Ba - Bs BİLDİRİM FORMLARI
MAL/HİZMET ALIM VE SATIŞ BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR

 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 396) İÇİN TIKLAYINIZ...

BA - BS FORMLARINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Ba - Bs Formu Nedir?

Ba bs Formu; Form Ba ve Form Bs olmak üzere 2 adet formdan oluşur. Form Ba'daki B harfi "Bildirim", A harfi "Alış" anlamına gelmektedir. Form Bs'deki B harfi "Bildirim", S harfide "Satış" anlamına gelmektedir.

Ba Formu, "Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu" ve Bs Formu ise "Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu" anlamına gelir.

Ba Bs Formu; Gelir İdaresi Başkanlığı (Gib) tarafından, Kayıt dışı ekonomiyi önlemede detaylı verilerin topladığı ve 2006 yılında beri aylık olarak verilmekte olan bir form'dur.

Ba Bs Formları, Gelir idaresi(Gib)'in bir otokontrol sistemdir.

Ba - Bs Formunun Amacı Nedir?

1. Kayıtdışı ekonomi ile mücadele edilmesini sağlar.

2. Alıcı ve satıcıların, alım ve satımlarının karşılaştırılmasını sağlar.

3. Hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı konusunda tespit veya rapor bulunanların alım ve satımları, taklit edilen belgelerin tespiti yapılır.

4. Yine bu sistem KDV iadelerinde de önemli bir veri tabanı teşkil etmektedir.

Ba - Bs Formunda Nelerin Bildirimleri Yapılmaktadır?

Mal alış, mal alış iadesi, mal satış, mal satış iadesi, demirbaşlar, giderler vb. (kısaca faturalandırılmış belgeler) hesaplarında K.D.V hariç tutarda 5.000 TL ve üzeri faturaların toplam tutarlarını ve fatura adetlerinin bildirilmesi gerekmektedir.

Ba - Bs Formu Ne Zaman Verilir?

2014 Ocak dönemine ve sonraki yıl ve dönemlere ilişkin bildirim formları ait olduğu dönemi izleyen ayın son günü akşamı saat 24:00’e kadar Vergi dairesine internet üzerinden verilmesi ve onaylanması gerekmektedir.

(Daha Önceki uygulamada bu formlar ait olduğu dönemi takip eden ikinci ayın 5. gününe kadar verilmekte idi.)

Ba - Bs Formunu Vermesi Gerekenler Kimlerdir?

1. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışlarını (Form Ba) ile mal ve/veya hizmet satışlarını (Form Bs) ile aylık dönemler halinde bildirmekle yükümlüdür.

2. İşletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.

3. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

4. Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların formu verme zorunlulukları bulunmaktadır

Ba - Bs Formunu Vermesi Gerekmeyenler Kimlerdir?

1. Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.

2. Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba - Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

3. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,

4. Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler,

5. Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler,

6. Noterler.

 


 

 

 www.MaliForum.Com                                                                                                                                                                  "Türkiye'nin Mevzuat Bilgi Bankası"