIwtK9tR+JV8i34qVqRXqN/bv2Y5Q9mto3zaOULGOOyvL2SfXoAn0MarBL KCTMkBLCAsFKIdJBI1dFElHA+rah9bfW/B/x4t7bhYFaeXS7dI6hqDh0bP4OdR43vH5f/FfrahxO QzP8c7LwldvrG1EQrscMRtavfcVfUukdNTJBgqrHYsLOszyhTJoZ21hSLNhtUvty222VSauCwpga ck/ZQUP7OsbveXmO75P9uPcTe7i6iiVLR0tmUnWXnURhaM39oCx0lSMDUFFOvpRQQxU0cVNTxRQU 1PGkMEECLFDDDCoSKKKOMKkcUcYCqoFgBYe8gAAMDy64gMSxLMSXJqSeJ+ZPmes/vfWuve/de697 917r3v3Xuve/de697917qpz+eL/27B+R3/a4+Pf/AME50z7jX3f/AOnd8xfZB/2kw9Zuf3cv/iZv sz/pt0/7su5daXX/AHUQ/wDKb/8Ayne8Zv8Aln/82f8AJ12M/wCIn/Uz/wC1rr//1hy/lQ/9lc/y k/8Aw0PkZ/74bu/3h77df9PF5S/5p3P/AFZn6+iX73//AIiZ96T/AJ6+XP8AtP2zreG95hdfO117 37r3XvfuvddH6f77/jXv3Xuq3f5qmzOpN3fEnPnuTrXtztPbuD3dsyvxO3ujZZI+yafcuQzMG38P kMHHFTV5qYopswY6lDS1CmnkYlLDUAP7g2u23PLk37zsLm4hSRCqwf2ussFUrg/xZwceXWWn3Kt/ 552H3y2wchc3bFs263NhdpLPvABsGt0iM8qTEsmkkRVjIkjOtQA1TQ1Y/AzsP417H+ZfRO1a74f/ ACZ+J3YmY6f3B1f0xkO189WHE9hYOmq6rMZWt3Rtiu2vgq6r3TWVVY5OQVmihvFGyIug+4/5QvNi s+Z9otn5bv8Abr5rVooTMxpKoJJLoVUlyT8XlgUHWaX3l+Vfd3mP2A9yt6tffnk/nflODfodx3WP bYU8SymZVijS3uEuJlW3VUH6JAZu9wzHUOtkzd1BBlNp7oxlTWjG02Q29mqGoyTGy4+GrxlTBJXF jwgpEcyX/Gn3OFygktp0Z9KsjAn0qDn8uPXI7Ybl7LfNmvILczSxXUTrGPxlZFIQf6YjTT59aU38 yHpPcuO636d7r23uVs3tKKj3D1hvbblItZ/FtnZDZ02HlTIZ9hOKXJbKy0NLRZujcwKaCXNySykC TWMWud9quI7La92gnD24DQuuaoUpl/Io1FdcdpkJPGvX0NfdJ9xNou+befvbzdto+n30yQbjaTvo 8K6S6EoKQ41R3cbNLaSjWRMtoqJUrpKB+DY6i3Fvrv7tzMb1y+3eztvfH7e9bsjrbHYmtyT7llot vUn9+tyZfMzO0X2cNLjojHAGDBNbN6RYouVBtst3vO4y3bJuCWchSMAnXRR4jE+lAMD51x0J/vHH nnaeWvbDkXb+XYLvk265ptFu795UjFuHnb6O3iiXOsvIwZ6EV0gZNRsi/NLOYSv/AJS2Z3F2bns7 mKfKdOdfZaaTZOXOyZ90V+VXCVGKw5noaeaCPDyCpQz07KIqlINJILA+5y5omif26lmv5nYPaxn9 NtGotpKioqNOcg4NOuSX3fNt3G2+/Ft+1cobZbW8sO/30YF3F9WLZI/GWSXS7BjKNJCODqQvUA06 1kviL8yOg/iVFv3cuF+NL9ldobrxmNw2NyvZ24cfuHYuGwcOTjq81g6bbDYxatVytJGAlW8jzrOF 16ol0mCOXOZ9n5cF3PHsX1G4yKFVpWDRhQaldIFe4efGvHHXYf3z9gvc/wB835Z2fcPd0bPyZZTS SyR7fA8F5LMYysMzXHiFf02OYwoQpXTRzqFjHaHyjqv5pPRfyCxXUfS/VPQ2K6P2HTdj9qS792xg N+57fFFSvJPhKfY24tv4/bmT2hncZ/C5ozUTNUxPBMY9Iv7E2982tzttm6w7ds1vbRWtus05kCuz rr0KI2UAqykE1NRpx59Ym8m+zMX3Mvcn2uvOevcDeuZr/mPcmsdtFlcTWUNm7UEzXkE7zx3UMniK 2hPDcOgap6p3+HPwz3j8y987wwO0MztTrjA9ebMyPY2+OwtyY+rk2xtLF0TEUyzx4qSOtStyPina GzqoipZmLWSxjjZNhuN+uriG2MUUcMLzSSPVVjRBkkgHPAAYqKngD1nv7+e/+wewPLewbrv233u7 blut/HYWdjA6i4upHySDJVCkdUD1BOqRFA7qh1+MPwR76+XWd3VTdJ4vDz7A2VX1dJuHuDeNVNs/ rrH01K0jJM1bUwVtXPkJ8fH9yaKFJXp42HnkiuCbbLy7u+/tN+7bdfBiUmSR2EcMY41dzUKSB5aj 60GekXvH95X2z9idt2Wf3DvJ05o3GNXg2u1UXV87NSo0KUVUDnwxKzKHYHwlfh0s+7vgHm+r93dO 9edad9dJ/KDsTuPceT2rj9n9GZ6mzdbtrM0C4NqdNw1i5aupaWlyTZh9E0ngjiSindyAjBFW6ctT bfLt9pBudpfXtw+hY7Z/EIY6Qq1wvcWoDWgoS1AOg97dfed2/nPYufea+b/bLmHk3lXYLWO5kut4 haFbiJzKGMCGJGZo/CWqDWWaWMKCWGoz1Z/Jj3k2RyvXW3fl78Y90fJLDYRsrW/HWgytTSbnNbFS msqsBT56fLSq+Wp4CWZHxsZWMiSRY42Dezw+31zrexg3+wk5gRam0D0avmolI0NIP4KA+tBnqHIf 7wHYBaWPNW6exfONl7ST3HhpvrxK1voLaFmaERCkTNgEXDAtVELOCOq4+pvi33z3f3JVdA9edeZb J9pYrI5HGbm2/X+PGU+zjhq1cdma/d+TqCaPD4vGVLhZJiXMmpfCsrMqkG7ftW47rfR7XYWbyXzE jRSjLpNGL8AqofiJNPIVJFcsuefeb219uuQYPc/mrmqCHk2eJJLeZKyG68VNcSWsYo0skgyEFKUP iFApIsPpv5P2I/jf9wKz5+/EDHdzzqMdP1ZFkqmqkGZilES7YqNyJuGlSXKrVoUWlfHicSBQIgTY C1eRoGP0bc27Wu80/sdTFarjSbigTVXGnTUHFK46xWm+/jf/ALtbmi3+7Bz5L7fqfEXcSiqPCIr9 QLcwMRGV7jIJ9BWvfQVJL9y/BzvDYHyp2P8AErtHFUGwuwt97lxGD2zuCqZs5tLJY3NVv8Pod24S tovBPlcH5hpdQsFTFICkkaG2oOXewbpt+9Q7BuFv4O4PKiCp7T4hCq6twZK+fEeYBx1kFtH3jvbr mf2V5i98uTL6Xc+VtttJZriAUiuo5Ik1vbTI+pY5qZBOpGHcrMK0PXnf5J3ZYzG4dkdc/K/4r9o9 vbblqI6/p6i3VNtne6SUsfnmgnoK2sy1dQ1AR1sJqVYrsNUii59iiX253Hx5LKx3vbLjcUcqYRNp kqvEKGXuanlgDzI6xt2z+8P5QO37VzHzZ7I867NyJdqpj3R7cXFp3GgYOixo61B+GQtQHShOOqgd +7C3n1jvHcPX2/8AbmV2fvfaGWOOz+3s1SmnyOLyVDOk0QkjYvDUQTFFliljaSCoiYMjMp9gOa3l tZ5La5ieO5ifSykUZWXiCPIj8x5glSD1ndyzzNy/zjsG1c08r7tBuHLt/BrhniaqSRuCDQihVlqV dWAdGBBAI62yP5XP80j5EfK/tDFdIbg+PeAm2Dszr7F0ue7N2PkMnC+1qrF08OMx+U3Umdlgw88O f+3CihoD93E58io8V7ZG8ge4G98xbhHtc2yp9JHCA0sZPZTAL6qL3U4LkcQKdcQfvmfcx9qfZLk2 +9xdr907peZ9w3SRoNvvEjP1KSMZHjtjCGlBh1VMs/6bDtLB+hu/mPybI3N2rkOsO3d/Zra3WeT+ IXcW48vV4DEUtXkts46fMYTE5TLqxEUlfBLW4yh0U8jkNLqVQuu/s353a0m3B7Lcrto7BttmZioB Kiqhj8xULQevUd/dKTmLaOSbXnHkble3veb4ee9rgiWaVkjuJFimljipkIwSSbU6gUWhNdNOtPX7 TI7hqNo9UdV5LNbgytLuHc8WK3JiTV4aHJDcs0GMk3VQwEx5DbWKhwjpJkGlkCwrqW/qAbGcJJO1 vtu3SO8gdqMKrXVjWBxUacsTgdd52ntNri3vnjnWzt7Wye0tmkgl0ymP6cNILZzlLiQygrAFUljp byJXdC/l89RUfU3Z29Nj1m7sTubcvWnUexdm5SXF08kGOrMjU5vOZXMVG3Y3kqGg2/tGeVNtRxyy iVGxZGhRycoeTNtXbr+6tHuVkmgto0NBipZi2nj2of0xXPbw6+fT70vPU/PPJvL3Mdvsc9ntO777 eXUYlYNIsaxQxxLOQFrPdKDfsyrpYXAOo8BbXK6QxvLI2mOJXkdiCdKIpZmIW5IVV9yMcZ9OsHEV nZUQVZiAB6k4HWmb2Nkv5ZPa3anySgrflV290Hhd5dqJvzG4XM9QVHi6v7FimyG2u4s5t/cmByGc yWUwPYO1r08dK9PTrEoDTLKC6vjDeychbhuG+K/MNzZxy3HiBWhP6Ugqs7KyliVkXABAp5g56+gH lSz++DyRyV7RyW/spsXM9/YbKbOSWLdFruNiRHcbXDPbzRwpHNY3FHaQPIWNVjKEKV25uktjbF6z 6f6y6/6xiaHrzZ+xts7f2Wsnm8z7bxuIpKfET1DVEUFTJVVFGiSSvKiyO7EsNRPvI/arS0sNtsLK wB+iiiVUrx0gAAmuakZNc9cLvcTmPmXm/nznHmjnFw3NV/uVxNd0pQXEkrNKq6SyhVclVCkqAABg DoUfZh0Deve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3Xuve/de697917r3v3X uve/de6Y9zbjxGz9t5/du4KiakwO2MLldw5qqpqDIZSopsThaGfJZGeDGYmlrspkZoaOmdlgpoZq iZgEjR3KqW5pUgilnlJEaKWNATgCpwASceQBJ8h0s26wut13Cx2uxRWvbmZIowzIgLyMEQF5GVEB YgFnZUUZZgAT0WzqD5zfEj5AbuxuxOku+dhdp7syXX83Z7YfZGQmz8uE2hT5HbmJll3hUUFNLR7F 3CMhuuijGDzUlBnGJmK0ZWlqjCVbdzDsm7SpDtm5xTymLxKIdVFqo76YRqsOx9L8e3tag/5y9m/d H28sLjc+eeR7/abGO+Fnquk8HxJysrj6cOQ1zFphc/U24ltvgrLWWLWuqD5MdHZTvjcHxjoN/wCP qe9NrbCouzs9sBaDNLWY/Y+QyOOxVPmjl5MYm3ahlrcxRCalhrJK2njraeSWFI6iF3Upuu3ybnNs yXIO5RxCRkoahCaA1pp4kYBqKgkUI6Jbn2/5xs+Rts9yrnY5E5IvL97KG6LR6XuY0MjxBA/iiiqx DtGI2KOquWRwBzR1dQ6m6nkH2YdA7oCtk/JrovsftbtjpDZPYWMz3aXR0u3oO0tpQUWZpqna0m6q WorMIrZCvxtJh8wJ4aWRZTj6irFJMpinMUvo9l1ru23Xt7f7fa3Qe8tSolUA9pYVGSADj+EmnA0P Qy332+5y5a5Z5T5x3zYpLflrfUlaxnZoyJ1gfw5SFV2kTS3DxVTWO5NS56HZWDAMDcHkH2Y9A3rv 37r3Xvfuvde9+691737r3XvfuvddH6f77/io9+6914A+/de679+691737r3Xvfuvde9+691737r3 Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3XvfuvdAV158l+j+2Ow+4eqOvd /wCP3L2B0Hm8HtztvbtNQZqkn2fmNx02SqsNSy1mSxlFjMxHVjDVkRmx81XBFU0c9PI6TwyRqXWm 67ff3O4WVpch7m1cLKoB7GYVAqQAagHKkgEEHII6GPMXt/zjynsXKHMvMOxyWux7/byT2ErNGRcR ROEkYKjs6aWZe2VUYq6OoKOrEclNwCDcHn/YezHz4dA7PXP37r3QG7g+SfSO1u89n/GvPb9oMd3d v7Z+V37tLYcmPzclZl9qYWXIQ1+UGWhxku3qJg2IrDDT1NZDVVSUVS8EciU8zIXSbtt8W5wbPJcg blLGZFShqUUkE1ppHA0BIJoaA0NBjae3/ON9yPuvuRabHI/JNjex2k91qjCJcSqGSPQXErYZNTIj IheMOymRAw3RypKoeNgyn6EezHoHdZPfuvde9+691737r3Xvfuvde9+691737r3Xvfuvde9+6917 37r3Xvfuvde9+690mN67x2915s3dm/t21lRj9q7I21nd3blr6XGZXN1VFgNt4uqzOYq6bDYKiyeb y9RTY6ikdKWjpqirqGURwxySMqlm4nitbee6nYiGNGZiAWIVQSSAoLHA4AEngAT0ZbPtN/v+77Vs W1xK+53tzFBCrPHErSzOscatJKyRRguwBeR0jQdzsqgkAL1H81Pir35u19j9Jd57B7X3LT7Np9+5 Ki2Blf70U2C27VZClxdONzZfERVWG2vuGWtrEUYXI1FLmdId/tdEcjIXbfv2zbrL4O2blFcSCPWf DOoBSadxFQrV/AxDce3B6GXN/tJ7l+39iNy545Kv9otGuzbJ9XGYGklVS58GOTTJNEFFfqIleDKj xasoKswvyX6O3F3hvf43YXf+Pru7OuNsYPeW9Nipj83FV4Pbm40oJMTXSZaoxkO3q2WWHK0cktNT Vc1VSxVtM88ca1EJd6Ldtvn3K62iK5B3GFFd0oaqrfCa00mtRgEkAioFRUsv/b/nHa+Sth9xL/Y5 I+TNzuZre1uS0ZWWWAkSqEDmVQpVgGdFR2SQIzGNwo5qyuoZTcH6H2Y9A7rl7917r3v3Xuve/de6 4sL/AIv7117hw49VN/ITonH7e/mafD/5PpNW0dLvLa++ek8nHFXVVBiMj2LjMTV7k2LHuGpjmJeG t6/O6WpKUBYKjI4qkWRWZlIDN9ZrFzHtW5EkK6PGfTWBqWv+1108qgedOp+5Y5puty9hvcHkVVRp bG/tdxWtNYtXb6e50Y/DO9qWJq2mQ0ooPS6h+NifB3qD5p9z/HvHUu9O8e1Zt4dwx0+bxYocY26I sRLUYrZ2Ox22aYvFtDE5aWqqKCnEMk8P3bo0jpa2ztw2Oy3y82tA+4TFpMjBanatF4KDUj01HiB0 3Dz03vBzd7Rcse4l+9tyZtaQWBMTamSAyfqzapTUzSRrEkjFqN4KsAGLVDT+WF/L9yPxuh318ju8 NyYXs35SfIadN17p3tQUtaIdtbf3JTY/Nz7SxktfVVLyTz5GzV1RGRFL4IY4dMMSj2h5U5abafqd zv5Fm3m5Op3HBQaHSK18+JGDQUwOhj95L7wKe57cu8g8l2NxtntRy9EILWzZhWWSMun1EoVVBOj+ yVhqjDvq72Y9WaJmN2YLKb8ye9X2jSdeYulp8xtfNUNVV0eWo8bS4xJM/T7uiychxvkhrYZZoKqC WKH7dlSRAyl2FPiTRNdS3LRi1UAqcggAdweppUHIIoKYPr1jn9Htm4x8v2Gw2943MExMc6NpdHla SkX0wRfEAKFVdH1trBKmhCjX0/myfOSo77+F8+3Pi7sjt7eHXvYOblx/a3bNF1tvCj2btTZ+2aiO ozOJrM22JNE65yojWF6uKU0UEALtNZk1RB7g80Sbpyz4ex2dxJYzPSWXw2CIinIJp+I41fCBnVw6 6bfcj9hNu9vvvBvc+7fM+yWXOG02ok2/bWu4WuLm5nUrHIg1aSYVJbwSTOz0UR1DU1I5pdcKCOQt SNeSIRyFqdiwF3hCsYSWX+0v49wPC1QtMrXrsjuUKLLMCi/UKKNgax56T+L56T0w1I0sGNv9c/Xg ek/7b2dwmqinQE3JKo2Cem6UCxvc88i2oc83A/H+39m0Bzjz6jbc4vjA+fRpPhT8vN6/Bz5B7Y75 2Xg8Vuk0tBX7a3TtfLAKu4Nl5moomzuOoMiLz4XM2okkpKkAosqAOrxsw9irYt2m2e+S8hQMKUZT 5qTkA8QfQ/y6xy95PbDZ/dflO95X3SeSCRZBLBMlf0p1BCsy8JEIJDKc0JKlSK9fQZ+KHy16W+Zf U+H7c6W3HHlcTWKlPndvVzQU27NlZxFP3W392YZJ5ZsZkYGBKMS0NRHaSJ3Qg+532zc7TdbZbm0e q8CD8Sn0YeR/wjI64ye4ft1zT7Y8w3PLvNFiY7hcxyKCYp0PCSFyAHQjj5qe1gDjoznsw6AvXvfu vde9+691737r3Xvfuvde9+691U5/PF/7dg/I7/tcfHv/AOCc6Z9xr7v/APTu+Yvsg/7SYes3P7uX /wATN9mf9Nun/dl3LrS6/wC6iH/lN/8A5TveM3/LP/5s/wCTrsZ/xE/6mf8A2tdf/9ccv5UP/ZXP 8pP/AMND5Gf++G7v94e+3X/TxeUv+adz/wBWZ+vol+9//wCImfek/wCevlz/ALT9s63hveYXXztd e9+691737r3XvfuvdA93913lO1+nd/df4Xsvc/TuU3Jgamjo+zdnVdVQ7j2bIhWoOZxtTR5LD1CS U6RHUBUxBkJBaxPss3iyk3HbLyyivpLaSRCBKhIZP6QIKnH2joe+2HNdnyRz7yxzRuHKFnv9naXK s+33Sq8F0D2+FIrxyrRq4rG1DQgV61jPjvv/AOE3WXy72NnOqE+Zn8wPvDGbnGy4+1M3RSVfW2xG rq84rPbzxK1NJJuPLR0cXmlhn8tVQvTkyRtfTL7gfZb3lSw5ks5duG6bzuyyaPGYVijqdLOMaj5k EkgjIPn12H91uWPvEc4exXMm3c7N7f8Atd7cTWX1Z22GQLf3mhPEhtZdLC3iLHSrIFjmDjS68U62 zXSOVHjkSOSKRGSRHCtHLHIullZGuro6mxB4I+vvIk5wRj09euHqsyMrqxDqagjBBHDPy61nvn50 T3t1rns/unpOKTJ1fx5zkXyEwe2KeP8AiGR3r1JlZavb+64UxccDHO4/a1Bl63D5rHyJJ99S1dHK FCUvEFc4bPu1jNNcbX3NYt9QqDJeE1V8fiCBmR1/ECp4L11/+7B7le2vNu17Xs3uEyw2/Ndsdjmu GIjS13OMLPbEylv0XuXihurSdSvhSRToTqm6p4+H+z9kdlfLLDbmq8HuDr/ov5EZruzqPYeP2vVY 2rrMfuHc2y5clU7PEkkqrTbdxVQrsxaB4mo2SBVJW4jTlu2tb3mKK4eGSDab554Y1UgkM8dfD/0o yeHw4HDrPX3533mLlH2Pv9nh3K13T3J5Vt9o3O9kuUkVXgt7sRrdUoazyLQAB1YShpSQDna02/1L 0p8xfhft7pruCv3FD171ZuXD7I3BkItwwbThz2c6oaDC0ckuUWWWpj25W1NTGiwl6Wd2CqCllJyF g27aeZuV4dr3JpBZW8ixsdWjU0OBmp7SaYNDw4dcTd0559xPYT7wW68/8h21o3NG9Wct3AhgNyYY dyrK4EdApnVVJ1ASIASTqqetJX5C7QxHXvfPcWw9vy7fnwWzexNzbbw821ajJ1e3ZcZiq96ejfF1 OZzW4srJAYQAxqK6pl1hrufxitvdtHZbxudnCU8GKd1XQSVoDQadTMf2sc9fRN7Vb7fc0e2fIPMu 5x3SbluG0288q3KxrOJJEDMJBFFBGDXhoijXTTtHVtP8mXDba3Hsr+Ybgd57rXYm0sv0FhMfuLec mPbLptfE1Mm4I63Nti46ikkrxQRMX8QljL2tqH19ivkCG0uBzpBfXfgWjbWmuTSX0jxmNdAILEmg oDU16wb/ALwLcN42rmT7q258vbIdy32DmaZ4LQOIjcSr4JSHxCrBNZ7dRVqeh4dGa2L1F01hv5dP yk6Q/lzfI3ZXfndGbxUu9O+dwV1PUbN31n+rMNRTtXbd2TtN48pJS0tTjaR6ONJqyWGY1NWvlE1R GiiC2sdrTk7mCx5N3hbvcn/VutaPBM1rEK6IYzkgE1arnVV1Aq6qId5l555/3D713sz7jfew9p9w 5Y9vrecWmzQoy3VnBuMrronu7kGMOySMsrFYlZfDgOjw4nJeux+rPj7Qfy3PhH1BvP5ir8SOu9+b MO/8/Bj+ucnu5e4d3ZGlpMvlYs/lcdujBkrt+syDlqaZpjKQhNlhVV3c2ewDkzlKxv8AmR7O2mSS ZljtmlE0uqmqQowFY66QrVrg4I6L+VOdfdK5+9t94rn3l/2EPPPNe2bh9FCXv47b9120bNFEYY3t 5v7ZIx+ogTSNQyZGJA/+X50V8XOpv5g3xnrPj98q8V8n63J4rvObP09P1rUbFfYj4zrOsjw2QV6v cGd+/lzq5itiVkETRLA9ywe3tJyjZbDZc78q/uTfJLsu8/iBoGh06bWYrQsTXUa4rjSK8R1I33o/ cn3l53+637wQe6PspPydbQz7OsDNfreC8El+pmQhYIdAhMULGuoMXWgGnpPfHjoL4dV3yi6k7lH8 x2mXv3Mdu4Xf2Q61PTmWkyn+krcGabLZ3Yku7DvgGepizNbUY+StMOmTSXMdjp9lew2fK891st83 O0ybzJJFIQbSQ0mYqzKZNYHxErr4GtfPo290vdD38t/ZnnfkF/umOfbKDYZbJL/96xCP6CCHwobw Wv0ZorRIkyxBu2oUNUV6ON8i8nkOiOmP5u/dXT0Bwvae7PkbtjrvcG7sFHHTZrau0MltzY8NfPT1 VJB9zRPV/wAfqCZ7xyLPVrKrh0Q+xFuk8+3WnunuNlHpvJN4W2aQYKQGNHIHkAzsVPCur1p1AftN Z2vuX7gfcW9vOfJPqeS7HlS5voLWY6orm6jnvCisrHS4TwYwEoQUiKFaMetfz4sdI9Fd0ZHdv+m3 5XbR+MK7fgxlbt3KbuwVTn23ZW1VRKtYlHJDmcVNTT45Y1laS8jEuPpa4jTaNv27cJpoNw3aKzhC 1DOruGaoGntrmlTU4oD6k9dQvej3F9yvb+22L/W69kr7nFrppEnjtplhFsiqNOoGKQMHJ0he0Cnn WnVtVL8P6bYXcfwQ+WdH8z5Pl1id5/IzrDqXa+crMPl45mwWGq6qGGPGZ7NbnzdXU4zbgpjEsAjV EBADADgXSbClle8o75DzGl/BPucEKmjhh4Tr29+dKDAUUCg4B6wcn9+JeZeQPvLex8/3fV5FvrDl PcNzuYUliIE0qqT4kMNvCqyTlg2sksTWoqeq3f5jO4s5s7+Yv8lN17Xy1dgNx4Dtlcths3iqmWhy OMyNBQ46ppKulqqd0mSWGaINwebWtY+wzzOzR80cwyRsVkF7IQR5EPUH7R1lt91Datu3/wC6h7Rb JvNlFdbTdbGYpYZFDxvG7yK6srAihFR0bH+cWo3jifgp31uPGwYjtzuD48U0nZEKxJT1mc/hMOMq cVuDIRKw+rVjiIhFRUqtI4sAfc9ytef1U3e5j0bjd7aDNjLmN9CO2eJU8RQd32dQh9wcnYL77yft ntN40/I+xc1MLA/EsXitIssCH7FGoEkkx19T0LH/AAn3+Qg2T332T0BuLdMeP252rten3LsjA1k0 7RZHsPA1fjysOIp1jkhgq5dtsZpyTGJAgvcgexP7Ob19LvF/s08+mG5jDxqT8UinIHz05Of59Af+ 9F9rP6xe2XKXuftOymXdtkvWt7uZFXVHYzLWNpTUEqLiiqADpqeAJ6OV/NUz2zOydu/LLeNdldyb YqOpep8V8csbHTw4lU3Bu/fXZ+LyRxeQQyfc1+2MrFjYZYtE6SRSKWdBp0ETe4E1rfRcxXLySRm2 thbDA7nklBofVTQEdwIPH06gL7le2cw8o7r7IbBbWNpexb5vcm/SEtLWC1s9vkj8RMaUuIzI6tVC rKQFbOrqk74t7I7gz+fznw/2FtRNn9hr2WvYHya7FyxoZcPtTrDquGi3Fg9v7izdMKiag2Zis3At bkaRJVizTqsIEh9Iizl+03OeWXlq0tvCvfH8S6lamlIoaMqsw4IG7mXg/Cp66H+8/MfIm17Xt3vx zPvX1/Kh2f6Ll+xiDCW43Hci8E08ELUD3UkRMNvKVLWgJclBnrcF+CPWlTtvrWr7KztJJS7h7Ulp MpS01SImqcds7Gwmj2zBLIkaE1WWgVsjUt/u2eq1sNRPvJblGwaCxa+mWk9xQj5IBRR+fxH1Jrx6 4OfeV5vh3fm6DlHbZw+17IrRsy10yXUh13BAJPbE1IIx+FI9INKdGV7r3tN1z1Rv/elHldo4XKYH a+VqsHkd+5mm2/s6LcL0zQYCPcWYrJ6WmoMZU5iWGOSR5EADW1Le4Pd0ujZbfeXSyRLIkZKmRgqa vw6mNAATQHI6iD295dTmznfljl6eyvrizubyNZks4mnujAGBnMESBmeRYg7KArZHA8OtcrsTuvcX yR3d0Z8Xv5jvxo2Rtem7m37gv9G3yN+K2/tkZsS7nwxmqMdTLJPT9k00m1sq7rDXwrkJH0zIWg0q WSEr3dLjfLjadg542KKNbqZfCubSSNu8ZA/0Xsb8XcTkdvXWHlb282n2k2P3K95ful+725XsvL+1 zfX7DzHZXkVLeWiyPQNYMLiIAvCxgUVRqS1Oltn2ipIqCjpaGDV4aOmgpYtenV46eJYULaFRNRVB ewAv+B7nlFCIqLwAp+zrjjPM9zPPcSU8SRyxp6sanjU8T5knqV7v011737r3Wsj8oP5gvzG6j/mV 9h7L2v2ZVVnxu643v11tOq6hfZ3U8WKyVdvn4u1PYWGxlVvnIbRTsCgkz/YtA7fcHNRQQB/GXihs hhPfedd82jn6fbjeD9wxhf0ysQBZrZpFXWV1gu6mh18cYFB11A9qvuye1vuH90raebo+WWPuzefU sLtZ75nWGDe4LKWcWqTG1Zbe1nGseASVUvRmDMAI+K/82H5jbV6c+THcvf3ZNV3dlsVnthdQ9CbA zOwetNjYA9w5mU0m6qyurOvtobS3Bk9qYTN7goYZEmrZHNLi61Em+5cNFTYOdeYbflHeeat9ufH0 lUgjKRopkbjlFVioLKDngrgGvB73b+7N7Obz94P229iPa3Zl2iOSO5vN1u1uru6lWwiBaMhbqeeK OaWKGWRAsYo1xAWXwwdQZdb/AM6H5ZdedjYXe/Yndj949RPuDHw9jbL3F0ZtDq3HY/Z1buBNr7m3 h0Zu3a+FxeW3RQ7F3HUNAoytZkvvYqQxS+Cd3mhDuye5nNEG6WMm+SeJtVyagGFYxo1aXaF1ALiN qjLPULQ6WJIln3J+5P7IbxyTzLY+2uzjb+edpQr4kW6S30gufBNxbwbpbSuy2r3luuseFHEI2kDI ZIwquYb5nfzZvlDsb5Jdk5HpXsjbGC6g+OuW6uxNb09V7Q2lmJu+hmNmYrsXsiprdy5nEVG7sNPg sbnf4fDHhsjj/GaVJis2qU+zjnH3G3fZObp7G1uY02y18MPGVUmXUgkclipZaBtPay0IBoanqO/u 6fc59u/cv2C2Df8AfOXr26535jF+8N8k8yJtggne0tFEMbiGXxpIvEJnilBDMmqMhKoLuD+cx8k6 P5NZLefXHaW2qX46bJ7e2FsiXpaXY21a1d8dbVOZxe0t9dgZTfNdiZd7Y3JvuWbJJjnoa6moqc0c SzU02ibztX3uXu39d5LGyuo/3HFcJHo0KdYqFkYuRrBDFqUIAoKqc1MOW/uU8hx/do2vmLmjlq8/ 1zNz2e5vhefUyr9JMIpbiztltFfwHR4EjaTxY2kcO5jkWqaBA2T/ADQPlDV/zHN47CzPc9TkfjvJ n+8cNt3rRtidW0tJiYtmdd4DObYnh3ZRbKp9+VssGYzDSMKjKTLJo0yB0OkCHbeZ99uPcLeNjlv6 7VEZNMeiMU0xhh3BNZofVj8+ok509kPanaPuge3vuZt/KPh8/X0Vi8939VeNr8e9lgkHgNcG2XVH GB2QrStV0nPRaPjn/Oe+aeP6Q7yzHZPauJ7S7Dr674s7d6v3DvbYXXe3du9YVPcVLvubem5K7E9Z 7U2Iu46eihxdKtJBkJZI0rFhZmaIzQThfZvcLmgcr8wbrczrc3sckCRlkRVTxDKGYiNU1YUUBPxU 8qgzt7n/AHP/AGJX3y9p+R9i2ibZeWLqx3a7vUgurqaa7Film8MEcl5Pc+EzGZ9TRrUx66ANodBn +DHz1/mD757yk3f3X8sdn7t6A6vyfYmO7h6nzO0OtNv9pRQY7bW5oNqZeqxeyPjxtd8Xj6vLQ0eY pZKbc8sU9DFJEzTSpPTqIuQd45s3pU3jc+YreXaotfjRaEWVKK2moWBaCtGBElCARkgr1DX3sfb3 7vHtyr+3vIvs3u238/bito22bj9RdT2FwHmh8cRy3G6Sh2CM8Dq1mGjkZWoqNHIQe3t/OW+ae+t8 yb3647hh6uxNfVUWT2d0ZL0VtPd/WFFt3Ompm61wXbnbGQx9ZvSl3x2BjaWSWoTHZTE0wdL0vjUS LGB7v3S5tubufc9vPh7NHKF0eCrRqrEiPxZaFg8lDUBkFR2+dMmtk+4x7BbFy9t3JXNdgdw9wJ7F 5XuxuktveyyQIGv323bgVgltrIsgDSRTvRqSgnQWEH5Vfzkvk1ubEfFrsv49dm1PTGC3l1fRbm7V 2HS7N6x3rT1O86PuPAdc7qwhze+9kbhzNPjcdNNXQU81HJRPNFGkjIkjXUV8w8+bw03J9xtF34Fr ewlpE0Rv3CQIw1OjGgOoAilRmleoO9ovup+21tt33iNm9xeXhu++8ubotvZ3P1F5b0hksJruGUxW 9xFGzOgidlkEgVmKhioztRdWdjUvYmHjylM10dS3ucOuWvWv9/Mr/m195bE7sznxw+J+4usOrKfZ +dp9hb37+7WkwdNhqPsar28dw5fE4zLbzir9i7ZwGwMLVxNWVddjczW5LNMtFR0LLFJ9zDPNnuBu MXMa8rbBcW1u64luJyoVW06iAXOhdIIqWDFm7VU0o3S37vX3ROS7/wBnJvfT3b2fe95hmXxbLZtr SWS4mtxN4KSyR2w+qlNxIrBEikt44oAZZbhC6mIMN/fzfu/+k/if0tsqTsfrD5E/KjfeP3Flt2d6 7IosRvLrqDbM3Z+X2ztao2htrZWD62xu9N7Zo1VNt/GUsGPx9GMjjquaqEgiZZ3N8543XY9n2Tb7 W6ttw5muwx8WMh4dIkZQyiNUDsf7NQFA1q1a0oUnth91rkD3S9yPdHm/fdh3rlD2R5feBf3feLJa 7h47WUdw8Mz3Ul01tCihryaSSSR/p5YRHp1gpXl8N/m1250J8naPF7uzfxv2DtPe24ahu+8lu7B/ Ejpiqx8eEq6lK2qq9z/HSLbKTdn02VqpIxgs/TV1UryTCZaRPLVwhvk3mDetn3+Xbd7udphjclpy WsoStCQam3Knxg1QY5VLcahcsJs+8p7Qe2nuR7R7dzt7Y7H7g7leWyJDtiJHzPuccpeNGj8JN4jl U7a0AVlvLGZIKCMRmZikLmG7l+aHyJn/AJnG+8V1B2bsnE0m8sXu/qrYW4B1d0rUTpi6b4dHtjrn +K9rQdX5rtDPbSxHc2Wp82tLNk8hQFEKClmhYwscSb5vdz7lbntO23sKxvAUjbwoSc2jSx1l8NpG RZaSULMvlpINDHNp7Xe1+yfck5J5+505X3Ge8tt0juryH6/clXt5ih2+9Edgb2KyiupdvV7QyLDD KMMZUkUOoPD+YX/Nnl7Jo+hcP8ycbSdonde8dn1ddluvug26zgqdnbSxe7aqupc/TfFqbdlZBWUm VWKKJ8PC3lQhnVTrBPabz7lXPMt1yuOZYfroyRq8KHw8Jr4/T6uH9AZ9OPUib97c/cj2T2Y2T3xk 9jdyPKd3DDL4Q3DcTd0luntQvhHeBCCHXUW+paimoUnt6E74+fzAe8NufOr5Abl31uzbuY2vWYX5 E5bdWMxHV3T+z8luWo6D3FS4br/+O9g7Q63wHYm6IsFt6oqKSlbLV9a0UUpIW5sDjlzmPdV5y5tg vZ43t4BcFgsUSFvAoE1SJGsjaVqoLM2Oo496PZnkCf7tf3e9z5X2u9t953NtnSNpb/cLmOH97CZr kQ2lxeS2kHjSoksiwRRguOI4kSOgv5x/yz6+ze4c13/v7bXcGE7A+P8Avnsnr7Y1LsraO1ZOvO2M Phm3dsjr3HTbPosduDMbV3Xi2mol/jNRW5F3hikjq7rMZSTlj3U3aSfdTvVxHKv0s0sSBFXS8al1 jGkBmVgCO4s2AdXGsie8/wBxH2//AHfybb+2GwX23yRcx7btt7dvPPOLi2u5ltbi7cTloopbeUq5 +nVIQGZWiygQwv8ALb/mg/IXf/ySz3SnyE7j273Tht2dWHsfbOex+ytqbKl2NvLBbowG3t29bYs7 SwO3YM5iKE7ot5K9K2tD0GpKqaJ2YiX2z503jmK+vbPdrtJh4PiKQippIZQUGlVqO8camq4YjPUM ffZ+7T7eez/KvL3MnIfK91tLJugsZUkuZbn6mOSCaWG8bxZZTE7m3fsjMaDXpeKORdIs8/mW/OLO fEXofa2W65hwk3a/cG6G2VsTJblpZshtvZtFQ4LJbp3l2HnMZTzU0uXpdqbaxMn29KsgE2QqabyL JAs0bCzn/mqXlTZRc2katuE0gjj1ZVSQSXYYqFAwK/ERXFesf/umew9h78+5M+0cwXU0XKG2WbXd 54JCzTKHSKG2iZgQjzyuoLkdsayaSrlWFKnxE/nD/I/Ed69e7a7s7Zyfe3T3a26MPsiTIb76a2f0 v2LsLMb1ppJusd14PH7Hwu3sPuHYu8J4Vjf7iOqk8VStRDVaYxFUR3yd7g8xPv1rtHMTtJDc6dBe JYXAk/snUKqhkfAzq41ViBQ5h/eJ+6L7Rwe1fMHPntHtsO37psiTvOtruU252kpsmUbjbTSTvJJB eWobVpHh5QxvCGYtGivkj/OC+cO/u4O1cl8cexNv9PdM9PU25c5RYddobDz+R3rsnavZVN1qm4c3 Wb72RvXKZjP7ozFLW18eLxlRtiGhwkRRquavMZdjdufObtw3HmKbl+5gg2jbA7MrKrNKkbhC1XRz UmpCgxgLUE6qEnvt391D7unKXJ/tBtPu9se57t7ic8S28EM0U88UFjc3do11HEEt7iBfDjQxo8si 3bNOwZYhDrVTAb5/ni9pV/xL6zrMDTbR67+Q27ct2bgu0d8JiH3PtDrfBdK12Pxu9d+bP2tlZJ0y +T3XUZrHfwTHZF56enkqZ0naoFOGlNN690LyDlXaLyzgRN6u3kQmmpU8Kgd1U8S2pdCtUCprXTmP fbb7jfLW5++nuFsfMG4XV57Z7DbWdzDGHENxeNuSu1pazTIP01i8KYXM0ShmCIyCPxKKx/Cf+cN3 3j+44OrPkdvPLd27Y3vjt5JtXcG5Oq9vdN9s7R7A2RtGp34+ydwbT2xgts7dqMVunatLI9BLJSRV K1RhXyyJNZfckc+79c7vcbFzIjPdaGK6oxFKrKhkCsgVRR0BK1ANaZII6995v7qXtZtXt7tvul7O /T2OzrPAsvg7g+5WE1vPdCyNxDcySSy67a6YLOodk0ajpRkNSjj+aH/NC+Q++NvQ9R/Kzq3pSp7S 2rUb32btDMbK63h2FQRtkq6nbZO1M3muhe4N5bt3DtqiiimyH39fRyzJreGMKjlCXY+b+eubd2ub Wx321snILJE6IAR6IzQysxUZNSCRUjANJR9y/u+/dR9geQtu3rmn2n33mS3guBb3d/Bc3TSK+hCJ biGLctvgt4pnYrEUV1B0q7anUEQPnH/MJ/mbfG/sDdeaf5R0+H653hiN9b86f21sPYXSWeqsPtra NdtHGtgN3Sb++PP8RpKySbdkTRzxZTMFwj6yvpuYc877z5y1usHh79ENvumkMSrHEzIqaahi8Na9 2O5vt6Cf3V/av7p3vbyDuH1ftHey84bHFaR38899uEEU810Z9MkK225MpUeCdSmG3GRQGpol+7/5 kf8AM96P211Xg90fK3DVm+osFu3eO9MzszrfprN4TdWJl7O2Zt3bOKqZdxdEbZOPlxWDzc6SvQY6 hMjkFndrOt+ZN/545Zn5esLzfI3uZvEMjJHEQwDqEHdCtKAkHSo/PpN7Le033WPezbfd3mnlz2rv INj282cVnHc3t/HJDI1pcyXD0i3KfWHkjRlEk0lBUAKKqTFfMr+bL8wd3d95bpz4kb2wnUW29jRb oiqt0T4DZOYzW9svsXrmm3/vo1uR7D2P2RhsTi8e2VpMRiKKkxEdRW5PXNU5CCjP7armXm/mm95o vOW+VbiG3FrGzO7qpLlY/EYd6OFA+FaLUtksFOCH2Q+7t7B8texnL3vN7+7PuO7yb7cwxQW9vLNG lpFc3v0dtIVt7i1eV3KvPKXn0pDRI4WmA1Pmz/50fyD3v8It4zCo2rhflJju1+tOmcH2Pj9u0c2D qsV2dT4zcON7Li2PlFyGFh3bjtovWxTY+XzYtcnAtR4mp2+yFB7kbpNyDebwqIm8pLHEGoNJ8QBh IFNRqC6u01XUK0odPTtz9zHkHaPvYbJ7fzz3Vx7YzbdfbjJbmRlmUWDSRS2huE0yeC04jKyrpm8F zHqEi+N0HmN/nE/KTGfH/enV+f7i2xVd943vPDbTovkm+xtlNFhOjcxtvKbryfYuR2VhcFL17Ubi 23ktt1eEGjFS0r/cwhqSSqjZ5CRfdPdRyjPIb2M76LxIhLoXtjdWfxCiqUqpRkwhGR2lhmS/+AS5 FuvfrZvC5Pvova+blq53A7b9TOplvra4itls0uppFuFjmFxFc1adGUK58ZYiAoqdZ/zou7sT8Md1 VW68ntPsP5N43vvLfHvZe+MtgqLB4HMUc216TsOi7b3ptba1PicSkOC2VUVbNT42CjpKyppIE0x+ WX2fQ+5F/bchvvNxom3j6r6dCQFDMUEgd1WgwhOFABIAxU9RRf8A3MuVN5+9Na+322xXe2e3H9X1 3q7hWRpZYYkne0ksreaYu5aS5VFDSs7xo7tVtK1CD4ufzlPknt/vDrjHdzdv1/evTvam69n7KyR3 r0rtTprdOx5ey6x8b15vzZE2zdvbfo9y7Cy2ZUQyy133gakJmjqFaM6yrlL3D5lO+2O3cxMZLa70 aC0SxMBKaRyJpVQ0ZbFTqBGQ2D0O/f77oPs4Pa3mrm72k2yLb972AXJmFvucu5QySWKCS9s7oTSS Nb3kUJ8QRp4ZDjQ0ZDAi6D+aF8g+6+rvhbWd0/HHsqs6z3JtvsHq99xbnxu2di7vqV2LunddDsnO QDDdgbY3ZhXSmq90Ula7pTpURrSG0qxmUNJvP+4bttXLN3uWzXXhXULoSdKNVCwVhR1YfiBqBUU4 0rXCb7o3KPt9z973bByT7kbAu47HuVrdRxxGe5twLlIGnhbxLWaCQV8Fo6MxQ68qW0kUI9vfze/n HluhvixRdX98VWy+6araXYdB3LuEdb9M5ao312H/AKbML1FsOOrwm4uusvgdv08DY3J1bRYikoBU pUDULIhWMNw5/wCYZrDkyPa9y0391HL4zeHE2thKIUwYyF7g3whag/IdZ1cn/dK9mts5t+8nec98 kePyhsd9Yrt0ZvL+NbeCTbZdzuP1YrqOSWsTRLWd5CjJg9xqNfyn/nIfKLde/wD/AEV/GDtHqHoX ZONrcztJfkF3VNsrDybpz2xJKCi3vuaTM70wW49h4XDtn5f4dj8dj9tZivyQFRWR/bwBFgMN39wt 1v8AmOflzl/cbS0toKq9zcFF1OhAehcFANVVAWN2bLAAfCDvbj7n/t7yr7Obb7w+7vJvMPMe+7ms U8GybRHczG3t7tXe1EkdqyXTv4IE0kkt3bRRExwu0klfE2CPhL3Fu/s3oPqTIdib82v2jv1+utoP vXsnZMuMm2dvvdBwVE2c3btibDYfb2IlwOfyHkqaVqago4DDIuiGNbKJk2pp32zb3urqOe5MKFpE IKO2kVdCAoKscggAUOAOubfP8G1W3PHN9vsWw3e17Km5XCwWd0rpc2sIlYR29wskksizRLRJFeSR g6kM7HJ15Pl1/Oi+U/Ynam+9u/ELcVH1X1B11WVRpd90OF6eq8tufBUW4q7Z8W+9779+Qc8vVWyt p70z9K421ioaVM1XRQ+V5yZPt44R3rn/AJr3fcNyh5SMMG1WjUaZ/CGqh06mknIhRGbEYNGb1NSB 1E9sfuj+wPt5ynyXffeFi3DdefuYYlaLbrYbg5hZ4hcCC3s9oR9xu7iCHvu5BqgiDU0DT4jG+/l6 fzgcvujp/s/NfM7tXpSq3D1pQ7n3Ft6Hame2hR91bz2NsnEVuU3Lmd19U7ZztZh4cwaikaPGtiVp IsjAVc0cCGGoqxfyhzv9XsVzfcxbnZG4iR3AjkjMzJGCXZokYitQdOmgYZ0gULY6feJ+62+we6my cr+zvInM6bRuNxb27SXllept0N1eSIltDBfXVvE7KVdTMJwzQvqQyyOskcJM8V/No+d3evyN2mMd 3l8bvit1fiezOv3zfTG7MpsOk3vvnZWczO38rkNg4Vt6bO35vje27arZ1R9ocnjE2lQPl62SGlct D+0Fth545j5r3VJ4t52/b9sW5RfAd4xLKpZaoNau7sV7QUEYLGimooJ491Puu+yfsP7f3Vhee2/N /OPO0+yXUx3S0t7x9vsZ44plW4kNrLbWtvBHMvivHPJeyJBEHlQK1XHj+W3/ADKPlB2v8qe1dkd8 dx1fYHX82yNy7h2Rtmo2N1jtmLa9fQ9y5XaFFHTZbZmy9uZ3KxRbexwT/L6qp1F9Ru41k95A5m3z e983+03O+8W2hL6F0Rrp0ylRlEUnGMk/t6if73Hsl7We2ftd7U7/AMi8p/Qb3uC2v1Uv1V5P4xl2 2O5c6Li4ljjrK5P6aJSlBjHRNOu/5jnefUvy1+de98rk9t7rweM2V8q9/Uu1KHq7qPY8uf3R0p3p iOtuqqveu99g7E2z2FvCm21siSajmqMvlMjUChaRgTKiMCPZebN3t9/5+kkEcsNtHdSKgiiQs0Mi JGXdEWR9KEqSzMdPzA6lr3M+777d7x7R/dIsrM3VhuO932xWctzJfX90kEO52NzdXotbW6uprS3M 1yiyqlvDEhmoMKzAqXpT+YN/M57Y+Qe28DRfMHruk2ng9wdZb13r1/nNi9X7ffenVuVrsLl94UfW NPjegN2bgyOE/hTVWKjqqjdNPkYKp4pJZYNcbmnJnMPPHNO4Mx5htkiimRpICkasYtQ1aP0XYilV r4gIJFSKg9b+8b7S/dW9juSolT2Z3u4v9wsLuG03RLq7nhi3BUlSD6snc7aKKUOEnMYs3jdA4RJN Dr0h+9/5gf8ANk6Z7ak6k3B8vcYm791bi65TYx2x1/0TW7EpMJ3FvzcW0dqJuPK5/wCMFNunFy4B sIWrRDSZZjCQySzPdfabeN69xtr5otOXn5jh13JQxlYoiqiSQxoGJt9QofiorY9T0fe3Htn9zLnr 2M3z3etvZbcBabLHcpeCW/3FZpJLGxju7h4Yo93aJxIrERhpYBqwQi56kbo+aXy/xHzD+MS9qdsb K3TvHaI6A657B3Nh+n+kqqsztF2pl9zzdjw7c7CrensB2HtnCbipsHTrNS4uXEU7OusQowuy643n mTb+fOXNp3C+hkm8KFZHWGGp8RyJAshiWRVYAVClBUVp0FNn9ufZTm77qPvNz7ydynuVlthvt0uL OCXcdxCRCxt4TaGezXcJbSaaFpZNMkwncA6S7A06de1P5vvz03zvbf8Au3ons3bfVPT/AFnHjtw0 O0hs/YG4qvcexKnsd+vcPldwVe8tkbpzmfz246vG1GQq6LFZPbcNBiX8UNRNVqkkhXuHP/OG5XW/ 7jsV1BBsu3GpQqrNJGJAmolkYktkkKyUXAJahI95O+6P93Dk3Yvafkr3U2LdN090OcV8KO6jnnht 7S8ey+s8JUhuIVWOJXSISyw3bPN3vEsRZFNd2p/OL717R+NHxjrOq92bY+Ovb/a+e7fpO2d602Aw G8MbtJehHGI3BBtHG9iY3cm34cVvrP19FNTyV8NZNR0Uwg8pm1VCnPM/uLucPK/L24bc6W1/dySB 20hwvg0DhA4YUclSNQJANK1qRFnsx9zzki496veXlnmzb7vmHlbl2zsZLOBZZLeS5O6d9s072rxS 6reJZBIImjWR0LhdFI2Bjff85P5Wbu6H6N21tbtbAdOdyUNL2dTfIDtWh2Fsncf32d2duqn2b1hQ YDAbuwu4Nn41u06eRspkPHQAU8ilKMxwxyWJN49092/cXLbbfdJHuUxk8dwitTw30LRWDKPEFWPb gii0APUo+3/3EeQovcz3nbmflW73Pk7b1sG2mza6ngLLe2xurgyywyRTv9HiCIGWr6gZQ0jpUze4 P53u/sN8IOkt8YPb21dw/KLs/ae6qrPmbE5Ko2Ts2h6tnq8P2P2DV7axuQpK6vqqnLU0EGKw/wB7 Swy1taxafwUjxyirfPcqXaeUtk3KOKOTe71DQGuhdB0yOQDX4qBVqMk5opBgj2y+5RtvPv3hvc/k u+3G7tPa/lq7iDOrJ9VObtRLZ2kcjqUBMRZ5ZvDdhGgpHrlVlEz+VX80flP3Nu/tSp+SPye6H7wo s1QbFyOyuueoM51lm8101U11Vu6bcGN3e/XOxdvJTx5Snahp6NKnMbiIfHT6aotreQRcj32936Xk +8b9ZXhZUZUgeJjDXWSH8NRSuAtXk+E93GsPfen5U9ruUbnlravbf2l5n5cWKa6jmut2t76BdxWM W4ikt/rZmLFD4jy6La0AE0dYgCoVAfzavnj8nvj58oMD1/1B8hd09PbIk+Ouw95pt/afVXS3YWS3 V2Nu7uLfGxoKZajs7aGbyFI9bjcfSIiQVaU6tTf5rVK8gCnuLzPzPtPMG3bZsF+YxNbKwQRxPqkM rpxkUkVAAwaVHDJPU8fc69kPZDn72e5t5491eS49wnsd+mga4e+3C0W3s4tviumYrZyqrhG1k1j1 kOe+iKh5/wAvT+cxuzd2bz/V3y6zWMrmw+0d27w2p3Qu0ZNhZTMUnW1OarsfaPaOxKSNMdt3sTbG OVsjfHU9NQ1NEkq+CGSJDUreSfcC7v5b7aeZ0EW4W8buXK6CRGKyCROCuoq2AAQD2gjuDX3mvuj7 DyvYcsc++x8j3nK273dtALVZxdoj3zaLKWzuvimtZ5P0B4rNKkpQ63WQ+GUzfn83X52d6d1UtH1r 3L8evhL1lDW7O3Fgtr9wVuxMTvPeGw9zVVPX4Ggq6rf+0+zMju3d+6ts1X3kpwOPwuKx8ctNTrWy TlpaghsufOY+Zt1n+h3Wx2vbI3TSs7RrJKrZH9orliymvYiqKqNROWl7mX7p/sr7I8gbU3M3IXNf PnO95b3InuNqhu57KxuIAySilpLaxwx286mM/VXE0zlZXNuqdsU/5Z/zdfmpvLvLtLZ/xe7AwXUO welMJ2rlawJtvYeczu86HpKqxeK7Cy+TyXYuwN+0bVdTubISUOIxWOixpeOlaWorV1grbfudebb/ AH/ftu5YuYYLTbIpXfUqs0ngU8XLo4Br2qABwqW9GfaT7sf3euU/aX2n5v8AfXZNz3bmLne92+C1 8GWeKGzO6l/oRotrm2dgYlEs8kjSU1BY4jTuVuW/nEfKvuX4zdR4PrHdG3OqfkRme/8AcvSu/wDs fbuzMFumlyMWzeuYd943M7U2bvvF7jweLO9os9i0rY56esaldKhKbxl4/Frc/cffJuTtq3Pb9MO5 y3ngOwUNXTGHqiuGALhlqCGoageVGOVPub+1mwfeG9xOU+cIrjdORtv5aXdLW2kuJIGXxrxrMx3F xbPFIwtnhnKMrRhx4bSVAYMFfyA/m8/OzL9d9Q7z653zlOm8xsbCZLZ3yQo8J1Z19uPZ+d7dxe+t sYij+2zHYOyN3TYGi3dsuvlzFHR0lXDIkUkkYMjU7ShDuHuTvt5By5dbXdGFX1x3NI0ZfGRkoNTo 2nWja1UEGhPHTXoW8nfcu9pOX9z94Nl532RN0dfpr3YWkvrmGc7bc2905k8K1uIBN9Pcw/TTSPGy +Iik6RIEJgvmx/OJ+R9Vv/8A0T/FTcPVnSW0qLctfsHM/Ivt+TAUeFqd/YXD0WV3dR4zP71ps3sb bm39hU+Yhgq1nwucy2TypSKkplhVvuT/AJn5/wB0bmP+rWwXNtaxIxSS6nKhNagF1Vn7Bo1ANVXc tgLT4oq9i/ujcgx+zX+vV7ubNvm/7jc28VzabFtSTSXBtJ5JI7aeaK1AupDdGF2iKT20EcIZpZtZ /Swdt/zeu++pfjV0b1Zjd+9e97fKLfu2KHJb87z2TisHvbZNTQbh3tmdqbVXrvam3MPsPA7x3nvP JUj4+hh+wocfAcfUSzwyXHt3mDnjdtn27Y9n2+eC+5mu46mVKPEVLlFZAgUOzsNKjSACpqD0X+0n 3Wvb73E5x91fcfm3aN25W9kOX7sxJt914trfCVLaO4liupJ3uJLaG3iYTTO0kkpWWMIy9EI+C/zd 7K6F+RsG3d2bj+NXXXWm7srV1fdVbuDFfEvpd6Ssw4npKKWl3H8cU23g83vylrqiRJMXmKaqqKaN 5xI9MGWVSDkjmHdtp3qfa96utogtzVpjqsoSDUj/AIjlQZQ1QUdSwzq01B6l770Xs7yF7h+2e089 +2nLvuFum8KEh25fB5m3NXUqjsSu9RSMli0Wgx3NpMsUhCCNZdJXo1+1vmb27J/NxztKN67bquud 27u3915PBjOrem6HPZfZOxOp8Nu/ZWNr+1sRsOl7T3BicbuDONUU0NVnJ4EAsqlGK+z/AGnftxn9 z9z24zxmxyuIogxVYtagyhBIwBNQC5H5dRDz/wC1PJm1fcY5I5vXabxOaVSK4Je+3BoY57jcWtZ3 SwkuWsoZHijCSNHbIxoK9wr1tg7Iy4ze3cfXhtXlgja/59S3/wAfcx9c2+ld7917r3v3Xuve/de6 6uPeqitOvdVD/wA2z589YfEPqTC4RpqXdHeuf3Xs7c/XGxaHJLR5LH/3J3Zh9x1m587XRUOSbA4G WDHtj31xrJkI6yWCMMhnKhXmrfLbabNBh7wupVa5GlgSSRWgxT51p69ZIfdz9nd/9zOZLudGe15U itporm4Ka1PjxPGsaISokcFhJg0jKByVbR0fTpPt3rb5f/Hfa3Z20aiDLbE7e2RKlbQeWGefGTZK jmxW6Np5VSjRx5bb+S+5oapGS3mhYgFSCTuzu7XdtvS4iNbeZDUeYqKMp9CDUEevUSc0ctcw+1/P F7sO6xmLfNruwQw1BX0MHimjOCY5F0yI2CVYVoa9VXfFT4ofzHIxhtmb9+Wu+em+kehu4N2bb2Ns ym2ZsjO7+7B6h2zkIG66p6jsCqOQgyW2KjAyx0i/e0TtEkLRmOUBPGD9o2XmYLDb3O9SW9hbTMqI qoXeJT2AyGtV04HbgCmfLJ73P92Pu+ySbtuvLftFZbtzpvu1W8lzdzXFxHZ2d9LEfq2gsk8NhN41 XZhMFLEMpHcGtq+Qe181vbqPemzMXszrTsCk3RgcjhNw7Y7d3Hn9sbHyu36ykkiycOar9sbU3dk3 p5ICdccdMmpb2dfYu3WB7mwubZbeGVXQhllZljKnjUqrNT1oP2dYv+3272+wc37Fvkm87lt89pcp LFPYRRS3UcqsChiWaeCPWD8JL8fI9EYqO/s1hug8Jsbq4fDjauS27hIsTkcFFuHs3trpDaOyqfG0 rYzJ5Ot2p11tt6DbU1NURyVdRkTTw0qyr5ZJXYn2GH3eaPbIrewbbY5UWhGqWWBEAFDVY0ouQSW0 gVFST1PVt7c7Te+4O4btzXac83u23chkjZo7Cw3i6upJG8RAk15diSXWGVfBMjyEOyoqgDrTn+WG 6u1u1fkfkcJ2t2TsTeuUqt3UGIxGT6wrY6np/CQboyFDjwNg4yhhgixeGAeN3i8K1dQVBl1Stq94 7b5c7huG+NHuF9FM7SUVo8wqGI+AYoPMimoniSeu5ftHtPJXJ3tDHuHJXJW4bdBBZO01veJXc5ZL aNnC3UhJ8WSlQrE6UXCKijT1ZF8cPj58HvjfhPmvF8ge2+pPkB2TsLqXfVNjuoM71tndv5XZeb2X KxG5MVnuwcXRQU25KqpqadYIaBZXkiYnW5Ux+5G2Ta+W9lj5hF/uEN1exwOPCeMqUK8SC4pqqRTT U0PHy6we9zfcP7wHu5e+xtzyfyRuXLfKt/u9u/7xs9yM8d1HcY8CZLXwz4IVX8RZu0MKEAEN1S90 B8ce6/k7ndxbW6Y2Dm98Z/aOycx2DuTG4mIzy43DYwB1oNbeKCozWQllFNQUoKzVsyERrxb2E9m2 293WSWOwgZ3jQuwHED8+JJwBxPkOspPdP3D5L9tItuvecN8isrW+vFtoXatHc8XIFSkSAank+FAR U9Lb5R/Bz5J/D+g67yvfGwZtqYzs7EDKbZr4a2mylIlWkEVXVbcy9RSNLHiN04+mnV56GXTKin8g ez++2XctnNs1/BpEowcEf6U0OGHoc9Q5yT7u+3/unLvdtyVuhnl2+UrIrKyHSSQsqajV4nIOlxg+ YHVlv8gbancZ+UO7s313u2TbFBWdN5/Iy46vweR3R19vGtpcumOxeL3+cJnMbLtCrpMghko6iVZK qSIuYY3W4Io5Kguv3nNLbyaEMJNKFlY1oA+RpIORitOscvvg73yyeRtp2rd9tWa9Tc0Gqvh3MCFd TSW2uMiZHXtcBggagY14bqXXuV3nm9oYXI9hbSptkbylp2TcG3KHO0e5cbR18EjwyS4rNUaxiuxd Zo81O0sUFQsThZY0cMvuWrdp3iRriIJMeKg1APyI4j04HrmPvNvtdtuV1Dst+91tYb9OR4zE7Kcj WhJ0uODUZlqO1iKHpa+3+izr3v3Xuve/de697917r3v3XuqnP54v/bsH5Hf9rj49/wDwTnTPuNfd /wD6d3zF9kH/AGkw9Zuf3cv/AImb7M/6bdP+7LuXWl1/3UQ/8pv/APKd7xm/5Z//ADZ/yddjP+In /Uz/AO1rr//QHL+VD/2Vz/KT/wDDQ+Rn/vhu7/eHvt1/08XlL/mnc/8AVmfr6Jfvf/8AiJn3pP8A nr5c/wC0/bOt4b3mF187XXvfuvde9+691737r3UHJ4+my2NyGKrFZ6PJ0VVj6tFYozU1bBJTTqrj lGaKQgH8H3SRBIjxt8LAg/YcHpRaXU1jd2t7bkCeGRXWuRqRgwx9o60W88uJ+NvZfyF+IO9Pkv8A KbpnpHrPtavg6/6R6Z25j5N99k0mYShrMVVVu9FyeBgpqZ8cKaGKSoTJJNCoKxeXyg4lzCLY73eu WrnfdwtdpguCI7eBR4kgNCpMlVAxQAnVUeVa9fSRtn13u3yf7W++/L/tDyXzB7ibxsiG93fdZ5BZ 7e0RdZVS08OYswfxGZYzAVYkM+jQRuRfEfsj/Sz8cup96navYuy2rtqUWOOA7XxtRi9/0wwOrCJV bhhqcVhDU1eSioFqPuI6aOGcS60upBOTfLl8dx2Tbrs288VYwNMwIk7e2rVC1JpWoABrUdcB/fTl L+pHuzzxy5++tq3AR3rv4+2yLJZHxv1tMBWSbSsZcpoaRmTTpahFAWb+ZvQ5/D9L0HaW0cfn6bcX X1XlhLvfbGVkocjtPAbjxj4nILksfTU89bmtvZSqeBKhIg7wOqP43UvYi58WWLalv7dHE0JP6imh RWFDUDLKTSoHA0PCvUw/c7uNsvvcK65M327tX2rdEipZ3MQeO5mgkEieG7EJDPGocoWoHBZdSkLX Sz7Z7JpaTP7b7L2vi871Z8gtpbkqNw7zweMpUouvs1uukSSSHtfZ1BT1atsfM7wCMMviaaOahMks jU0yC6+8XNxvlWeC+gje33qNy7qABGzjhKgr+mX/ABoKrk6T19CPJHKMs+2bvydvV9bb37W31osF rNKxe+itmIB227kKn6yG1qPprl2WYKqLMjcetuv44dbbO+TPxh7Q6IzdRmtjbS+Quyto95UdXtXO mpzRh7aw1FXbtlxeSyqV33uO2/v3DvTupiCK37RNxf3kjstja79sF/tEzNFb3sSTgo3dSZQXIJrU LItOFPLrhX7tc3cwe0HvFyZ7mbfFb7lvvKu4XOzutzDSHVtkrpbCSOIppeeylVwQxJHeBTHWrx/M n+M8nxR+Uu4eu6jsrNdr1GdwOJ3xUbr3Ftt9uZ1nyyfaikyjRU1Lg85UJHSKxrMaPt7EI4WZXUQD z1sJ5f5glsm3BrgugfWy6WzihwFY44pjyOa9dlfui+8MfvX7L7XzVFyhBssVtcy2gtoLgTwgRHVq jDM00K1Yjwpz4mNSloyp6ED+Xz8g+pOker/nTt3s3dQ25mO4+jKfZ/XdIcXl8j/eDcUa5hWxyzYu hq4qBr1kf7lS0UXJ9XHtFy/uVtt1pzXDc1El3YJHH21q6yliD6dprU9Bf70vtbzz7i85/dt3bk7Z vq9v2DmQ3V83ixR+BATF30kdC+EOI9TcMZ6hfyr+/ep/jh3l2lvHuPdA2jt7cPxq7J2Bh8h/DMvl vu915/K7RqcVjBTYehr54jVQYyZhK6rCuizMtwCt5K3mx2S93e5v3Ijl26aJSBU6306R65px4dKP vqe2PO/u37b8mbDyDs3126WvN1heyoJIotNtDHdLJJWV0B0GRBpUlzXCmlelr8a/mb0Dun43Q/Cj 547Q3buTqTbWYqc10v211+0U3YHUtfWS1TtRvDPNFLWYimmq3ZJI2k/YdoJYJV8ehzat/wBsm2aP lzme2mk22Ji8EsJXxYGYZVQ1FdCTlGP7cUD3u97Ae6Gy+7Un3h/u0b9Y2nPV5brDuu23oIstzRQo 11AIWVgoDKwXvAlSRG1ahs+Nea/l2fDT5gdEdwdY/LbePZ+yIsX3DR9iVW7+tsxiKnZUVfsqDGbK hpocTtajnzdVnMlmKqKZo4zHEtLqIQEa1+zz8qct8z8v7vZbzPcWUckxl1w6WjBgkjTgaMxZ6GgF AAadR37vbd9637wHsN7l8h84+xu37NzGZ9raxW1v4pVuzHdtJd6jLcssKwxxRsgZ Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Ekim 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

19 Kasım 2007

•  2007 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi

 

20 Kasım 2007

•  Ekim 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Kasım 2007

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ekim 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Kasım 2007

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  1-15 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  1-15 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Kasım 2007

•  SSK (Ekim 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Kasım 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik (Konut Dışı Binalar İçin) Vergilerinin 2. Taksit Ödemesi

•  Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

ARALIK 2007

 

7 Aralık 2007

•  Kasım 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

10 Aralık 2007

•  16-30 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

13 Aralık 2007

•  16-30 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

17 Aralık 2007

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Kasım 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

24 Aralık 2007

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

•  Kasım 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

25 Aralık 2007

•  1-15 Aralık Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  1-15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Aralık 2007

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Aralık 2007

•  2008 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

•  Kasım 2007 Dönemine ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  SSK (Kasım 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Aralık 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi